Show simple item record

dc.contributor.authorDakowicz, Przemysław
dc.date.accessioned2017-04-27T12:15:22Z
dc.date.available2017-04-27T12:15:22Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn2299-7458
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21441
dc.description.abstractThis publication – an extract from Calendar of Cultural Life in Lodz between 1945 and 1946 (Kalendarium łódzkiego życia kulturalnego w latach 1945–1946) – focuses on the period of February and March 1945, i.e. the months during which cultural life was reorganised after more than five years of German occupation and Nazi terror. In the history of Lodz, this was a peculiar period – in the face of the virtually complete annihilation of Warsaw, Lodz became the home for some of the Communist offices and was visited by prominent representatives of intellectual and cultural life. They were offered apartments and jobs in the state-controlled press and hastily establi­shed cultural institutions and universities. Through a detailed denotation of facts related to history, politics, and intellectual and artistic life, the author of the text makes an attempt to present the mechanisms and the dynamics of the earliest stage of the cultural and ideological revolution implemented in Poland between 1945 and 1948.en_GB
dc.description.abstractPublikacja niniejsza, fragment Kalendarium łódzkiego życia kulturalnego w latach 1945–1946, obejmuje swoim zakresem luty i marzec roku 1945, miesiące organizowania się kultury po przeszło pięciu latach niemieckiego terroru okupacyjnego. W dziejach miasta był to okres szczególny – wobec niemal całkowitego zburzenia Warszawy przez Niemców, na terenie Łodzi ulokowały się niektóre spośród komunistycznych urzędów, zaczęli tu także zjeżdżać ważni przedstawiciele życia umysłowego i kulturalnego. Oferowano im mieszkania, pracę w dynamicznie rozwijającej się, kontrolowanej przez władzę prasie oraz w tworzonych naprędce instytucjach kultury i uczelniach. Autor tekstu próbuje – poprzez szczegółową denotację faktów z pogranicza historii, polityki, życia umysłowego i artystycznego – przedstawić mechanizmy i dynami­kę najwcześniejszego etapu kulturowo-ideologicznej rewolucji przeprowadzonej w Polsce w latach 1945–1948.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez katedry literaturoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UŁpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesCzytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze;5
dc.subjectLodz in 1945en_GB
dc.subjectCommunist pressen_GB
dc.subjectcultural institutions in Lodzen_GB
dc.subjectpost-war fates of writersen_GB
dc.subjectcalendaren_GB
dc.subjectliterary life in Lodzen_GB
dc.subjectCommunist propagandaen_GB
dc.subjectŁódź w roku 1945pl_PL
dc.subjectprasa komunistycznapl_PL
