Show simple item record

dc.contributor.authorHabib, Amalia
dc.date.accessioned2016-06-21T10:49:12Z
dc.date.available2016-06-21T10:49:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18483
dc.description.abstractObecnie temat medycznego zastosowania marihuany poruszany jest publicznie częściej niż w ubiegłych latach. Najnowsze badania kliniczne potwierdzają leczniczy aspekt jej działania na organizm człowieka w walce z różnymi chorobami, które dotąd nie były możliwe do wyleczenia lub choćby do zmniejszenia ich wyniszczających skutków. Na świecie kolejne kraje dopuszczają obrót konopiami, albo całkowicie, albo jako quasi-legalizację. Polski system prawny nie dopuszcza obecnie wariantu legalizacji cannabis, jednak opinia publiczna wyraża w coraz większym procencie poparcie dla wprowadzenia legalnego używania marihuany do celów medycznych, a instytucje państwowe nawołują rząd do uregulowania tej kwestii. W środowiskach wspierających politykę antynarkotykową mówi się jedynie o negatywnych następstwach zażywania miękkich narkotyków. Warto zrobić bilans korzyści i strat oraz przeanalizować badania, by rozstrzygnąć dylemat − czy marihuana to samo zło, czy może rzeczywiście szansa na skuteczne leczenie?pl_PL
dc.description.abstractNowadays medical use of marijuana is being brought up in public more often than in the recent years. The latest clinical trials confirm its healing effect on a human body in a fight against different kinds of diseases, which before its legalization were incurable or debilitating. In the world more and more countries legalize or quasi-legalize cannabis trade. The Polish legal system does not currently allow legalization of cannabis, however, the public opinion is voicing its approval for introducing legal, medical usage of marijuana, and public institutions agitate the government for regulation of this issue. Anti-drug communities speak only about negative consequences of using soft drugs. It is worth doing a balance of gains and losses and reanalyzing research to resolve the dilemma − is marijuana the pure evil or is it a real chance for effective treatment?pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;76
dc.subjectmedyczna marihuanapl_PL
dc.subjectkonopie leczniczepl_PL
dc.subjectpolityka narkotykowapl_PL
dc.subjectlecznicza marihuanapl_PL
dc.subjectlegalizacjapl_PL
dc.subjectmedical cannabispl_PL
dc.subjectcannabispl_PL
dc.subjectmedical cannabis policypl_PL
dc.subjectmarijuana usepl_PL
dc.subjectlegalizationpl_PL
dc.titleMedyczny aspekt legalizacji miękkich narkotyków – zagrożenie czy szansa na skuteczne leczenie?pl_PL
dc.title.alternativeMedical aspect of legalizing soft drugs − threat or opportunity for effective treatment?pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Amalia Habib, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[77]-88pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji.pl_PL
dc.identifier.eissn2450-2782
dc.referencesAdler, Jonathan, James Colbert. 2013. “Medicinal Use of Marijuana − Polling Results”. New England Journal of Medicine 368: e30. www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMclde1305159 [dostęp 30.07.2015].pl_PL
dc.referencesBachhuber, Marcus. 2014. Lower Opioid Overdose Death Rates Associated with State Medical Marijuana Laws. M.D. of the Philadelphia Veterans Affairs Medical Center, and colleagues, JAMA Intern Med. http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1898878 [dostęp 8.02.2016].pl_PL
dc.referencesBooth, Martin. 2003. Cannabis: A History. London: Picador.pl_PL
dc.referencesFiszer, Urszula. 2010. „Często spotykane dylematy etyczno-prawne w praktyce neurologa”. Polski Przegląd Neurologiczny. Tom 6, supl. A: 67−68.pl_PL
dc.referencesHenry, Michel. 2012. Narkotyki. Dlaczego legalizacja jest nieuchronna? Warszawa: Czarna Owca.pl_PL
dc.referencesInternetowa Encyklopedia PWN. Konopie. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/konopie;3925121.html [dostęp 27.07.2015].pl_PL
dc.referencesJakubowski, Grzegorz. 2015. MZ: leki na bazie marihuany można sprowadzać do Polski. PAP. http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&-dz=kraj&idNewsComp=&filename=&idnews=223487&data=&status=biezace&_Check-Sum=-178124976 [dostęp 30.07.2015].pl_PL
