SPIS TREŚCI

 1. Od redaktorów tomu
  Danuta Urbaniak-Zając, Elżbieta Dubas, Marcin Kafar
 2. Studia i rozprawy

 3. O badaniach biograficznych krytycznie
  Agnieszka Bron
 4. Pedagogiczne badania biograficzne w Niemczech
  Jutta Ecarius
 5. Narracja a biograficzna perspektywa badawcza
  Danuta Urbaniak-Zając
 6. Uczenie się z własnej biografii jako egzemplifikacja biograficznego uczenia się
  Elżbieta Dubas
 7. Badacz wobec doświadczeń dorosłych w kontekście biograficznej perspektywy badawczej
  Joanna Golonka-Legut, Martyna Pryszmont-Ciesielska
 8. Narracyjne uczenie się człowieka dorosłego. Założenia teoretyczne
  Emilia Mazurek
 9. Udane procesy kształtowania w społeczeństwie sprzeczności. Możliwości oporu i rozsądku
  Heinz Sünker
 10. „Nienawidzę tej szkoły!” O odrzuceniu, niezrozumieniu i o tym, jak wiele zależy od człowieka
  Iwona Kabzińska
 11. W podwojonym cieniu. Zapiski z etnografii życia
  Wojciech Józef Burszta
 12. W kręgu transgeneracyjnych biografii naukowych. Zaczynając od Heleny Radlińskiej i Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej
  Marcin Kafar, Izabela Kamińska-Jatczak
 13. Biografia i kształtowanie: relacje międzypokoleniowe
  Rita Braches-Chyrek
 14. Prace z warsztatu

 15. Daughter–Father Relationships. Biographical Research from a Feminist Perspective
  Aneta Ostaszewska
 16. Does Vocational Education at Regular Schools Matter? – A Longitudinal Case Study of Students’ Experiences with Vocational Orientation Programs
  Sina-Mareen Köhler
 17. „Otworzyło mi się wtedy okno na inny świat. Otworzyło mi to oczy na moje życie”. O wydarzeniach (punktach zwrotnych) inicjujących próby zerwania przez recydywistów z przestępczym stylem życia
  Renata Szczepanik
 18. Edukacyjne aspekty aktywności zawodowej na emeryturze w świetle dzienników Haliny Semenowicz – twórczyni i propagatorki pedagogiki Freineta w Polsce
  Agata Szwech
 19. Dyskusje i polemiki

 20. Zyskiwanie samowiedzy poznawczej jako proces edukacyjny
  Marcin Kafar
 21. Aktualia / kronika

 22. Łódzkie biograficzne konferencje andragogiczne
  Wojciech Świtalski

Recent Submissions