dc.subjectłódzkie instytucje kulturypl_PL
dc.subjectpowojenne losy pisarzypl_PL
dc.subjectkalendarium, łódzkie życie literackie, propaganda komunistycznapl_PL
dc.titleKalendarium życia kulturalnego Łodzi luty–marzec 1945pl_PL
dc.title.alternativeCalendar of cultural life in Lodz February‑March 1945en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number175-232
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu
dc.identifier.eissn2449-8386
dc.referencesFik M., Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944–1981, t. I, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesJ.R., Dotychczasowy dorobek „Czytelnika”, „Książka i Kultura” 1945, nr 1, s. 8.pl_PL
dc.referencesDąbrowska M., Dzienniki 1914–1965, pierwsze pełne wydanie w 13 tomach [bez opracowania edytorskiego] pod kierunkiem prof. dr. hab. T. Drewnowskiego, t. 5, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesDrewnowski T., Tyle hałasu – o nic? Wspomnienia, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesHertz P., Iwaszkiewiczowie A. i J., Korespondencja, t. 1, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesKott J., Przyczynek do biografii. Zawał serca, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesLipiński E., Pamiętniki, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesNałkowska Z., Dzienniki, t. 6: 1945–1954. Część 1 [1945–1948], opracowanie, wstęp i komentarz H. Kirchner, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesRostworowski T. TJ, Szerzyć Królestwo. Wspomnienia i dzienniki 1939–1972, wybór i oprac. T. Pronobis TJ i S. J. Rostworowski, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesSchaff A., Łódzkie wspomnienia, [w:] Tranzytem przez Łódź, Łódź 1964.pl_PL
dc.referencesWende J.K., Ta ziemia od innych droższa…, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesZaremba J., Było i tak. Wspomnienia, Wrocław 1976.pl_PL
dc.referencesArtykuły propagandowo-ideologiczne S. B., Święto Wolnej Polski, PZ 1945, nr 56, s. 3.pl_PL
dc.referencesDobrowolski S. R., Powracający cudem, PZ 1945, nr 37, s. 3.pl_PL
dc.referencesDobrowolski S. R., Rekolekcje narodowe, GL 1945, nr 80 (120), s. 5.pl_PL
dc.referencesZ. K., Pan „prezydent”, DŁ 1945, nr 7, s. 2.pl_PL
dc.referencesłączniczka, W sztabie AK podczas powstania warszawskiego, GL 1945, nr 80 (120), s. 4–5.pl_PL
dc.referencesŁódź robotnicza o Konferencji Krymskiej, GL 1945, nr 41 (80), s. 4.pl_PL
dc.referencesNowak T. S., Pomnik Kościuszki na Placu Wolności, GL 1945, nr 41 (80), s. 3.pl_PL
dc.referencesPolscy pupile Goebbelsa, GL 1945, nr 33 (72), s. 3.pl_PL
dc.referencesWerfel R., Rocznica Komuny Paryskiej, GL 1945, nr 67 (107), s. 3.pl_PL
dc.referencesWiosna Narodu Polskiego, GL 1945, nr 80 (120), s. 1.pl_PL
dc.referencesWłodarkiewicz F., Drogi i bezdroża polskiej reakcji, (DŁ 1945, nr 7, s. 3).pl_PL
