SPIS TREŚCI - CONTENT

 • Pamięci Doktor Moniki Sławek
 • In memory of Dr. Monika Sławek

 • Artykuły - Articles

  1. Turystyka sportowa – dyskusja terminologiczna
   Justyna Mokras-Grabowska
   Sports Tourism: Terminological Discussion
   Justyna Mokras-Grabowska
  2. Relacje turystyki i sportu w aspekcie organizacji nauki o turystyce
   Jacek Kotus
   Relations between Tourism and Sport in the Context of Tourism as an Academic Discipline
   Jacek Kotus
  3. Kilka uwag i refleksji nt. turystyki sportowej na marginesie artykułu pt. Relacje turystyki i sportu w aspekcie organizacji nauki o turystyce
   Stanisław Liszewski
  4. Escape rooms – nowa oferta sektora rekreacji w Polsce
   Andrzej Stasiak
   Escape Rooms: A New Offer in the Recreation Sector in Poland
   Andrzej Stasiak
  5. Łódź jako arena wielkich wydarzeń sportowych – wybrane przykłady
   Bogdan Włodarczyk
   Łódź as an Arena of Grand Sports Events: Selected Examples
   Bogdan Włodarczyk
  6. Ski-touring w Polsce. Kto, jak i dlaczego uprawia tę formę turystyki kwalifikowanej?
   Iwona Jażdżewska
   SKI Touring in Poland: Who Takes Part in this Form of Specialised Tourism? How Do They Take Part and Why?
   Iwona Jażdżewska
  7. Turystyka piesza górska w Tatrzańskim Parku Narodowym
   Justyna Mokras-Grabowska
   Mountain Hiking in Tatra National Park
   Justyna Mokras-Grabowska
  8. Propozycje zagospodarowania przestrzeni na potrzeby turystyki aktywnej na Uralu w Kraju Permskim
   Aleksander I. Ziryanov, Andriej Y.Korolev, Swietlana E. Mishlavtceva, Azat A. Safarian
   Approaches to Active Tourism in the Urals and in Perm Krai
   Aleksander I. Ziryanov, Andriej Y.Korolev, Swietlana E. Mishlavtceva, Azat A. Safarian

  9. Głosy w dyskusji - Voices in the Discussion

  10. Turystyka sportowa – przyczynek do dyskusji nad definicją oraz problematyką badawczą
   Wiesław Alejziak
  11. Sports tourism: A contribution to a debate on its definition and research subject matter
   Wiesław Alejziak
  12. Turystyka sportowa – o semantycznym nieporozumieniu refleksji kilka
   Stefan Bosiacki
  13. Sports tourism: Some reflections on semantic misunderstanding
   Stefan Bosiacki
  14. Turystyka sportowa – byt rzeczywisty czy wirtualny?
   Leszek Butowski
  15. Sports tourism: Real or virtual?
   Leszek Butowski
  16. Turystyka sportowa – głos w dyskusji
   Dariusz Ilnicki, Małgorzata Pstrocka-Rak, Izabela Gruszka
  17. Sports tourism: A voice in the discussion
   Dariusz Ilnicki, Małgorzata Pstrocka-Rak, Izabela Gruszka
  18. Głos w dyskusji – turystyka sportowa
   Zygmunt Kruczek
  19. A voice in the discussion: Sports tourism
   Zygmunt Kruczek
  20. Turystyka sportowa – głos w dyskusji
   Agnieszka Niezgoda
  21. Sports Tourism: a Voice in the Discussion
   Agnieszka Niezgoda
  22. Turystyka sportowa – czynne i bierne uczestniczenie w wydarzeniach sportowych (amatorzy i zawodowcy)
   Anna Pawlikowska-Piechotka
  23. Sports tourism: Active and passive participation in sporting events (amateur and professional)
  24. Turystyka sportowa – próba zdefiniowania pojęcia
   Alina Zajadacz
  25. Sports tourism: An attempt to define the concept
   Alina Zajadacz

  Recent Submissions

  View more