Show simple item record

dc.contributor.authorDragan, Weronika
dc.date.accessioned2017-04-04T11:57:31Z
dc.date.available2017-04-04T11:57:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21195
dc.description.abstractA range of various sources is used in geographical settlement studies, amongst which the most common are cartographic resources. In the case of a historical approach to geographical studies, however, archival written sources that provide much more information on the topic are equally important. The aim of the present study was to employ historical extracartograhic resources to recreate the structure of urban space in the chosen period of time and to show its variability. The study was conducted in the old town district, as it represents the oldest part of Mysłowice town. An additional aim of the study was to evaluate the utility of archival written and iconographic sources in the analysis of urban space transformations. The starting point of any study based on historical sources is the ability to correctly read (decode) the content of the used sources, thereby understanding the information contained in them. A number of both linguistic and terminological difficulties can be found when conducting such a study. Research has shown that this type of media for historical information (written and iconographic sources) is burdened with significant interpretation errors and require authenticity verification. Historical source materials, however, have a number of advantages – they allow the researcher to recreate the functional space of the town, even in detail. What is more, iconographic materials are easily readable and allow the researcher to recreate the physiognomy of urban space. Written sources, in turn, provide valuable direct information on business entities and the space of the town. Working with historical sources is based on systematic verification of their reliability, complementing their contents or learning how to interpret them correctly. The researcher is thus required to learn, among others, the terminology of a specific period of time, new typefaces and languages, or how to decipher abbreviations and separate fact from fiction.en_GB
dc.description.abstractCelem badań było zastosowanie źródeł pisanych i ikonograficznych do odtworzenia historycznej przestrzeni miejskiej. Ponadto podjęto próbę oceny użyteczności wykorzystanych materiałów wraz z identyfikacją głównych problemów i zalet wynikających z ich zastosowania. Materiały te pozwoliły na rekonstrukcję zarówno historycznego układu urbanistycznego, jak i życia politycznego oraz społeczno-gospodarczego badanego ośrodka. Ponadto odczytać można z nich szereg informacji nieformalnych oraz subiektywnych wskazujących na specyfikę danej przestrzeni, które uzupełniają badania geograficzne.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica; 26
dc.subjectWritten sourcesen_GB
dc.subjecticonographyen_GB
dc.subjectMysłowiceen_GB
dc.subjecturban spaceen_GB
dc.subjectŹródła pisanepl_PL
dc.subjectikonografiapl_PL
dc.subjectMysłowicepl_PL
dc.subjectprzestrzeń miejskapl_PL
dc.titleUżyteczność źródeł pisanych i ikonograficznych w badaniach nad historią przestrzeni miejskiej (na przykładzie Mysłowic)pl_PL
dc.title.alternativeThe utility of written and iconographic sources in historical urban space research (Mysłowice town case study)en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[81]-96
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Ekonomicznej
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesAdressbuch aller seit 1. Oktober 1909 und abgezogenen personen von Gleiwitz und Varzeichtis der Teilnehmer an den Fernsprechnetzen Beuthen, Gleiwitz, Kattowitz, Königshütte, Laurahütte, Myslowitz, Tarnowitz, Zabrze, 1911, Schlesische Volks-Adressbücher Gesellschaft, Breslau.pl_PL
dc.referencesAdressbuch für Kattowitz Bogutschütz-Zawodzie, Hohenlohehűtte, Domb-Josefsdorf, Zalenze und Myslowitz, 1909, Julius Herlitz, Kattowitz.pl_PL
dc.referencesAdressbuch für Kattowitz, Schloß Kattowitz, Brynow, Myslowitz, Ellgoth=Idaweiche, Hohenlohehütte, Bogutschütz=Zawodzie, Rosdzin=Schoppinitz, Laurahütte, Domb, Zalenze. Zusammengestellt auf Grund Amtlicher Quellen, 1911, Juliusz Herlitz.pl_PL
dc.referencesAdressbuch von Myslowitz, 1901.pl_PL
dc.referencesDie Stadt Myslowitz, 1911, skala 1:6 300 [szac.], zbiory Muzeum Miasta Mysłowice.pl_PL
dc.referencesDługoborski W. (red.), 1977, Mysłowice. Zarys rozwoju miasta, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice.pl_PL
dc.referencesDobrowolska M., 1970, Dynamika struktur osadniczych i ich układów przestrzennych, „Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica”, 3, s. 5–34.pl_PL