dc.referencesDobrowolski S. R., Powitanie Łodzi, GL 1945, nr 59 (98), s. 4.pl_PL
dc.referencesHertz P., Rojewski J., Dobra posada, RZ 1945, nr 84 (224), s. 4.pl_PL
dc.referencesSandauer A., Spory rodzinne, GL 1945, nr 80 (120), s. 5.pl_PL
dc.referencesWyszomirski J., Przebierańcy, RZ 1945, nr 80 (220), s. 2–3.pl_PL
dc.references2 księgarnie Spółdzielni Wyd. „Książka”, GL 64 [104], s. 4.pl_PL
dc.referencesAleksander Zelwerowicz w Łodzi, RZ 1945, nr 75 (215), s. 4.pl_PL
dc.referencesBabisiak S., Defilada Wojska Polskiego, RZ 1945, nr 42 (186), s. 3.pl_PL
dc.referencesbaj., Zespół pieśni i tańca I-go Frontu Białoruskiego, GL 1945, nr 54 (93), s. 4.pl_PL
dc.referencesDziennikarze zagraniczni zwiedzili Łódź, GL 1945, nr 30 (69), s. 4.pl_PL
dc.referencesDzień szkoły polskiej będzie obchodzony w Łodzi dnia 4 marca, GL 1945, nr 53 (92), s. 4.pl_PL
dc.referencesD. E., Pierwszy poranek literacki w Łodzi, R 1945, nr 59 (89), s. 3.pl_PL
dc.referencesEgzaminy w Studio Dramatycznym, RZ 1945, nr 76 (216), s. 4.pl_PL
dc.referencesJ. F., Uroczyste otwarcie Głównej Księgarni Wojskowej, PZ 1945, nr 29, s. 1.pl_PL
dc.referencesFilm będzie odzwierciedlał dzieje narodu. Zdjęcia z powstania warszawskiego. Operator filmowy na polu walki. Zamierzenia na przyszłość. Rozmowa z mjr. Aleksandrem Fordem, GL 1945, nr 30 (69), s. 4.pl_PL
dc.referencesH., „Złączmy się w wysiłku z naszą ukochaną Armią!”. Akademia ku czci Wojska Polskiego, PZ 1945, nr 34, s. 4.pl_PL
dc.referencesA.J., Łódzki Dom Żołnierza, PZ 1945, nr 38, s. 4.pl_PL
dc.referencesJan Kiepura o pomocy dla Polski, GL 1945, nr 31 (70), s. 3.pl_PL
dc.referencesKina łódzkie, DŁ 1945, nr 6, s. 3.pl_PL
dc.referencesKolejarze Łodzi witają Rząd Tymczasowy Polski i Marszałka Stalina, DŁ 1945, nr 3, s. 2.pl_PL
dc.referencesKomitet odbudowy Warszawy zorganizowany, GL 1945, nr 66 [106], s. 4.pl_PL
dc.referencesKoncert orkiestry symfonicznej, DŁ 1945, nr 7, s. 4.pl_PL
dc.referencesKonferencja wojewódzka PPR rozpoczęła się wczoraj w Łodzi przy udziale 550 delegatów, GL 1945, nr 41 (80), s. 3.pl_PL
dc.referencesLiteratura i sztuka, GL 1945, nr 58 (97), s. 3.pl_PL
dc.referencesMiędzynarodowy Dzień Kobiet, PZ 1945, nr 36, s. 4.pl_PL
dc.referencesMikułko A., Poranek Literacki w Łodzi, RZ 1945, nr 67 (207), s. 3.pl_PL
dc.referencesMin. Rzymowski w Łodzi, GL 1945, nr 63 [102], s. 4.pl_PL
dc.referencesMinister Matuszewski w Łodzi, DŁ 1945, nr 9, s. 3.pl_PL
dc.referencesNaczelny Dowódca W.P. w redakcji „Polski Zbrojnej”, PZ 1945, nr 30, s. 1.pl_PL
dc.referencesNowy Zarząd Zw. Literatów, GL 1945, nr 68 (108), s. 4.pl_PL
dc.referencesObrady stronnictw politycznych w Łodzi. Wojewódzka Konferencja PPS, GL 1945, nr 55 (94), s. 4.pl_PL
dc.referencesOdradza się życie kulturalne Łodzi, GL 1945, nr 31 (70), s. 4.pl_PL
