Show simple item record

dc.contributor.authorMatyjek, Sebastian
dc.date.accessioned2016-06-21T07:35:22Z
dc.date.available2016-06-21T07:35:22Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18458
dc.description.abstractPoszukując odpowiedzi na pytanie, czy chcemy legalnych narkotyków, należy najpierw zgłębić wiedzę dotyczącą tego, co to jest narkotyk, jakie jest jego działanie i jaki wywiera wpływ na człowieka. Autor chcąc udzielić odpowiedzi na tytułowe pytanie, podzielił artykuł na cztery rozdziały. W pierwszym rozdziale dokonał próby zdefiniowania narkotyku i wskazał jego pochodzenie. W drugim omówił uwarunkowania narkomanii, przedstawił podstawowe definicje i rodzaje uzależnienia. Rozdział trzeci to obowiązujący stan prawny i próby legalizacji „miękkich” narkotyków, poruszony został także problem bagatelizowania szkodliwości marihuany. Ostatni, czwarty rozdział to zagadnienia dotyczące profilaktyki i modeli właściwych zachowań pozwalających odrzucić pokusę, jaką są narkotyki. Każdy narkotyk, bez względu na jego umowny podział: miękki czy twardy, pozostawia ślad w naszym organizmie, powodując zmiany w psychice i zachowaniu człowieka.pl_PL
dc.description.abstractLooking for an answer to the question whether we want legal drugs, first we should deepen understanding what a drug is, how it acts what kind of influence on a human being it has? To answer the title question the author has divided the article into four chapters. In the first chapter he defines a drug and points to its origin. In the second chapter the author discusses conditions of drug abuse, presents main definitions and types of addiction. The third chapter describes the current legal status and some attempts to legalize soft drugs. He also describes a problem of marijuana harmfulness. The last chapter presents ways of prevention and models of behaviour to reject temptation of drug use. No matter what kind of drugs: ’soft’ or ‘hard’ we use , each of them leaves a trace and changes to our organism, psychology and human behavior.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;76
dc.subjectnarkotykipl_PL
dc.subjectnarkomanpl_PL
dc.subjectmarihuanapl_PL
dc.subjectuzależnieniepl_PL
dc.subjectlegalizacjapl_PL
dc.subjectdrugspl_PL
dc.subjectdrug-addictpl_PL
dc.subjectmarijuanapl_PL
dc.subjectaddictionpl_PL
dc.subjectlegalizationpl_PL
dc.titleCzy chcemy legalnych narkotyków?pl_PL
dc.title.alternativeDo we want legal drugs?pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Sebastian Matyjek, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[7]-19pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Zakład Prawa Samorządu Terytorialnego.pl_PL
dc.identifier.eissn2450-2782
dc.referencesCekiera, Czesław. 1985. Toksykomania. Narkomania, alkoholizm, nikotynizm. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesDimoff, Timothy, Steve Carper. 2000. Jak rozpoznać, czy dziecko sięga po narkotyki. Warszawa: ELMA Books.pl_PL
dc.referencesInforMed Informacja Medyczna. 2015. Miękkie narkotyki − twarde zagrożenie, http.www.informed.com.pl.[dostęp 8.04.2015].pl_PL
dc.referencesJędrzejczak, Marian. 2000. Narkomania w wojsku: epidemiologia – program profilaktyki. Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji.pl_PL
dc.referencesJuczyński, Zygfryd. 2008. Narkomania. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.pl_PL
dc.referencesLewandowski, Mariusz. Posiadanie środków odurzających – uwagi na tle art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. http. www.prawaczłowieka.edu.pl [dostęp 12.08.2009].pl_PL
dc.referencesMajewska, Monika. Marihuana i jej wpływ na zdrowie. Jak THC wpływa na mózg? http.www.m.poradnikzdrowie.pl [dostęp 09.04.2015].pl_PL
dc.referencesMakulec, Dariusz. 2015a. Posiadanie narkotyków jako przestępstwo. http.www.infor.pl [dostęp 6.04.2015].pl_PL
dc.referencesMakulec, Dariusz. 2015b. Posiadanie narkotyków w znacznej ilości. http. www.infor.pl [dostęp 8.04.2015].pl_PL
dc.referencesMarciniak, Kazimierz. 2009. „Etymologia i charakterystyka narkotyków”135−194. W Narkotyki. Organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania, red. Konrad Raczkowski. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.pl_PL
dc.referencesMarkiewicz, Aleksander. 1992. Materiały pomocnicze do tematu Narkomania. Koszalin: Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii.pl_PL
dc.referencesNiewiadomska, Iwona, Piotr Stanisławczyk. 2004. Narkotyki. Lublin: KUL.pl_PL
dc.referencesOdpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – z upoważnienia ministra na interpelację nr 1799 w sprawie stosowania znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przez organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w sprawach o przestępstwa z art. 62 ust. 1 i 3 tej ustawy.pl_PL
dc.referencesWanat, Wojciech. 2006. Narkotyki i narkomania – odlot donikąd. Warszawa: Iskry.pl_PL
dc.referencesWaśko, Piotr. Posiadanie nieznacznej ilości narkotyków na własny użytek a możliwość umorzenia postępowania karnego. http.www.kancelaria-wasko.pl [dostęp 26.05.2015].pl_PL
dc.referencesZajączkowski, Krzysztof. 2003. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.pl_PL
dc.contributor.authorEmailsebolm@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-6069.76.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record