Show simple item record

dc.contributor.authorKamosiński, Sławomir
dc.date.accessioned2017-09-18T10:16:52Z
dc.date.available2017-09-18T10:16:52Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1899-2226
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22595
dc.description.abstractEmployers’ responsibility towards employees' families follows from their responsibility for the employed person. It is not responsibility of a direct character. It is indirect responsibility that is, in fact, a consequence of moral and ethical principles. It should be assumed that not all relations between the employer and employee are governed by legal provisions. Some of them should be based on mutual trust, on a will for dialogue and respect. Undoubtedly, the relations between employers and employees in small, often family-type companies, where management is of paternalistic character, are often different from relations in a big company, where the owner, for objective reasons, has no opportunity to meet all workers personally. Nevertheless, in any company, regardless of size, in my opinion, the employer should take responsibility not only for the employed person, but also for his/her family. Following the above remarks, the way employers understand the concept of responsibility for employees’ families is presented in the first part of the paper. The description was based exclusively on opinions expressed by employers in the public media. Only well-known employers were selected, so-called “icons of entrepreneurship”. The second part of the paper, based on the author's empirical research conducted among workers employed in the private and public sectors, describes the same problem but from the point of view of employees. The main research question comes down to specifying ways in which an employer's responsibility for an employee’s families is best executed, apart from remuneration paid regularly for the performed job. As pointed out by many employees, an employed person would expect the employer to understand the correlation defined by many respondents as “employer awareness” i.e. understanding that family-related problems affect productivity at work. The research proved that employers’ awareness of taking responsibility for their employees’ families is gradually increasing.en_GB
dc.description.sponsorshipThe “Annales. Ethics in Economic Life” is affiliated and co-financed by the Faculty of Economics and Sociology of the University of Lodz.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesAnnales. Etyka w Życiu Gospodarczym;2
dc.subjectemployeren_GB
dc.subjectemployeeen_GB
dc.subjectworkeren_GB
dc.subjectemployer’s responsibility towards employee’s familyen_GB
dc.subjectethics of personnel managementen_GB
dc.titleOdpowiedzialność pracodawców wobec rodzin pracowników (na podstawie badań empirycznych)pl_PL
dc.title.alternativeEmployers’ Responsibility towards Employees’ Families (An Empirical Study)en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[117]-130
dc.contributor.authorAffiliationKazimierz Wielki University in Bydgoszcz
dc.identifier.eissn2353-4896
dc.referencesBialik B., Mrok w szwalni, „Wysokie Obcasy” 2014, nr 42 (801).pl_PL
dc.referencesChaberski A., Innowacyjne firmy rodzinne w sektorze lotniczym [w:] Raport o innowacyjności sektora lotniczego w Polsce w 2010 roku, red. T. Baczko, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesCzy da się robić biznes z Bogiem, z Krzysztofem Jędrzejewskim rozmawiał Filip Kowalik, „Forbes” 2016, nr 1.pl_PL
dc.referencesDemokracja, wolność i puste kieszenie, z Ryszardem Florkiem rozmawiają Leszek Kostrzewski i Piotr Miączyński, „Gazeta Wyborcza” 2016, 3–4 września, nr 206.8813.pl_PL
dc.referencesDusza z ciała biznesmena, z Jackiem Santorskim rozmawia Piotr Gruszczyński, „Tygodnik Powszechny” 2005, dodatek „Ucho Igielne. Przewodnik”, 27 marca, nr 5.pl_PL
dc.referencesHeffernan M., Koniec epoki superkultur, „Gazeta Wyborcza” 2016, 27–28 lutego.pl_PL
dc.referencesInstytut Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, Sprawa obiektowa „Naprawa”, t. VIII, sygn. By 069/1283.pl_PL
dc.referencesJacukowicz Z., Etyka wynagradzania [w:] Biznes, Prawo, Etyka, red. W. Gasparski, J. Jabłońska-Bonca, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesKamosiński S., Sektor produkcji lotniczej w Polsce po 1990 roku. Zarys problemu [w:] Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce, red. K. Biskup, Z. Bukowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014.pl_PL
dc.referencesKiełbasiński A., Biznes bez retuszu, „Gazeta Wyborcza” 2016, 29 lutego.pl_PL
dc.referencesKostrzewski L., P. Miączyński, Łowcy milionów, AGORA SA, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesKowalewska A., J. Szut, B. Lewandowska, M. Kwiatkowska, Podsumowanie [w:] Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania, red. A. Kowalewska, Warszawa 2009, https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/.../2009_firmy_rodzinne_szanse.pdf.pl_PL
dc.referencesReich R.B., Praca narodów. Przygotowanie się do kapitalizmu XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996.pl_PL
dc.referencesRybiński K., Go global! Wywiady z twórcami polskich firm, które zdobyły rynki międzynarodowe, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2014.pl_PL
dc.referencesSennett R., Kultura nowego kapitalizmu, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesStepaniuk W., Giganci precyzji i solidności, http://www.polskiprzemysł.com.pl.pl_PL
dc.referencesStepaniuk W., Precyzja i profesjonalizm, http://polskiprzemysł.com.pl.pl_PL
dc.contributor.authorEmailslawomirkamosinski@ukw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1899-2226.20.2.09
dc.relation.volume20pl_PL
dc.subject.jelJ52
dc.subject.jelZ13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record