dc.referencesOrganizacja Uniwersytetu w Łodzi, DŁ 1945, nr 10, s. 4.pl_PL
dc.referencesOświata w Łodzi, DŁ 1945, nr 7, s. 4.pl_PL
dc.referencesOtwarcie Robotniczego Domu Kultury, RZ 1945, nr 75 (215), s. 4.pl_PL
dc.referencesOtwarcie świetlicy PPR Dzielnica Górna Prawa, GL 1945, nr 76 (116), s. 4.pl_PL
dc.referencesOtwarcie świetlicy w b. zakładach Poznańskiego, GL 1945, nr 63 (102), s. 4.pl_PL
dc.referencesOtwarcie uniwersytetu w Łodzi nastąpi już w marcu. Uniwersytet łódzki będzie miał 16 wydziałów. Prace organizacyjne są w pełnym toku, GL 1945, nr 32 (71), s. 4.pl_PL
dc.references(P), Żydowska komisja historyczna zbiera materiały dotyczące okresu okupacji w Polsce, GL 1945, nr 79 (119), s. 4.pl_PL
dc.referencesW. P., Radiofonizacja Polski. (Na podstawie wywiadu z dyrektorem Polskiego Radia, ob. Billigiem), PZ 1945, nr 37, s. 4.pl_PL
dc.referencesPaństwowe Konserwatorium powstaje w Łodzi, GL 1945, nr 52 (91), s. 4.pl_PL
dc.referencesPolskie Radio w Łodzi, DŁ 1945, nr 6, s. 4.pl_PL
dc.referencesPrace w zakresie szkolnictwa postępują, DŁ 1945, nr 10, s. 3.pl_PL
dc.referencesPrasa na wyzwolonych terenach, DŁ 1945, nr 6, s. 2.pl_PL
dc.referencesPrezydent Bierut jest głęboko wzruszony powitaniem, jakie mu zgotowała Łódź i Kutno, PZ 1945, nr 30, s. 1.pl_PL
dc.referencesPrezydent K.R.N. i Naczelny Dowódca W.P. wśród robotników łódzkich, PZ 1945, nr 29, s. 1.pl_PL
dc.referencesPrezydentem m. Łodzi został ob. Mijal, GL 1945, nr 57 (96), s. 4.pl_PL
dc.referencesPrzeniesienie siedziby Rządu Tymczasowego do Warszawy, DŁ 1945, nr 4, s. 1.pl_PL
dc.referencesRatujmy książkę polską, DŁ1945, nr 9, s. 4.pl_PL
dc.referencesRadiostacja łódzka będzie odbudowana. Megafony będą rozmieszczone na wszystkich ulicach, GL 1945, nr 31 (70), s. 4.pl_PL
dc.referencesRobotnicze Domy Kultury w Polsce, GL 1945, nr 59 (98), s. 3.pl_PL
dc.referencesStefańczyk M., Powstają 2 teatry w Łodzi, GL 1945, nr 32 (71), s. 4.pl_PL
dc.referencesSzletyński dyrektorem Teatru Miejskiego, DŁ 1945, nr 9, s. 3.pl_PL
dc.referencesŚwięto młodzieży szkolnej, GL 1945, nr 55 (94), s. 4.pl_PL
dc.referencesTeatr miejski, GL 1945, nr 80 (120), s. 8.pl_PL
dc.referencesUchwały R.N. Stronnictwa Ludowego, GL 1945, nr 79 (119), s. 3.pl_PL
dc.referencesW Łodzi powstaje Filharmionia. (Wywiad ze Zdzisławem Górzyńskim), GL 1945, nr 40, s. 4.pl_PL
dc.referencesWardasówna M., Rozwój polskiej komunikacji lotniczej, RZ 1945, nr 78 (218), s. 3.pl_PL
dc.referencesWojew. zjazd kierowników Informacji i Propagandy, GL 1945, nr 63 (102), s. 4.pl_PL
dc.referencesWydział kultury i sztuki, GL 1945, nr 79 (119), s. 4.pl_PL
dc.referencesWystępy artystów radzieckich wywołały szczery zachwyt wśród mieszkańców robotniczej Łodzi, GL 1945, nr 54 (93), s. 4.pl_PL
dc.referencesZ kroniki kulturalno-literackiej, RZ 1945, nr 82 (222), s. 4.pl_PL
