Show simple item record

dc.contributor.authorRogowska, Beata
dc.date.accessioned2016-10-10T09:08:42Z
dc.date.available2016-10-10T09:08:42Z
dc.date.issued2016-09-15
dc.identifier.issn1899-2226
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19850
dc.description.abstractThe aim of this study is to show the ethical aspects of the so-called normative accounting theory (NT), with particular emphasis on the ethical and normative theory (EN) important for the development of accounting as a science, taking into account its social function. Attention is focused on the so-called axiological layer with regard to the methodological foundation (pragmatic methods and related metascience) regarding the work of theorists in Western Europe. Although in the years 70s shall be considered as unscientific and begin the process of domination positive theory of accounting. It seems that in the twentyfirst century takes rebirth specific ethical and social topics in accounting. The importance and usefulness of ethics in accounting due to turbulent environment changes of accounting and social needs, as well as changes within the science.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherLodz University Presspl_PL
dc.relation.ispartofseriesAnnales. Etyka w Życiu Gospodarczym;3
dc.subjectmethodologypl_PL
dc.subjectethicspl_PL
dc.subjectnormative theoriespl_PL
dc.subjectaccountingpl_PL
dc.titleEtyczny aspekt teorii normatywnych rachunkowościpl_PL
dc.title.alternativeEthical Aspect of the Normative Theories of Accountingpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number99-112pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationJan Kochanowski University (JKU) in Kielcepl_PL
dc.identifier.eissn2353-4869
dc.referencesAccounting and Business Economics, red. Y. Biondi, S. Zambon, Routledge, New York 2013.pl_PL
dc.referencesAccounting Organization & Institutions, red. Ch.S. Chapman, D.J. Cooper, P.B. Miller, Oxford University Press, Oxford 2009.pl_PL
dc.referencesAccounting, the Social and the Political: Classics, Contemporary and Beyond, red. N.B. Macintosh, T. Hopper, Elsevier, London 2015.pl_PL
dc.referencesBaxter J., W.F. Chua, Alternative Management Accounting Research – Whence and Whither, „Accounting, Organization and Society” 2003, vol. 28, nr 2–3, s. 97–126.pl_PL
dc.referencesBelkaoui A.R., Accounting. A Multiparadigmat Science, Greenwood Publishing Group, Westport–Connecticuntt–London 1996.pl_PL
dc.referencesBelkaoui A.R., Morality in Accounting, Praeger, Westport 1992.pl_PL
dc.referencesBenton T., I. Craib, Filozofia nauk społecznych, Wyd. DSWE, Wrocław 1993.pl_PL
dc.referencesBurzym E., Społeczna funkcja rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2008, vol. 45(101), s. 71–86.pl_PL
dc.referencesChatfield M., R. Vangermersch, The History of Accounting. An International Encyclopedia, Routledge Library, New York 1996.pl_PL
dc.referencesCieślak M., Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Wydawnictwo UEP, Poznań 2011.pl_PL
dc.referencesCritical Perspective in Management Control, red. W. Chua, T. Lowe, T. Puxty, The Macmillan Press, Basingstoke 1989.pl_PL
dc.referencesDubiel H., The Origins of Critical Theory: An Interview with Leo Lowenthal, „Telos. Critical Theory of the Contemporary” 1981, vol. 49, s. 141–154, doi: 10.3817/0981049141.pl_PL
dc.referencesFilek J., Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowa wersja umowy społecznej, Księ- garnia Akademicka, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesFilek J., Wprowadzenie do etyki biznesu, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesFülbier R.U., J. Gassen, German Accounting Tradition, eaa newsletter 2011, nr 3.pl_PL
dc.referencesGabrusewicz T., Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, Wyd. C.K. Beck, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesGaffinkin M., Accounting Theory and Practice: The Ethical Dimension, School of Accounting & Finance, University of Wollongong, Working Paper 4, 2007, http://ro.uow .edu.au/accfinwp/2.pl_PL
dc.referencesGarstecki D., Charakterystyka i systematyka normatywnych teorii w rachunkowości, „Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu” 2012, nr 233, s. 38–48.pl_PL
dc.referencesGarstka M., Problematyka etyczna w pierwszych dziełach o rachunkowości, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 2015, vol. 18, nr 3, s. 73–83.pl_PL
