SPIS TREŚCI

 1. Przedmowa
  Ewa Marynowicz-Hetka, Jean Marie Barbier
 2. Studia i rozprawy

 3. Kultury działania i podzielane sposoby organizacji konstrukcji sensu
  Jean-Marie Barbier
 4. Dimension sociétale ďinterventions dans le champ de la pratique : le cas du travail social
  Ewa Marynowicz-Hetka
 5. Une mise en mots de la formation pour adultes
  Jean-Pierre Boutinet
 6. Kultura edukacyjna miasta: czego uczy globalny urbanizm
  Maria Mendel
 7. Kultura animacji jako humanistyczna pedagogia
  Dariusz Kubinowski
 8. Education Component in Creation of Entrepreneurship Society
  Maria Zarezankova-Potevska
 9. Sozialpädagogik/Sozialarbeit in Deutschland Geschichtsschreibung und Armenpflege
  Rita Braches-Chyrek, Heinz Sünker
 10. Social Work and Family Therapy: Interdisciplinary Roots of Family Intervention
  Robert Constable
 11. Culture rurale et mode de formation: témoignage
  Pedro Puig-Calvó, Jean-Louis Ichard
 12. Erziehungswissenschaftliche Hauptfachstudiengänge in Deutschland. Zum Wandel von Studium und Disziplin im Zuge der Bolognareform
  Cathleen Grunert, Katja Ludwig
 13. English: Key to International Studies and Barrier to Deepened Understanding?
  Wilfried Hartmann
 14. Aktualia / kronika

 15. Pedagogika społeczna w Uniwersytecie Łódzkim: przeszłość – teraźniejszość – przyszłość: kulminacja obchodów 70-lecia Katedry Pedagogiki Społecznej UŁ
  Izabela Kamińska-Jatczak, Elżbieta Skoczylas-Namielska
 16. Międzynarodowa konferencja: Participatory Social Work: Approaches, Barriers, Critique, Łódź, 29–30 września 2016 r.
  Mariusz Granosik, Anita Gulczyńska, Małgorzata Kostrzyńska

Recent Submissions