dc.referencesZ sekretariatu Państwowego Uniwersytetu w Łodzi, GL 1945, nr 64 (104), s. 4.pl_PL
dc.referencesZ życia kulturalnego Łodzi, DŁ 1945, nr 8, s. 4.pl_PL
dc.referencesZ życia Partii, GL 1945, nr 57 (96), s. 4.pl_PL
dc.referencesZagościński J., Uniwersytet w Łodzi, RZ 1945, nr 63 (203), s. 3.pl_PL
dc.referencesZagraniczni dziennikarze w Łodzi, DŁ 1945, nr 5.pl_PL
dc.referencesZamierzenia Ministerstwa Oświaty, GL 1945, nr 63 (102), s. 4.pl_PL
dc.referencesZarząd Główny „Wici” przeniósł się do Łodzi, GL 1945, nr 69 (109), s. 4.pl_PL
dc.referencesZebranie literatów w Łodzi, RZ 1945, nr 42, s. 4.pl_PL
dc.referencesZiemak S., Dzień słońca i wzruszenia, RZ 1945, nr 42 (186), s. 3.pl_PL
dc.referencesZjazd Stronnictwa Ludowego, GL 1945, nr 75 (115), s. 4.pl_PL
dc.referencesZnany malarz Picasso – komunistą, GL 1945, nr 80 (120), s. 2.pl_PL
dc.referencesm.h.ż., Poczta łódzka pracuje, RZ 1945, nr 78 (218), s. 4.pl_PL
dc.referencesŻycie kulturalne, PZ 1945, nr 36, s. 4.pl_PL
dc.referencesBroniewska J., Niemiecka „przeprowadzka”, PZ 1945, nr 37, s. 3.pl_PL
dc.referencesBroniewska J., Jeńcy, PZ 1945, nr 35, s. 3.pl_PL
dc.referencesBroniewska J., Żołnierz idzie jak huragan… Rozmowa z Dowództwem 1 Armii Polskiej – gen. Popławskim i gen. Strażewskim, PZ 1945, nr 34, s. 2.pl_PL
dc.referencesHolland H., W kierunku morza. Oddziały polskie zajęły miasto Tempelburg, PZ 1945, nr 37, s. 2.pl_PL
dc.referencesRolicki T. J., Idziemy naprzód na S., PZ 1945, nr 34, s. 2.pl_PL
dc.referencesRolicki T. J., Rum na święta (epizod frontowy), PZ 1945, nr 56, s. 7.pl_PL
dc.referencesRolicki T. J., Zadzierżystość, PZ 1945, nr 35, s. 2.pl_PL
dc.referencesDepesza Juliana Tuwima do mieszkańców Łodzi, DŁ 1945, nr 4, s. 1.pl_PL
dc.referencesMinkiewicz J., List do Redakcji, RZ 1945, nr 80 [220], s. 4 [ws. udziału J. Minkiewicza w poranku literackim 25 marca 1945].pl_PL
dc.referencesI Zebranie Miejskiej Rady Narodowej m Łodzi, GL 1945, nr 54 (93), s. 4.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy, DŁ 1945, nr 6, s. 4.pl_PL
dc.referencesCzytelnia, GL 1945, nr 61 (100), s. 4.pl_PL
dc.referencesKomunikaty, DŁ 1945, nr 2, s. 4.pl_PL
dc.referencesKoncert zespołu Armii Czerwonej w Łodzi, GL 1945, nr 51 (90), s. 4.pl_PL
dc.referencesKsiążki dla rannych żołnierzy rosyjskich, RZ 1945, nr 76 (216), s. 4.pl_PL
dc.references„Kwadrans Literacki”, RZ 1945, nr 43 (187), s. 4.pl_PL
dc.referencesO nowy Uniwersytet Łódzki, DŁ1945, nr 9, s. 4.pl_PL
dc.referencesOtwarcie Uniwersytetu w Łodzi, GL 1945, nr 70 (110), s. 4.pl_PL
dc.referencesPaństwowy Instytut Sztuki Teatralnej, GL 1945, nr 76 (116), s. 4.pl_PL
dc.referencesRatujmy polską książkę wojskową, PZ 1945, nr 38, s. 4.pl_PL
dc.referencesRudnicki A., Szukamy was, RZ 1945, nr 86 (226), s. 5.pl_PL
dc.referencesZapisy do szkół średnich, GL 1945, nr 30 (69), s. 3.pl_PL
