Show simple item record

dc.contributor.authorTim, Artur
dc.date.accessioned2016-06-21T11:10:08Z
dc.date.available2016-06-21T11:10:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18487
dc.description.abstractW ostatnich latach zaobserwowano zmianę podejścia administracji federalnej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej do zagadnienia zażywania marihuany. Nastąpiło przejście od wojny pochłaniającej wiele ofiar, do faktycznego pozostawienia decyzji o legalizacji marihuany poszczególnym stanom. Autor opisuje wskazany proces, przedstawia kontrowersje, jakie wywołał przełomowy wyrok w sprawie Gonzales v. Reich, analizuje status prawników z branży narkotykowej (tzw. „marijuana lawyers”), wskazuje na proces planowania podatkowego w aspekcie handlu marihuaną, a także przedstawia skalę osiąganych przez podmiot publicznoprawny zysków z obłożenia zażywania marihuany podatkami obrotowymi, oraz z nałożenia podatków dochodowych na dochód dealerów i podmiotów z nimi współpracujących.pl_PL
dc.description.abstractOver the last few years there has been noticed a change in the approach of the federal administration of the United States of America to the issue of marijuana. There has been done a shift from war absorbing many victims to leaving a decision on legalizing marijuana actually up to the individual states. The Author describes that process, presents controversies caused by a breakthrough judgment in the case of Gonzales v. Reich, analyses a status of lawyers from the drug industry (called “marijuana lawyers”), indicates a tax planning process in the aspect of marijuana trade and shows the scale of gain received by the public structures due to imposing turnover taxes on using marijuana and income taxes on dealers and entities cooperating with them.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;76
dc.subjectplanownie podatkówpl_PL
dc.subjectmarihuanapl_PL
dc.subjectprzemysł narkotykowypl_PL
dc.subjectGonzales v. Reichpl_PL
dc.subjectmarijuana lawyerspl_PL
dc.subjecttax planningpl_PL
dc.subjectmarijuanapl_PL
dc.subjectdrug industrypl_PL
dc.subjectmarijuana lawyerspl_PL
dc.titleFiskalne aspekty legalizacji miękkich narkotyków. Doświadczenia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnejpl_PL
dc.title.alternativeFiscal aspects of soft drugs legalization. Experience from the United States of Americapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Artur Tim, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[53]-62pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji.pl_PL
dc.identifier.eissn2450-2782
dc.referencesBorden, David. 2013. “Drug Prohibition and Poverty”. The Brown Journal of World Affairs XX (Fall/Winter): 218−243.pl_PL
dc.referencesCarcieri, Martin D. 2004. “Gonzales v. Reich: An Opening For Rational Drug Law Reform”. Tennessee Journal of Law & Policy I (3): 307−386.pl_PL
dc.referencesEchegaray, Margarita Mercado. 2006. “Drug prohibition in America: Federal drug policy and its consequences”. Revista Juridica University of Puerto Rico 75 (4): 1215−1276.pl_PL
dc.referencesEvans, David G. 2013. “The Economic Impacts of Marijuana Legalization”. The Journal of Global Drug Policy and Practice 7(4): 2−40.pl_PL
dc.referencesGierach, James E. 1993. “An economic attack on illicit drugs”. ABA Journal, May: 94−95.pl_PL
dc.referencesHoffman, Morris B. 2000. “The Drug Court Scandal”. North Carolina Law Review 78: 1437−1534.pl_PL
dc.referencesJohnston, David, Neil A. Lewis. 2009. “Obama Administration to Stop Raids on Medical Marijuana Dispensers”. New York Times, March 18.pl_PL
dc.referencesKamin, Sam, Eli Wald. 2013. “Marijuana Lawyers: Outlaws or Crusaders?”. Oregon Law Review 91: 869−932.pl_PL
dc.referencesLeff, Benjamin. 2014. “Tax Planning for Marijuana Dealers”. Iowa Law Review 99: 523−569.pl_PL
dc.referencesShasnky, Louis C. 2007. “Gonzales v. Reich: Political Safeguards up in smoke?”. De Paul Law Review 56: 759−798.pl_PL
dc.referencesVitiello, Michael. 2009. “Legalizing marijuana: Californiaʼs pot of gold?”. Wisconsin Law Review 6: 1349−1389.pl_PL
dc.referencesYanover, Yori. 2013. “Hezbollah Defending Cannabis Fields Against Rebel Takeover”. Jewish Press, July 21.pl_PL
dc.referencesColorado Constitution.pl_PL
dc.referencesCompassionate Use Act, California Health & Safety Code, § 11362.5(d), West Supp. 2006.pl_PL
dc.referencesControlled Substances Act, 21 U.S.C. §801 et. Seq.pl_PL
dc.referencesWashington Initiative Measure No. 502, July 8, 2011.pl_PL
dc.referencesGonzales v. Reich, 545 U.S. 1. (2005).pl_PL
dc.referencesPeople v. Lauria, 251 Cal. App. 2d 471 (Cal. Ct. App. 1967).pl_PL
dc.referencesU.S. Census Bureau. www.census.gov [dostęp 20.04.2015].pl_PL
dc.referencesEUROSTAT: ec.europa.eu/eurostat [dostęp 20.04.2015].pl_PL
dc.referencesOpinia State Bar of Arizona, Formal Op. 11.01(2011). azbar.org [dostęp 20.04.2015].pl_PL
dc.contributor.authorEmailatim@marianskigroup.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-6069.76.05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record