Show simple item record

dc.contributor.authorPieczewski, Andrzej
dc.date.accessioned2017-03-30T12:18:32Z
dc.date.available2017-03-30T12:18:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1899-2226
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21063
dc.description.abstractJohn Bloch (1839–1902) was a railroad tycoon, banker, social activist, philanthropist and man of science. He was shortlisted for the Nobel Peace Prize in 1902 for his multi-volume work entitled The Future of War in its Technical, Economic and Political Relations, which was dubbed ‘the bible of pacifism.’ Thanks to his multilayered activities he perfectly fits the positivist ideals of his time. Despite this, due to the course of history and ‘unfavourable circumstances’ for featuring his figure, for decades he was largely forgotten.The goal of this article is to present Jon Bloch and his works in the fields of entrepreneurship, science and most of all his attempts in aid of peace. I will present his major pacifist hypotheses and arguments which are included in his work The Future of War. The author substituted the usual religious and humanitarian arguments in aid of peace, with economic assertions. Published in many languages, the book became essential reading for the intellectuals and politicians at the break of 20th c., while Bloch gained the nickname of ‘the father of contemporary pacifism.’ In order to verify the legitimacy of this claim I will contrast Bloch’s work to a work entitled The Great Illusion, by Norman Angell. Published in 1909, eleven years after the first publication of The Future of War, Angell’s The Great Illusion is wellknown to the Anglo-Saxon readership.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.subjectWorld War Ien_GB
dc.subjectpacifismen_GB
dc.subjecteconomicsen_GB
dc.titleJohn Bloch’s The Future of War Pacifism Based on Economicsen_GB
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016en_GB
dc.page.number[67]-80
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Economics and Sociology
dc.identifier.eissn2353-4896
dc.referencesAngell N., The Great Illusion, G.P. Putnam’s Sons, New York and London 1910.en_GB
dc.referencesBabiak G.P., Bibliografia wybranych prac Jana Gottlieba Blocha [in:] J.G. Bloch, Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym, PISM, Warsaw 2005, pp. 50–53.en_GB
dc.referencesBabiak G.P., Jan Gottlib Bloch (1836–1902). Portret zapomnianego pacyfisty [in:] J.G. Bloch, Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym, PISM, Warsaw 2005.en_GB
dc.referencesBloch J., Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym, Warsaw-Krakow 1900 (first published in 1898).en_GB
dc.referencesBloch J.G., Droga żelazna Dąbrowsko-Dęblińska pod względem ekonomicznym i finansowym, “Ekonomista” 1881, No. 37.en_GB
dc.referencesBloch J.G., Europa i Afryka Południowa, Warsaw 1902.en_GB
dc.referencesBloch J.G., Finanse i wojna, “Kurier Warszawski” 1901, No. 346.en_GB
dc.referencesBloch J.G., Finanse i wojna, “Kurier Warszawski” 1901, No. 353.en_GB
dc.referencesBloch J.G., Finanse Królestwa Polskiego od roku 1815-1866, Warsaw 1882.en_GB
dc.referencesBloch J.G., Finanse Rosji, Vol. 1-2 with an appendix, St. Petersburg 1882.en_GB
dc.referencesBloch J.G., Głos w kwestii kanalizacji miasta Warszawy i łączenia nieruchomości z kanałami, Warsaw 1889.en_GB
dc.referencesBloch J.G., Niemcy i pokój zbrojny, “Kraj” 1901, No. 46, pp. 2–3,en_GB
dc.referencesBloch J.G., O kolejach żelaznych rosyjskich, wpływach i wydatkach eksploatacji, kosztach transportu i ruchu towarów, St. Petersburg 1875.en_GB
dc.referencesBloch J.G., O kredycie melioracyjnym i stanie rolnictwa w kraju i za granicą, Warsaw 1890.en_GB
dc.referencesBloch J.G., O przemyśle fabrycznym Królestwa Polskiego za okres dziesięciolecia 1871–1880, Warsaw 1884.en_GB
dc.referencesBloch J.G., Poszukiwania dotyczące sprawy poboru przez drogi żelazne opłat przewozowych w walucie metalowej, St. Petersburg 1877.en_GB