dc.referencesZebranie członków b. Zaiksu, GL 1945, nr 67 (107), s. 4.pl_PL
dc.referencesZebranie dyrektorów szkół, DŁ 1945, nr 3, s. 4.pl_PL
dc.referencesZebranie Str. Demokratycznego, GL 1945, nr 65 (105), s. 4.pl_PL
dc.referencesCzachowski K., Nie lękajmy się programu, RZ 1945, nr 86 (226), s. 4.pl_PL
dc.referencesKott J., Główny nurt, GL 1945, nr 80 (120), s. 3.pl_PL
dc.referencesLec S. J., [artykuł wstępny], Szpilki” 1945, nr 1, s. 2.pl_PL
dc.referencesOdrodzenie kultury polskiej, GL 1945, nr 73 (113), s. 1.pl_PL
dc.referencesbaj., „Wisłą do Gdańska” w Domu Żołnierza, GL 1945, nr 65 [105], s. 4.pl_PL
dc.references„Tęcza” (recenzja z filmu), DŁ 1945, nr 2, s. 4.pl_PL
dc.referencesjw. [Jerzy Wyszomirski], „Wesele” w Teatrze Wojska Polskiego, RZ 1945, nr 79 (219), s. 3.pl_PL
dc.referencesZar. I., Teatr zrodzony z tęsknoty, RZ 1945, nr 83 (223), s. 4 [dot. programu Od Oki do Wisły, pokazanego w Teatrze Wojska Polskiego 25 marca 1945].pl_PL
dc.referencesDobrowolski S. R., Listy z Oświęcimia, GL 1945, nr 72 [112], s. 3.pl_PL
dc.referencesBułharowska H., Ten, co na wozie wjechał do historii, RZ 1945, nr 79 (219), s. 3.pl_PL
dc.referencesDrewnowski J., Kamieńczyk, PZ 1945, nr 37, s. 4.pl_PL
dc.referencesDrewnowski J., Samopomoc. Kartki z dziennika podróży, W 1945, nr 2 (9), s. 2.pl_PL
dc.referencesKról J. A., Obszarnik bez ziemi, W 1945, nr 2 (9), s. 1.pl_PL
dc.referencesCastellatti M., Próg ojczyzny, GL 1945, nr 80 (120), s. 2.pl_PL
dc.referencesHuszcza J., Legenda o dzwonie wielkanocnym, RZ 1945, nr 86 (226), s. 1.pl_PL
dc.referencesHuszcza J., Ucieczka [satyryczna proza narracyjna], RZ 1945, nr 86 (226), s. 5.pl_PL
dc.referencesHertz P., *** [Jaka ty będziesz? Czy dwukolorowa…] [wiersz], RZ 1945, nr 80 (220), s. 3.pl_PL
dc.referencesJastrun M., Do Grecji [wiersz], GL 1945, nr 80 (120), s. 6.pl_PL
dc.referencesKott J., Do historii [wiersz], GL 1945, nr 80 (120), s. 5.pl_PL
dc.referencesKrzemieniecka L., Dzwony [wiersz], PZ 1945, nr 56, s. 1.pl_PL
dc.referencesLewin L., Apel [wiersz], PZ 1945, nr 37, s. 3.pl_PL
dc.referencesNałkowska Z., Spalone miasto [obrazek-reportaż], PZ 1945, nr 56, s. 4.pl_PL
dc.referencesPasternak L., Bruk emigracji [wiersz], „Szpilki” 1945, nr 1, s. 2.pl_PL
dc.referencesPiętak S., List do żołnierza [opowiadanie], PZ 1945, nr 56, s. 4.pl_PL
dc.referencesPiętak S., Więzień [opowiadanie], PZ 1945, nr 33, s. 2–3.pl_PL
dc.referencesPoldino, Na ostatnią mowę Hitlera [fraszka], GL 1945, nr 30 (69), s. 3.pl_PL
dc.referencesPollak S., Pottier [wiersz], GL 1945, nr 67 (107), s. 3.pl_PL
dc.referencesPollak S., Wiosenny wiersz, GL 1945, nr 80 (120), s. 8.pl_PL
dc.referencesKruczkowski L., Nazajutrz po powrocie, GL 1945, nr 72 (112), s. 3.pl_PL
dc.referencesLichański S., O Zmartwychwstaniu, s. 3, GL 1945, nr 80 (120), s. 3.pl_PL
