Spis treści

ARTYKUŁY, STUDIA, ROZPRAWY

1. Armeńscy współpracownicy Justyniana Wielkiego, część 1. Dezerterzy z armii perskiej w Bizancjum
Teresa Wolińska
2. Między Rosją i Francją. Zarys dziejów wewnętrznych i polityki zagranicznej Szwecji w latach 1751-1772
Zbigniew Anusik
3. Ofiara wieczysta a problem regionalnych sporów podatkowych w początkach obrad Sejmu Wielkiego
Bartosz Wróblewski
4. Z życia Johna Marshalla - zagadki autobiografii
Jolanta A. Daszyńska
5. 4 Dywizja Piechoty w latach 1919-1921. Geneza. Organizacja. Dowódcy
Włodzimierz Kozłowski
6. Zagadnienie bezpieczeństwa zbiorowego w stosunkach międzynarodowych (1919-1939)
Andrzej Maciej Brzeziński
7. Przyczynek do dziejów Armii Polskiej na Wschodzie w latach 1942-1943
Maciej Szczurowski
8. Bałkańska Komisja Śledcza Rady Bezpieczeństwa ONZ (styczeń-czerwiec 1947)
Paweł Chmielewski

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

1. Szlachta polska na Ukrainie w latach 1569-1648. Kilka uwag na marginesie książki Henryka Litwina. Henryk Litwin, „Napływ szlachty polskiej na Ukrainę 1569-1648”, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2000, ss. 224
Zbigniew Anusik
2. Ewa Czerwińska, „Filozof i demokrata. Studium myśli społeczno-politycznej Otto Bauera (1881–1939)”, t. 1, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1998, ss. 202
Dariusz Jeziorny
3. Michaił I. Mieltiuchow, „Sowietsko-polskije wojny. Wojenno-politiczeskoje protiwostojanie 1918–1939 gg.”, Moskwa 2001, ss. 460, 4 nlb.
Marcin Stasiewicz
4. Arkadiusz Adamczyk, „Bogusław Miedziński (1891–1972). Biografia polityczna”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000, ss. 350
Przemysław Waingertner
5. Guy Sajer, „Zapomniany żołnierz”, Gdańsk 2001, ss. 487
Marek Kuczmarski
6. Steven Hurst, „The Foreign Policy of the Bush Administration. In Search of a New World Order”, London and New York 1999, ss. 253
Magdalena Wasiewicz

KRONIKA NAUKOWA

1. Dyskusja panelowa nt. „Druga Rzeczpospolita - polityka, gospodarka, elity, stosunki narodowościowe
Przemysław Waingertner
2. Rozmowy w „Tyglu Kultury” – dyskusja na temat stanu wojennego
Przemysław Waingertner

PRO MEMORIA

1. Profesor Julian Karol Janczak (1931-2001) (1918-2000)
Alicja Szymczakowa
2. Profesor Alina Barszczewska-Krupa (1932-2001)
Marzena Iwańska, Grzegorz Markiewicz
3. Ala w kręgu przyjaciół
Józef Śmiałowski

Recent Submissions