dc.referencesBloch J.G., Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym, PISM, Warsaw 2005.en_GB
dc.referencesBloch J.G., Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym, Vol. 1–5, Warsaw-Krakow 1900.en_GB
dc.referencesBloch J.G., Sprawnienija materialnego i nrawstwiennogo sostojanija nasielenija w czertie osiedłosti Jewriejew i wnie jego, vol. 1–5, St. Petersburg 1891.en_GB
dc.referencesBloch J.G., Stan ekonomiczny Rossii, Warsaw 1878.en_GB
dc.referencesBloch J.G., The Transvaal War and its Problems, London 1900.en_GB
dc.referencesBloch J.G., W kwestii Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej, Warsaw 1874.en_GB
dc.referencesBloch J.G., Wpływ dróg żelaznych na stan ekonomiczny Rosji, vol. 1-5, St. Petersburg 1878-1880.en_GB
dc.referencesBloch J.G., Wstęp do cyklu artykułów “Przyszła wojna, jej ekonomiczne przyczyny i skutki”, “Biblioteka Warszawska” 1893, Vol. 1, No. 3.en_GB
dc.referencesBloch J.G., Zagadnienia chińskie, “Kraj” 1900, No. 31.en_GB
dc.referencesBloch J.G., Ziemia i jej oddłużenie w Królestwie Polskim, “Biblioteka Warszawska” 1891, self-published, Warsaw 1892.en_GB
dc.referencesBocheński A., Niezwykłe dzieje przemysłu polskiego, Krajowa Agencja Wydawnicza RSW Prasa-Książka-Ruch, Warsaw 1985.en_GB
dc.referencesBocheński A., Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego, part II, Pax, Warsaw 1966.en_GB
dc.referencesCeadel M., Living the Great Illusion: Sir Norman Angell, 1872–1967, Oxford University Press, Oxford 2009.en_GB
dc.referencesHensel J., Mecenat finansjery warszawskiej w zakresie plastyki w drugiej połowie XIX w. [in:] Dzieje burżuazji w Polsce, ed. R. Kołodziejczyk, Vol. 1, Warsaw 1974.en_GB
dc.referencesHertz A., Żydzi w kulturze polskiej, Biblioteka “Więzi”, Warsaw 2003 [1st ed. Paris 1961].en_GB
dc.referencesKapitalista, pacyfista, filantrop. Jan Bloch (1863–1902), ed. A. Żor, Trio, Warsaw 2014.en_GB
dc.referencesKołodziejczyk R., Jan Bloch (1863-1902). Szkic do portretu “króla polskich kolei”, PIW, Warsaw 1983.en_GB
dc.referencesMałecka E., Konferencja Haska i Jan Bloch przeciwko wielkiej wojnie, “Wojsko i Wychowanie” 2000, No. 5.en_GB
dc.referencesMeadowcroft M., Norman Angell [in:] The Dictionary of Liberal Thought, eds. D. Brack, E. Randall, Politicos, London 2007.en_GB
dc.referencesMiller J.D.B., Norman Angell and the Futility of War, Macmillan, London 1986.en_GB
dc.referencesOmańczyk E.J., Encyklopedia ONZ i stosunków międzynarodowych, Wiedza Powszechna, Warsaw 1982.en_GB
dc.referencesPieczewski A., Kolej Fabryczno-Łódzka. Znaczenie dla gospodarczego rozwoju Łodzi [in:] Mkną po szynach… Z dziejów transportu i komunikacji na ziemiach polskich na przestrzeni wieków, eds. T. Głowiński, R. Klementowski, Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2014, pp. 77–87.en_GB
dc.referencesPodolska-Meducka A., Rozwój kolejnictwa w Królestwie Polskim w II połowie XIX wieku na przykładzie Drogi Żelaznej Iwangorodzko-Dąbrowskiej [in:] Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziem polskich, eds. J. Skodlarski, A. Pieczewski, Lodz Universtiy Press, Lodz 2014, pp. 87–100.en_GB
dc.referencesSurmacz W., Dobrze Bogaci. Szczodry król kolei, “Newsweek” 2008, No. 1.en_GB
dc.referencesvan den Dungen P., Jan Bloch i inauguracyjna Pokojowa Nagroda Nobla (1901), “Det Norske Nobelinstitutts Skriftserie” 2002, Vol. 3, No. 2, pp. 1–27.en_GB
dc.referencesvan den Dungen P., Zapobiegając katastrofie: pierwsze na świecie Muzeum Pokoju [in:] Wyjątkowa księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Ikuro Anzai, University of Ritsuemikan (Japan), Isaru 2006, pp. 23–36.en_GB
dc.referencesŻor A., Figle historii, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005.en_GB
dc.referenceshttps://en.wikipedia.org/wiki/Norman_Angell.en_GB
dc.referencesJan Gottlieb Bloch (1836–1902) – Szkic biograficzny, http://www.bloch.org.pl/nowy/Szkic.doc.en_GB
dc.identifier.doi10.18778/1899-2226.19.4.05
dc.relation.volume19en_GB
dc.subject.jelB31
dc.subject.jelN43


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record