Show simple item record

dc.contributor.authorMarciniak, Beata
dc.date.accessioned2016-06-21T10:45:07Z
dc.date.available2016-06-21T10:45:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18480
dc.description.abstractCelem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów społeczno-psychologicznych zjawiska narkomanii w związku z postulatem zalegalizowania narkotyków. Jest wiele czynników powodujących, że młody człowiek zaczyna zażywać narkotyki. Są nimi m.in. patologiczna rodzina, wpływowa grupa rówieśnicza, czy też słaba wola i niemożność radzenia sobie z różnymi problemami. Świadczą o tym przytoczone w tekście wypowiedzi osób uzależnionych. Przedstawiają one, jak trudno wyjść z nałogu i jak szybko rodzi się potrzeba sięgnięcia po większą ilość narkotyku.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the article is to present some aspects of social and psychological phenomena of drug abuse in relation to a demand for drug legalization. There are many factors behind drug abuse by a young person, as for example: a pathological family, influence of a peer group or a weak will and failure to cope with various problems. These examples are supported by presented in the text statements of the addicted. They present how difficult it is to get rid of addiction and how quickly a need for a bigger amount of a drug appears.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;76
dc.subjectnarkotykpl_PL
dc.subjectnałógpl_PL
dc.subjectpatologiapl_PL
dc.subjectuzależnieniepl_PL
dc.subjectosobowośćpl_PL
dc.subjectdrugpl_PL
dc.subjectabusepl_PL
dc.subjectpathologypl_PL
dc.subjectaddictionpl_PL
dc.subjectpersonalitypl_PL
dc.titleCzy potrzebna jest legalizacja narkotyków? Wybrane aspekty społeczno-psychologicznepl_PL
dc.title.alternativeIs legalization of drugs needed? Selected social and psychological aspectspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Beata Marciniak, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[103]-111pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki.pl_PL
dc.identifier.eissn2450-2782
dc.referencesCekiera, Czesław. 1992. Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.pl_PL
dc.referencesHołyst, Brunon. 2002. Na granicy życia i śmierci. Studium kryminologiczne i wiktymologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Kodeks.pl_PL
dc.referencesPospiszyl, Irena. 2010. Patologie społeczne. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesSmart, Reginald. 1997. “Perceived Availability and the Use of Drugs”. Bulletin on Narcotics 29: 59–63.pl_PL
dc.contributor.authorEmailbeata.marciniak@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-6069.76.09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record