dc.referencesDragan W., 2014, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne Starego Miasta w Mysłowicach w latach 1913–2013, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Ekonomicznej (maszynopis pracy magisterskiej).pl_PL
dc.referencesDziewoński K., 1962, Zagadnienie typologii morfologicznej miast w Polsce, „Czasopismo Geograficzne”, 33 (1), s. 441–457.pl_PL
dc.referencesGruszecki A., 1897, Na górnym Śląsku (Sosnowiec – Mysłowice – Bytom – Opole), „Kurjer Warszawski”, 168, s. 1–2.pl_PL
dc.referencesInformacja dotycząca przebudowy śródmieścia miasta Mysłowice, 1973, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mysłowicach, Mysłowice.pl_PL
dc.referencesKantor-Mirski M., 1932, Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy – Szkice monograficzne z ilustracjami, t. 2, z. 8, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Zagłębia Dąbrowskiego, Sosnowiec.pl_PL
dc.referencesKincel R., 1984, Kłopotliwy książę Sułkowski, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice.pl_PL
dc.referencesKlaußmann A.O., 1911, Oberschlesien vor 55 Jahren und wie ich es wiederfand, Fritz und Carl Siwinna, Berlin.pl_PL
dc.referencesKlauβmann A.O., 1997, Górny Śląsk przed laty, Muzeum Historii Katowic, Katowice.pl_PL
dc.referencesKoter M., 1994, Od fizjonomii do morfogenezy i morfologii porównawczej. Podstawowe zagadnienia teoretyczne morfologii miast, [w:] Koter M., Tkocz J. (red.), Zagadnienia geografii historycznej osadnictwa w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Toruń–Łódź, s. 23–32.pl_PL
dc.referencesKraszewski J.I., 1972, Pamiętniki, Biblioteka Narodowa, nr 207, seria I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKuryer Śląski, 12 XII 1913, Wiadomości potoczne, nr 287, s. 5.pl_PL
dc.referencesLustig J., 1867, Geschichte der Stadt Myslowitz in Ober Schlesien, In Kommission bei S. Schäfer, Myslowitz.pl_PL
dc.referencesMiśkiewicz B., 1985, Wstęp do badań historycznych, PWN, Warszawa–Poznań.pl_PL
dc.referencesMyga-Piątek U., 2005, Historia, metody i źródła badań krajobrazów kulturowych, [w:] Szponar A., Horska-Schwarz S. (red.), Problemy ekologi krajobrazu: struktura przestrzenno-funkcjonalna krajobrazu, t. 17, Wrocław, s. 71–77.pl_PL
dc.referencesMyga-Piątek U., 2012, Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesOberschlesisches Handels-Adressbuch. Herausgegeben unter Benutzung des amtlichen Materials der Handelskammer für den Regierungsbezirk Oppeln, 1914, Kattowitz–Breslau–Leipzig–Berlin.pl_PL
dc.referencesPochmara W., 1963, Z dziejów Mysłowic, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice.pl_PL
dc.referencesPollack M., 2011, Cesarz Ameryki. Wielka ucieczka z Galicji, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.pl_PL
dc.referencesProtokolarz albo „Czerwona Księga” Mysłowic, 2002, Urząd Miasta Mysłowice, Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Societas Scientiis Favendiis Silesiae Superioris, Instytut Górnośląski, Mysłowice–Wrocław–Katowice.pl_PL
dc.referencesSemkowicz W., 2002, Paleografia łacińska, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesSpis Abonentów Sieci Telefonicznych Państwowych i Koncesjonowanych w Polsce (z wyjątkiem m. st. Warszawy), 1932/33, Ministerstwo Poczt i Telegrafów, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStadtplan Myslowitz, 1910, skala 1:1 000, zbiory Archiwum Państwowego w Katowicach.pl_PL
dc.referencesSulik A., 2007, Historia Mysłowic do 1922 roku, Urząd Miasta Mysłowice, Mysłowice.pl_PL
dc.referencesSydow B.E., 1955, Korespondencja Fryderyka Chopina, t. 1, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚciborowski W., 1862, Wycieczka do górnego Szląska. Mysłowice, Katowice, Bytom, Tarnowice, „Czytelnia Niedzielna”, 38, s. 300–303.pl_PL
dc.referencesŚwięcicki J., Tarasiński A., Nocuń P., 2001a, Sprawozdanie końcowe z badań archeologicznych na ulicy Grunwaldzkiej w Mysłowicach, woj. śląskie, Paniówki (maszynopis).pl_PL
dc.referencesŚwięcicki J., Tarasiński A., Nocuń P., 2001b, Sprawozdanie końcowe z badań archeologicznych Rynku w Mysłowicach, woj. śląskie, Paniówki (maszynopis).pl_PL
dc.referencesTopolski J., 1968, Metodologia historii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUhorczak F., 1932, Z metodyki badań nad osadnictwem, „Czasopismo Geograficzne”, 1/3, s. 11–28.pl_PL
dc.referencesZ okazji 100 letniego jubileuszu istnienia starej apteki miejskiej w Mysłowicach, 1928, Kattowitzer Buchdruckerei, Kattowitz.pl_PL
dc.referencesZagożdżon A., 1988, Osadnictwo – trwałość i zmienność. Prawidłowości i logika a przypadkowość przemian dawnych i współczesnych, [w:] Jałowiecki B., Kaltenberg-Kwiatkowska E. (red.), Procesy urbanizacji i przekształcenia miast w Polsce, Sekcja Socjologii Miasta, Wydawnictwo Ossolineum, s. 57–74.pl_PL
dc.contributor.authorEmailweronika.dragan90@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1508-1117.26.05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record