SPIS TREŚCI

  ARTYKUŁY

 1. Stan religijno-moralny parafii rzymskokatolickiej w Szadku w drugiej połowie XVIII wieku – życie sakramentalne, kult Boży, zwyczaje nieakceptowane przez Kościół
  Ks. Kazimierz Rulka
 2. Nagrobki przy kościele Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła w Szadku
  Bartłomiej Czyżewski
 3. Legaty na rzecz bractw kościelnych w Szadku w latach 50-tych XIX w.
  Piotr Szkutnik
 4. Kościół parafialny św. Mikołaja i św. Doroty w Kwiatkowicach
  Katarzyna Jarno-Cichosz
 5. Zagadnienia morfogenezy i przemian rozplanowania wsi na tle rozwoju osadnictwa w zachodniej części gminy Szadek
  Tomasz Figlus
 6. Zagadnienia morfogenezy i przemian rozplanowania wsi na tle rozwoju osadnictwa we wschodniej części gminy Szadek
  Tomasz Figlus
 7. O rodzinie Siemiątkowskich. Część I. Cwetana vel Tsena i Józef Siemiątkowscy – z dworu w Tymienicach w świat
  Bożenna Antoszczyk
 8. Barbara Newelska 1919–2012
  Dorota Stefańska
 9. Działalność antykomunistycznego oddziału partyzanckiego „Niepodległość” na terenie ziemi szadkowskiej
  Jarosław Stulczewski
 10. Bank Spółdzielczy w Szadku – zarys działalności
  Jarosław Stulczewski
 11. Kółko rolnicze w Szadku w latach 1907–1926
  Dorota Stefańska
 12. Zróżnicowanie przestrzenne zachowań wyborczych mieszkańców gminy Szadek w wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku
  Michał Kowalski
 13. Magistrala węglowa w regionie szadkowskim
  India Pecyna
 14. Jakość przestrzeni publicznej centrum Zduńskiej Woli
  Anna Wojnarowska
 15. Zagospodarowanie terenów zalewowych w gminie Szadek
  Marta Borowska-Stefańska
 16. Dostępność transportowa od jednostek straży pożarnych do budynków zlokalizowanych na terenach zalewowych w powiecie zduńskowolskim
  Marta Borowska-Stefańska
 17. Kwitnący bluszcz pospolity hedera helix L. w lasach okolic Szadku
  Leszek Kucharski, Błażej Chmielewski
 18. Zalesianie gruntów rolnych i nieużytków w gminie Szadek w latach 1995–2015
  Beata Woziwoda, Sylwester Lisek, Katarzyna Ambrożkiewicz
 19. ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE, NOTATKI (2)

 20. Sport w Szadku w latach 1945–1989
  Arkadiusz Płomiński
 21. Problematyka Szadku i ziemi szadkowskiej na łamach periodyku „Na Sieradzkich Szlakach”
  Iwona Kaczmarek, Ewa Śmiech
 22. WYWIAD

 23. Wywiad z Danielą Osińską (pseudonim ‘Wierna’), 1ov. Kretowicz, 2ov. Ludwicka – członkiem Armii Krajowej i siostrą komendanta Spieszonego Szwadronu AK w Szadku
  Jarosław Stulczewski
 24. SZADEK NA STAREJ FOTOGRAFII

 25. Szadek z okresu dwudziestolecia międzywojennego na afiszach i ulotkach
  Jarosław Stulczewski

Recent Submissions

View more