dc.referencesLichański S., Oświęcim. Ze wspomnień więźnia, W 1945, nr 2 (9), s. 6.pl_PL
dc.referencesMoczar M., Święto „chłopców z lasu”, PZ 1945, nr 56, s. 5.pl_PL
dc.referencesNowicki A., Wielkanoc w Oflagu, PZ 1945, nr 56, s. 5.pl_PL
dc.referencesOleński T., Święcone w 1-szej Armii, PZ 1945, nr 56, s. 5.pl_PL
dc.referencesŻywulska K. (właśc. Sonia Landau), Wielkanoc w Oświęcimiu, GL 1945, nr 80 (120), s. 6.pl_PL
dc.references„Dziś gramy dla cywilów”, PZ 1945, nr 31, s. 4 [dot. widowiska Dziś gramy dla cywilów wystawianego w sali Teatru Miejskiego przez „Zespół Artystyczny Armii Polskiej” 3, 4, 5 i 6 marca 1945].pl_PL
dc.references„Nasza jest Łódź”, RZ 1945, nr 79 [219], s. 4 [dot. programu artystycznego Nasza jest Łódź prezentowanego w Sali Śpiewaków 24 i 25 marca 1945].pl_PL
dc.referencesOd Oki do Wisły, RZ 1945, nr 78 [218], s. 4 [dot. „wielkiego poranka literackiego” Od Oki do Wisły, prezentowanego w Teatrze Wojska Polskiego 25 marca 1945].pl_PL
dc.references„Od Oki do Wisły”, GL 1945, nr 74 [114], s. 4 [jw.].pl_PL
dc.referencesOtwarcie Robotniczych Domów Kultury, GL 1945, nr 67 (107), s. 4 [dot. uroczystego otwarcia Robotniczego Domu Kultury przy ul. Piotrkowskiej 243; 18 marca 1945].pl_PL
dc.referencesPoranek literacki, GL 1945, nr 71 [111], s. 4 [dot. poranka literackiego w sali przy ul. 11 Listopada 21; 25 marca 1945].pl_PL
dc.referencesTeatr Dramatyczny Armii, DŁ 1945, nr 8, s. 4 [dot. spektaklu Radcy pana Radcy, granego 11 lutego 1945].pl_PL
dc.referencesTeatr Wojska Polskiego, RZ 1945, nr 89 [229], s. 4 [dot. inscenizacji Wesela i programu Od Oki do Wisły w Teatrze Wojska Polskiego, granych na przełomie marca i kwietnia 1945, oraz przedstawień planowanych – Dożywocia i Fantazego].pl_PL
dc.referencesZgromadzenie publiczne, GL 1945, nr 73 [113], s. 4 [dot. „zgromadzenia publicznego” w hali sportowej na terenie Parku Poniatowskiego; 24 marca 1945].pl_PL
dc.referencesS.R.D., [artykuł wstępny], PZ 1945, nr 56, s. 1.pl_PL
dc.referencesDobrowolski S. R., Młodości, wszystkiego dziedzicu!…, PZ 1945, nr 56, s. 4.pl_PL
dc.references„Głos Ludu” w Łodzi, GL 1945, nr 29 [68], s. 1.pl_PL
dc.referencesKaraczewski A., [nota o przenosinach redakcji „Robotnika” do Łodzi] R 1945, nr 33 [63], s. 1.pl_PL
dc.referencesŁódź, DŁ 1945, nr 1, s. 1.pl_PL
dc.referencesŁódź – miasto pracy i walki, GL 1945, nr 29 (68), s. 1.pl_PL
dc.referencesPollak S., Maksym Gorkij, GL 1945, nr 76, s. 3.pl_PL
dc.referencesPrzemówienie przez radio Ministra Informacji i Propagandy tow. St. Matuszewskiego, R 1945, nr 33 (63), s. 2.pl_PL
dc.referencesWarchałowski S., Wesoły nam dziś dzień nastał, PZ 1945, nr 56, s. 3.pl_PL
dc.contributor.authorEmailpdakowicz@poczta.onet.pl
dc.identifier.doi10.18778/2299-7458.05.12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record