Show simple item record

dc.contributor.authorNazimek, Magdalena
dc.date.accessioned2016-06-21T10:56:07Z
dc.date.available2016-06-21T10:56:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18485
dc.description.abstractWyjątkowa sytuacja prawna Holandii odgrywa nieocenioną rolę w sporze o legalizację narkotyków miękkich. Jednak temat ten, mimo oryginalnych uregulowań, od dawna nie jest już kontrowersyjny. Wynika to z ciekawych uwarunkowań społeczeństwa holenderskiego oraz ważnych czynników historycznych. Artykuł przedstawia analizę tych specyficznych elementów wpływających na kształt regulacji odnoszących się do polityki narkotykowej. Ma on na celu ukazanie, jak istotne dla skuteczności prawa jest uwzględnienie takich uwarunkowań w procesie legislacyjnym.pl_PL
dc.description.abstractThe legal situation of the Netherlands plays an invaluable role in the dispute over the legalization of soft drugs. However, this issue, despite the original regulation, is no longer a controversial topic. This is due to the interesting conditions in the Dutch society and important historical factors. The article presents an analysis of the specific elements influencing the shape of the regulation of a drug policy. Its aim is to show how important for the law effectiveness is to include such conditions into a legislative process.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;76
dc.subjectmiękkie narkotykipl_PL
dc.subjectpolityka narkotykowapl_PL
dc.subjectlegalizacjapl_PL
dc.subjectKrólestwo Niderlandówpl_PL
dc.subjectuwarunkowania społecznepl_PL
dc.subjectsoft drugspl_PL
dc.subjectdrug policypl_PL
dc.subjectlegalizationpl_PL
dc.subjectThe Netherlandspl_PL
dc.subjectsocial conditionspl_PL
dc.titleDlaczego w Holandii temat narkotyków miękkich nie jest kontrowersyjny? Historyczne i społeczne uwarunkowania Holendrów i ich wpływ na kształtowanie się prawapl_PL
dc.title.alternativeWhy in the Netherlands the subject of soft drugs is not controversial? Historical and social conditions of the Dutch society and their influence on lawpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Magdalena Nazimek, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[21]-34pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Teorii i Filozofii Prawa.pl_PL
dc.identifier.eissn2450-2782
dc.referencesChauvin, Tatiana, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek. 2009. Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesDolin, Benjamin. National Drug Policy: The Netherlands. http://www.parl.gc.ca/content/sen/committee/371/ille/library/dolin1-e.htm [dostęp 31.07. 2015].pl_PL
dc.referencesGordijn, Bert. 2001. “Regulating Moral Dissent in an Open Society: The Dutch Experience with Pragmatic Tolerance”. The Journal of Medicine and Philosophy 3 (26).pl_PL
dc.referencesHołyst, Brunon (red.). 2005. Wielka Encyklopedia Prawa. Warszawa: Prawo i Praktyka Gospodarcza.pl_PL
dc.referencesKalina-Prasznic, Urszula (red.). 2007. Encyklopedia Prawa. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesKorzewski, Marcin. 2005. O tolerancji w społeczeństwie i prawie holenderskim. Kraków: NOMOS.pl_PL
dc.referencesKossmann, Ernst Heinrich. 1997−1998. “Toleration and Tolerance in the Netherlands”. Low Countries. Arts and Society in Flanders and the Netherland.pl_PL
dc.referencesKort de, Marcel. “A Short History of Drugs in the Netherland”. W Between prohibition and legalization: The Dutch experiment in drug policy, eds. Ed Leuw, Ineke Haen Marshall. Amsterdam − New York: Kugler Publications.pl_PL
dc.referencesKrajewski, Krzysztof. 2001. Sens i bezsens prohibicji. Kraków: Zakamycze.pl_PL
dc.referencesLeuw, Ed, Ineke Haen Marshall (eds.). 1994. Between prohibition and legalization: The Dutch experiment in drug policy. Amsterdam − New York: Kugler Publications.pl_PL
dc.referencesMorawski, Lech. 2011. Wstęp do prawoznawstwa. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.pl_PL
dc.referencesOniszczuk, Jerzy. 2008. Filozofia i teoria prawa. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesPolder i Polanie. http://www.wiatrak.nl/14734/polder-i-polanie [dostęp 31.07.2015].pl_PL
dc.referencesWróblewski, Jerzy. 1981. Zasady tworzenia prawa. Łódź: Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesZirk-Sadowski, Marek. 2000. Wprowadzenie do filozofii prawa. Kraków: Zakamycze.pl_PL
dc.referencesZweiffel, Łukasz. 2013. Dynamika zmian społecznych w Holandii i ich odzwierciedlenie w systemie politycznym XX i XXI wieku. Katowice: Edycja − Książki Naukowe i Specjalistyczne.pl_PL
dc.contributor.authorEmailnazimekm@yahoo.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-6069.76.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record