dc.referencesHendriksen E.A., M.F. van Breda, Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesHopwood A., Accounting and the Pursuit of Social Interest [w:] Critical Perspective in Management Control, red. W. Chua, T. Lowe, T. Puxty, Macmillan Press, Basingstoke 1989.pl_PL
dc.referencesHumphrey Ch., B. Lee, The Real Life Guide to Accounting Research. A Behind-the-Scenes View of Using Qualitative Research Methods, CIMA Publishing, Amsterdam–Boston–Heidelberg–London–New York–Oxford–Paris–San Diego–San Francisco–Singapore–Sydney–Tokyo 2004.pl_PL
dc.referencesKaczocha W., Filozofia społeczna, Wyd. Scholar, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesKetz J.E., Accounting Ethics: Theories of Accounting Ethics and Their Dissemination, vol. 2, Routledge, New York 2006.pl_PL
dc.referencesKlimczak B., Etyka gospodarcza, PWE, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKonflikt interesów – konflikt wartości, red. A. Węgrzecki, AE w Krakowie, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesLaughlin R., Accounting Systems in Organisational Context: A Case for Critical Theory, „Accounting Organisations and Society” 1987, nr 12, s. 479–502.pl_PL
dc.referencesLaughlin R., Critical Accounting Nature. Progress and Prognostic, „Accounting Auditing and Accountability Journal” 1999, vol. 12, nr 1, s. 73–78.pl_PL
dc.referencesMaślankowski K., O współczesnych relacjach teorii i praktyki rachunkowości, Artykuł dyskusyjny, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2009, vol. 106, nr 50, s. 97–126.pl_PL
dc.referencesMattessich R., On the History of Normative Accounting Theory: Paradigm Lost, Paradigm Regained?, „Accounting, Business & Financial History” 1992, vol. 2, nr 2, s. 181–198.pl_PL
dc.referencesMethodological Issues in Accounting Research: Theories and Methods, red. Z. Hoque, Spiramus Press Ltd, London 2006.pl_PL
dc.referencesMućko P., Nurty krytyczne w badaniach rachunkowości, „Studia i Prace Kolegium Zarzą- dzania i Finansów”, SGH, Warszawa 2013, nr 130, s. 79–88.pl_PL
dc.referencesPaliwoda-Metiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsię- biorstwem, Wyd. C. H. Beck, Kraków 2014.pl_PL
dc.referencesRiahi-Belkaoui A., Accounting Theory, Cengage Learning EMEA, Illinois 2004.pl_PL
dc.referencesRiahi-Belkaoui A., Accounting, A Multiparadigmatic Science, Greenwood Publishing Group, Westport–Connecticuntt–London 1996.pl_PL
dc.referencesRoslender R., Critical Theory [w:] Methodological Issues in Accounting Research: Theories and Methods, red. Z. Hoque, Spiramus Press Ltd, London 2006.pl_PL
dc.referencesSamelak J., Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, Wyd. Uniwersytetu w Poznaniu, Poznań 2009.pl_PL
dc.referencesSawicki K., Zakres rachunkowości jako nauki, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2013, nr 71 (127), s. 211–226.pl_PL
dc.referencesSedláček T., Ekonomia dobra i zła, Wyd. Emka, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesSzot-Gabryś T., Koncepcja rachunku kosztów i korzyści w rachunkowości odpowiedzialno- ści społecznej przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesSzychta A., Kierunki alternatywnych badań naukowych w rachunkowości zarządczej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2014, vol. 80, nr 136, s. 193–223.pl_PL
dc.referencesSzychta A., Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesTinker M., B.D. Merino, M.D. Neimark, The Normative Origins of Positive Theories: Ideology and Accounting Thought, „Accounting, Organizations and Society” 1992, vol. 7, I. 7.pl_PL
dc.referencesTurzyński M., O średniowiecznej moralności kupieckiej i etyce zawodowej rachunkowości: perspektywa teorii społecznej Michaela Foucaulta, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2013, vol. 73, nr 129, s. 131–146.pl_PL
dc.referencesWójtowicz P., Metodologiczne aspekty badań naukowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2000, vol. 57, nr 1.pl_PL
dc.referencesWspółczesna rachunkowość w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych, red. M. Feluś, UE Kraków, Kraków 2014.pl_PL
dc.referencesZ punktu widzenia szkoły frankfurckiej, red. R. Bobryk, J. Zychowicz, Akademia Podlaska, Siedlce 2006.pl_PL
dc.contributor.authorEmailbeat78@ujk.edu.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1899-2226.19.3.09
dc.relation.volume19pl_PL
dc.subject.jelM40
dc.subject.jelM41
dc.subject.jelM49


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record