Show simple item record

dc.contributor.authorAnusik, Zbigniew
dc.date.accessioned2017-05-16T13:09:08Z
dc.date.available2017-05-16T13:09:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21704
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych;2
dc.titleAndrzej Korytko, „Na których opiera się Rzeczpospolita”. Senatorowie koronni za Władysława IV Wazy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2015, ss. 484.pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPrzegląd Nauk Historycznychpl_PL
dc.page.number[349]-370
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Nowożytnej
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesBiblioteka Kórnicka PAN, Teki Dworzaczkapl_PL
dc.referencesAnusik Z., Garwascy herbu Grzymała w XV–XVII wieku. Przyczynek do dziejów i genealogii rodu, „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, R. XIV, nr 2, s. 25–83.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Kasztelan krakowski Jerzy ks. Zbaraski (1574–1631). Szkic do portretu antyregalisty, „Przegląd Nauk Historycznych” 2010, R. IX, nr 1, s. 55–138.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Latyfundia książąt Zbaraskich w XVI i XVII wieku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2009, R. VIII, nr 1, s. 17–77.pl_PL
dc.referencesAnusik Z., Zbarascy i Kalinowscy. Karta z dziejów wielkiej własności ziemskiej na kresach Rzeczypospolitej w pierwszej połowie XVII wieku, [w:] Między Zachodem a Wschodem, t. III (Etniczne, kulturowe i religijne pogranicza Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku), red. K. Mikulski i A. Zielińska-Nowicka, Toruń 2006, s. 74–105.pl_PL
dc.referencesCzapliński W., Władysław IV i jego czasy, wyd. 2, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesCzapliński W., Filipczak-Kocur A., Udział senatorów w pracach sejmowych za Zygmunta III i Władysława IV, „Przegląd Historyczny” 1979, t. LXIX, z. 4, s. 665–675.pl_PL
dc.referencesDąbrowski J.S., Senat koronny. Stan sejmujący w czasach Jana Kazimierza, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesDworzaczek W., Przyjemski Stanisław h. Rawicz (zm. 1642), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXIX, Wrocław 1986, s. 185–187.pl_PL
dc.referencesDzięgielewski J., Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesDzięgielewski J., O tolerancję dla zdominowanych. Polityka wyznaniowa Rzeczypospolitej w czasach panowania Władysława IV, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesHołdys S., Praktyka parlamentarna za panowania Władysława IV Wazy, Wrocław 1991.pl_PL
dc.referencesKołodziej R., Pierwszy sejm z 1637 roku, Toruń 2004.pl_PL
dc.referencesKorytko A., Elżbieta I Tudor wobec polsko-szwedzkiego konfliktu, [w:] Per saecula. Dyplomacja – gospodarka – historiografia. Studia ofiarowane Profesorowi Edwardowi Alfredowi Mierzwie w czterdziestą piątą rocznicę pracy naukowej, red. A. Korytko, B. Krysztopa-Czupryńska, Olsztyn–Piotrków Trybunalski 2009, s. 29–36.pl_PL
dc.referencesKorytko A., Historyk i jego dzieła, [w:] A. Szelągowski, O ujście Wisły. Wielka Wojna pruska, oprac. A. Korytko, Dąbrówno 2012, s. 7–21.pl_PL
dc.referencesKorytko A., Kilka uwag o radach senatu za Władysława IV Wazy, „Echa Przeszłości” 2012, t. XIII, s. 95–105.pl_PL
dc.referencesKorytko A., O ujście Wisły. Działania militarne w latach 1626–1635, [w:] Wielkie wojny w Prusach. Działania militarne między Wisłą a Niemnem na przestrzeni wieków, red. W. Gieszczyński i N. Kasparek, Dąbrówno 2010, s. 47–68.pl_PL
dc.referencesKorytko A., Parlamentaryzm za Władysława IV Wazy – bilans ostatniego dziesięciolecia, „Mrągowskie Studia Humanistyczne” 2004–2005 [druk: 2006], t. VI–VII, s. 312–319.pl_PL
dc.referencesKorytko A., Poselstwo sir George’a Douglasa w 1635 roku jako przykład stosunku Anglii do polsko-szwedzkiego konfliktu, [w:] Polska wobec konfliktów w Europie nowożytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV–XVIII wieku, red. R. Skowron, Kraków 2009, s. 237–243.pl_PL
dc.referencesKorytko A., Rzeczpospolita i państwa Europy Wschodniej wobec wojny trzydziestoletniej (do 1635 r.) – rekonesans, „Echa Przeszłości” 2014, t. XIV, s. 27–39.pl_PL
dc.referencesKorytko A., Sejm koronacyjny Władysława IV Wazy wobec problemów na Ukrainie, „Echa Przeszłości” 2015, t. XVI, s. 71–77.pl_PL
dc.referencesKorytko A., Senat Rzeczypospolitej XV–XVIII wieku. Stan badań i postulaty badawcze, „Teki Sejmowe” 2010, nr 1, s. 64–79.pl_PL
dc.referencesKorytko A., Sir George Douglas – szkocki żołnierz w szwedzkiej służbie. Przyczynek do biografii, [w:] Primum vivere deinde philosophari. O ludziach czynu w Europie Środkowej i Wschodniej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Rzońcy z okazji siedemdziesiątych urodzin, red. M. Białokur i A. Szczepaniak, Opole–Toruń 2009, s. 91–98.pl_PL
dc.referencesKurtyka J., Latyfundium tęczyńskie. Dobra i właściciele, Kraków 1999.pl_PL
dc.referencesŁoziński W., Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, t. II (Wojny prywatne), wyd. 5, Kraków 1957.pl_PL
dc.referencesMazur K., W stronę integracji z Koroną. Sejmiki Wołynia i Ukrainy w latach 1569–1648, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesParadowski P., W obliczu „nagłych potrzeb” Rzeczypospolitej. Sejmy ekstraordynaryjne za panowania Władysława IV, Toruń 2005.pl_PL
dc.referencesSzczerbik Z., Sejm koronacyjny Władysława IV z 1633 roku, Kluczbork–Praszka 2001.pl_PL
dc.referencesTrawicka Z., Sejm z roku 1639, „Studia Historyczne” 1972, R. XV, z. 4 (59), s. 551–597.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII wieku. Spisy, oprac. K. Chłapowski, S. Ciara, Ł. Kądziela, T. Nowakowski, E. Opaliński, G. Rutkowska, T. Zielińska, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1992.pl_PL
dc.referencesUrzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Opaliński i H. Żerek-Kleszcz, red. A. Gąsiorowski, Kórnik 1993.pl_PL
dc.referencesŻerek-Kleszcz H., Szczawiński Jakub z Ozorkowa h. Prawdzic (ok. 1577–1637), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XLVII, Warszawa–Kraków 2010–2011, s. 190–194.pl_PL
dc.contributor.authorEmailzanusik@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.15.02.14
dc.relation.volume15pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record