Spis treści

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. William Penn a dylematy małżeństwa kwakrów w Anglii, w XVII wieku: wiara, procedury i doświadczenia życiowe
Piotr Robak
2. Obraz Sycylii i Sycylijczyków w polskim piśmiennictwie geograficznym XVIII wieku
Małgorzata Ewa Kowalczyk
3. Rozwój sieci dróg kołowych w Królestwie Polskim w latach 1815-1918
Rafał Kowalczyk
4. Antoni Purtal (1895-1943) (pseudonimy "Szczerba", "Janek") - działacz łódzkiej PPS
Adrian Uljasz
5. Karol Lutostański - prezes Polskiej Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej (1924-1939)
Andrzej M. Brzeziński

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

1. Ciało człowieka w polskiej katolickiej myśli parenetycznej pierwszych siedemdziesięciu lat XVIII stulecia
Piotr Badyna
2. Prasa polska w Mińsku wobec ruchu białoruskiego w latach 1905-1918
Dariusz Tarasiuk

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

1. Kilka rys na portrecie sławnego rokoszanina. Rzecz o najnowszej biografii Jerzego Sebastiana Lubomirskiego. Witold Kłaczewski, „Jerzy Sebastian Lubomirski”, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław - Warszawa - Krakow 2002, ss. 297
Zbigniew Anusik
2. O staropolskich rydwanach, franciszkańskich „prezydentach” i innych problemach. Na marginesie polskiego przekładu „Diariusza prywatnego” Bazylego Rudomicza. Bazyli Rudomicz, „Efemeros, czyli Diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656-1672”, tłum. z jęz. łac. i oprac. filol. W. Frach, oprac. hist. i historyczno-prawne M. L. Klementowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, cz. 1, s. LXVIII, 376 (1), k. 38 ilustr.; cz. 2, s. 480 (1), k. 19 ilustr., 1 mapa
Marian Chachaj
3. J. H. W. G. Liebeschuetz, „The Decline and Fall of the Roman City”, Oxford University Press, Oxford 2001, ss. 479
Paweł Filipczak
4. Paolo Cesaretti, „Teodora”, przeł. B. Bielańska, Warszawa 2003, ss. 336
Teresa Wolińska
5. Janusz Gołota, „Jędrzej Moraczewski (1870–1944). Pierwszy premier II Rzeczpospolitej”, Ostrołęka 2002, ss. 501
Ilona Florczak
6. Lew Biezymienskij, „Gitler i Stalin piered schwatkoj”, Izd. „Wiecze”, Moskwa 2002, ss. 510
Piotr Marciniak

Recent Submissions