dc.referencesJędrzejko, Mariusz. 2008. Narkotyki: Vademecum. Warszawa: Pedagogium.pl_PL
dc.referencesJędrzejko, Mariusz. 2011. Marihuana fakty: marihuana mity. Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe ATLA 2.pl_PL
dc.referencesKubaszewski, Piotr, Zuzanna Warso. 2015. Medyczna marihuana – czas na reakcję ustawodawcy. Problem nieskutecznego leczenia bólu w kontekście konieczności uregulowania w polskim prawie medycznego wykorzystania marihuany. Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Analizy i rekomendacje 8/2015: 1. http://www.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/05/hfpc_analizy_i_rekomendacje_82015.pdf [dostęp 30.07.2015].pl_PL
dc.referencesŁuniewska, Luiza. 2015. Marihuana ma właściwości lecznicze przydatne w terapii raka, stwardnienia rozsianego, jaskry. www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/medycyna-niekonwencjonalna/marihuana-wlasciwosci-lecznicze-przydatne-w-terapii-raka-sm-jaskry_34974.html [dostęp 28.07.2015].pl_PL
dc.referencesMarcoux, Rita, Paul Larrat,_Randy Vogenberg. 2008. “Medical Marijuana and Related Legal Aspects”. Pharmacy & Therapeutics 10 (38): 612−617.pl_PL
dc.referencesObara, Marcin. 2015. Lekarze i pacjenci apelują o dostęp do medycznej marihuany. PAP. http://www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&-dz=nauka&idNewsComp=213083&filename=&idnews=216394&data=&status=biezace&_CheckSum=618713052 [dostęp 30.07.2015].pl_PL
dc.referencesOficjalna strona internetowa International Cannabis Association. www.internationalcannabisassociation.com/speaker-lineup/josh-stanley/ [dostęp 27.07.2015].pl_PL
dc.referencesOficjalna strona internetowa Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. www.kbpn.gov.pl/portal?id=112444 [dostęp 27.07.2015].pl_PL
dc.referencesOficjalna strona internetowa miesięcznika Newsweek Polska. 2014. http://swiat.newsweek.pl/ile-jest-katolikow-w-ameryce-lacinskiej-newsweek-pl,artykuly,351666,1.html/ [dostęp 29.07.2015].pl_PL
dc.referencesOficjalna strona internetowa organizacji Ricka Simpsona Phoenix Tears. http://phoenixtears.ca/ricks-page [dostęp 27.02.2015].pl_PL
dc.referencesOficjalna strona internetowa Telewizji BBC News. 2014. http://www.bbc.com/news/world-latin--america-27265310 [dostęp 29.07.2015].pl_PL
dc.referencesPitucha, Agata. 2015. Rodzaje narkotyków i ich działanie. Oficjalna strona internetowa Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. www.psychologia.edu.pl/czytelnia/126-uzalenienie/1408-rodzaje-narkotykow-i-ich-dzialanie-agata-pitucha.html/ [dostęp 28.07.2015].pl_PL
dc.referencesPostanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 17.03.2015 (niepubl.).pl_PL
dc.referencesProposition 215, text of the law. Oficjalna strona internetowa Departamentu Zdrowia Publicznego w Kalifornii.www.cdph.ca.gov/programs/MMP/Pages/CompassionateUseact.aspx [dostęp 27.07.2015].pl_PL
dc.referencesRelacja filmowa z debaty „Medyczne zastosowanie kannabinoidów w Polsce i na świecie”. Oficjalna strona internetowa Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. http://politykanarkotykowa.pl/artykul/filmowa-relacja-debaty-medyczne-zastosowanie-kannabinoid-polsce-i-wiecie [dostęp 30.07.2015].pl_PL
dc.referencesUNODC. World Drug Report 2008. United Nations Publication Sales No. E.08.XI [dostęp 28.07.2015].pl_PL
dc.referencesUNODC. World Drug Report 2014. United Nations Publication Sales No. E.14.XI.7 [dostęp 28.07.2015].pl_PL
dc.referencesUstawa z 20.12.2013 r. o kontroli i regulacji statusu przewozu, produkcji, zakupu, magazynowania, marketingu i produkcji marihuany i jej pochodnych w Urugwaju Nr 19.172, Art. 28, pkt C i D.pl_PL
dc.referencesWyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4.11.2014 r. Dz. U. 2014, poz. 1568.pl_PL
dc.referencesZborowski, Bartłomiej. 2014. Trybunał Konstytucyjny: Przepisy o karaniu za uprawę konopi – konstytucyjne. PAP. www.pap.pl/palio/html.run?_Instance=cms_www.pap.pl&_PageID=1&s=infopakiet&dz=kraj&idNewsComp=&filename=&idnews=186552&data=&status=biezace&_CheckSum=-2009810509 [dostęp 30.07.2015].pl_PL
dc.contributor.authorEmailamalia.habib93@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-6069.76.07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record