Show simple item record

dc.contributor.authorAnusik, Zbigniew
dc.date.accessioned2016-09-05T13:12:13Z
dc.date.available2016-09-05T13:12:13Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19488
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych;1
dc.title„Korespondencja Krzysztofa księcia Zbaraskiego koniuszego koronnego 1612–1627”, opracowała Anna Filipczak-Kocur, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, ss. 255pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number350-370pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Nowożytnej.pl_PL
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesKorespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632–1646, oprac. A. Biedrzycka, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesListy księcia Jerzego Zbaraskiego kasztelana krakowskiego z lat 1621–1631, wyd. A. Sokołowski, Scriptores Rerum Polonicarum, t. V, Kraków 1880.pl_PL
dc.referencesNekanda Trepka W., Liber generationis plebeanorum („Liber chamorum”), wyd. W. Dworzaczek, J. Bartyś, Z. Kuchowicz, red. W. Dworzaczek, cz. 1 (Wstępy wydawców i tekst), Wrocław–Warszawa–Kraków 1963.pl_PL
dc.referencesŹródła dziejowe, t. XXI (Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. X, Ziemie ruskie, Ukraina [Kijów–Bracław], dział II) , wyd. A. Jabłonowski, Warszawa 1894.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Cztery listy księcia Krzysztofa Zbaraskiego do prymasa Wawrzyńca Gembickiego z lat 1620–1623, „Przegląd Historyczny” 1991, t. LXXXII, z. 3–4, s. 469–479.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Kasztelan krakowski Jerzy ks. Zbaraski (1574–1631) – szkic do portretu opozycjonisty, [w:] idem, Studia i szkice staropolskie, Łódź 2011, s. 683–766.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Latyfundia książąt Zbaraskich w XVI–XVII wieku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2009, R. VIII, nr 1, s. 17–77.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Z dziejów rodu książąt Ostrogskich, [w:] idem, Studia i szkice staropolskie, Łódź 2011, s. 408–494.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Z korespondencji księcia Krzysztofa Zbaraskiego z arcybiskupem gnieźnieńskim Wawrzyńcem Gembickim, [w:] idem, Studia i szkice staropolskie, Łódź 2011, s. 68–84.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Zbarascy, Strusiowie i Kalinowscy. Karta z dziejów wielkiej własności ziemskiej na kresach Rzeczypospolitej na przełomie XVI i XVII wieku, [w:] Studia i szkice staropolskie, Łódź 2011, s. 327–370.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Karkocha M., „Sławnej pamięci senator niezrównany”. Ideowe i artystyczne przesłanie kaplicy i pomnika książąt Zbaraskich przy kościele dominikanów w Krakowie, [w:] Fundator i mecenas. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz, J. Urwanowicz, Białystok 2011, s. 99–131.pl_PL
dc.referencesChomętowski W., Książę Krzysztof Zbaraski, koniuszy koronny, „Biblioteka Warszawska” 1865, t. III, s. 1–14, 424–428; t. IV, s. 142–174, 451–509.pl_PL
dc.referencesCzamańska I., Wiśniowieccy. Monografia rodu, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesDobrowolska W., Książęta Zbarascy w walce z hetmanem Żółkiewskim, Kraków 1930.pl_PL
dc.referencesDobrowolska W., Młodość Jerzego i Krzysztofa Zbaraskich (Ze wstępem o rodzie Zbaraskich i życiorysem Janusza Zbaraskiego, wojewody bracławskiego), Przemyśl 1927.pl_PL
dc.referencesFilipczak-Kocur A., Contra majestatem czy pro publico bono? Jerzy Zbaraski kasztelan krakowski 1621–1631, [w:] Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne w Rzeczypospolitej XV–XVIII wieku, red. M. Markiewicz i R. Skowron, Kraków 2006, s. 261–282.pl_PL
dc.referencesFilipczak-Kocur A., Korespondencja książąt Jerzego i Krzysztofa Zbaraskich z senatorami duchownymi, [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. III (stulecia XVI–XIX). Perspektywa historiograficzna, red. P. Borek, M. Olma, Kraków 2013, s. 33–53.pl_PL
dc.referencesFilipczak-Kocur A., Przyjaciele i bliscy Jerzego Zbaraskiego w świetle jego korespondencji, [w:] Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej, t. I (stulecia XV–XVII), red. P. Borek, M. Olma, Kraków 2011, s. 173–183.pl_PL
dc.referencesFilipczak-Kocur A., Sejm zwyczajny z 1629 roku, Wrocław 1979.pl_PL
dc.referencesFilipczak-Kocur A., Skarb koronny za Władysława IV (1632–1648), Opole 1991.pl_PL
dc.referencesFilipczak-Kocur A., Skarb koronny za Zygmunta III (1587–1632), Opole 1985.pl_PL
dc.referencesFilipczak-Kocur A., Skarb litewski za pierwszych dwu Wazów (1587–1648), Wrocław 1994.pl_PL
dc.referencesFilipczak-Kocur A., Skarbowość Rzeczypospolitej 1587–1648. Projekty – ustawy – realizacja, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesGębarowicz M., Próchnicki (Pruchnicki) Jan Andrzej, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVIII, Wrocław 1984–1985, s. 547–550.pl_PL
dc.referencesGmiterek H., Słupecki Samuel, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXIX, Warszawa– Kraków 1999, s. 113–114.pl_PL
dc.referencesKaniewska I., Sienieński Krzysztof, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXVII, Warszawa–Kraków 1996–1997, s. 189–190.pl_PL
dc.referencesKłaczewski W., Sanguszko Adam Aleksander, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXIV, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992–1993, s. 464–467.pl_PL
dc.referencesŁoziński W., Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, t. II (Wojny prywatne), wyd. 5, Kraków 1957.pl_PL
dc.referencesNagielski M., Stogniew Mikołaj, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XLIII, Warszawa– Kraków 2004–2005, s. 623–625pl_PL
dc.referencesNykiel B., Słupica (Słupicz) Hrehory Bohuszewicz zw. Żdanem, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXIX, Warszawa–Kraków 1999, s. 123–124.pl_PL
dc.referencesOchmann-Staniszewska S., Dynastia Wazów w Polsce, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesSkowron R., Olivares, Wazowie i Bałtyk. Polska w polityce zagranicznej Hiszpanii w latach 1621–1632, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski, S. Ciara, Ł. Kądziela, T. Nowakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska, T. Zielińska, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1992.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.15.01.16
dc.relation.volume15pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record