Show simple item record

dc.contributor.authorPrzybyciński, Tomasz
dc.date.accessioned2013-07-04T11:13:30Z
dc.date.available2013-07-04T11:13:30Z
dc.date.issued2013-05-15
dc.identifier.issn1899-2226
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/2247
dc.description.abstractIt is a great developmental challenge to create the global economic order. Economic and ethical values must be taken into account to manage this task, otherwise the prosperity of the global economy is in danger.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesAnnales. Etyka w życiu gospodarczym
dc.subjectethicsen
dc.subjectglobal economic orderen
dc.titleEtyka a globalny ład gospodarczypl_PL
dc.title.alternativeEthics and the Global Economic Orderen
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013
dc.page.number115-124
dc.contributor.authorAffiliationSzkoła Główna Handlowa w Warszawie
dc.identifier.eissn2353-4869
dc.referencesAdamski S.J., Turbokapitalizm – szanse i zagrożenia, „Pieniądze i Więź” 2000, nr 3.
dc.referencesBauman Z., Globalizacja, PIW, Warszawa 2000.
dc.referencesBenedykt XVI, Caritas in veritate, Wyd. AA, Kraków 2009.
dc.referencesBrzeziński Z., Druga szansa, Świat Książki, Warszawa 2008.
dc.referencesBrzeziński Z., The Choice: Global Domination or Global Leadership, Basic Books, New York 2005.
dc.referencesBrzeziński Z., Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Świat Książki, Warszawa 1998.
dc.referencesChesnais F., Bezprawne długi. Jak banki sterują demokracją, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2012.
dc.referencesChołaj H., Powrót olbrzyma w zglobalizowanym świecie, SGH, Warszawa 2011.
dc.referencesDembinski P.H., Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2011.
dc.referencesFukuyama F., Koniec historii, Zysk i S-ka, Poznań 1996.
dc.referencesGlobalizacja bez końca, „Gazeta Wyborcza”, 25-26.11.2000.
dc.referencesGlobalizacja, kryzys i co dalej?, red. G.W. Kołodko, Poltext, Warszawa 2010.
dc.referencesJan Paweł II, Centesimus annus [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Znak, Kraków 2005.
dc.referencesJan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Znak, Kraków 2005.
dc.referencesKierczyński T., Niskie podatki: fakty, mity, iluzje [w:] O kształtowaniu ładu gospodarczego, red. E. Mączyńska, Z. Sadowski, PTE, Warszawa 2008.
dc.referencesKołodko G.W., Polska z globalizacją w tle. Instytucjonalne i polityczne aspekty rozwoju gospodarczego, TNOiK, Toruń 2007.
dc.referencesKołodko G.W., Społeczna gospodarka rynkowa – Konstytucja i rzeczywistość [w:] Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, red. E. Mączyńska, P. Pysz, PTE, Warszawa 2010.
dc.referencesKołodko G.W., Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa 2010.
dc.referencesLandreth H., D.C. Colander, Historia myśli ekonomicznej, WN PWN, Warszawa 2005.
dc.referencesLuttwak E., Turbokapitalizm, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 2000.
dc.referencesMazurek F.J., Wolność pracy, przedsiębiorczość, uczestnictwo, KUL, Lublin 1993.
dc.referencesNorth D.C., Pojmowanie zmian ekonomicznych i wzrostu gospodarczego [w:] Globalizacja, marginalizacja, rozwój, red. G.W. Kołodko, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
dc.referencesOtte M., Kiedy nadchodzi kryzys, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2009.
dc.referencesPoniewierski J., Gesty Jana Pawła II, Znak, Kraków 2006.
dc.referencesPrzybyciński T., Kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce w warunkach globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego [w:] Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń, red. J. Stacewicz, „Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH” nr 85, SGH, Warszawa 2011.
dc.referencesPrzybyciński T., Ordoliberalizm a kształtowanie rynkowego ładu gospodarczego w Polsce, SGH, Warszawa 2009.
dc.referencesRosati D., Przyczyny i mechanizm kryzysu finansowego w USA, „Ekonomista” 2009, nr 3.
dc.referencesRybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2004.
dc.referencesStiglitz J.E., Freefall. Jazda bez trzymanki, PTE, Warszawa 2010.
dc.referencesStiglitz J.E., Globalizacja, WN PWN, Warszawa 2004.
dc.referencesStiglitz J.E., Szalone lata dziewięćdziesiąte. Nowa historia najświetniejszej dekady w dziejach świata, WN PWN, Warszawa 2006.
dc.referencesStiglitz J.E., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, WN PWN, Warszawa 2007.
dc.referencesSzulczewski G., Trzy wielkie tradycje humanistyczne uprawiania refleksji moralnej nad gospodarką [w:] Etyka biznesu w perspektywie humanistycznej, red. G. Szulczewski, SGH, Warszawa 2011.
dc.referencesSzymański W., Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, Difin, Warszawa 2004.
dc.referencesWilczyński W., Polski przełom ustrojowy 1989–2005. Ekonomia epoki transformacji, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2005.
dc.referencesWojtyła K., Elementarz etyczny, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999.
dc.contributor.authorEmailtprzyb@sgh.waw.pl
dc.relation.volume16
dc.subject.jelF60
dc.subject.jelP20
dc.subject.jelZ12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record