Show simple item record

dc.contributor.authorOstaszewska, Aneta
dc.date.accessioned2017-10-09T13:32:30Z
dc.date.available2017-10-09T13:32:30Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2450-4491
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22829
dc.description.abstractThis article aims to contribute to the debate about the reflection on biographical experiences, in particular, the relationship between daughter and father. It presents my research project devoted to young adult women, students, and their perceptions of their relationships with fathers. It also contains an analysis of autobiographical essays of female students (the research participants). The main idea of this research is to appreciate the women’s points of view and to underline the role of reflexivity in the constitution of self-knowledge. Also, I try to discuss my process of becoming a reflective feminist researcher.en_GB
dc.description.abstractNiniejszy artykuł jest skromnym przyczynkiem do debaty na temat refleksji nad doświadczeniami biograficznymi, w szczególności dotyczącymi relacji między córką a ojcem. W artykule omawiam przeprowadzony projekt badawczy poświęcony młodym kobietom, studentkom oraz ich postrzeganiu relacji córki z ojcem. Analizie poddaję autobiograficzne eseje kobiet studentek, uczestniczek projektu. Główną ideą tych badań jest dowartościowanie punktów widzenia samych kobiet oraz podkreślenie roli refleksyjności w procesie rozwijania samoświadomości. W tekście próbuję również przyjrzeć się własnemu procesowi stawania się refleksyjną badaczką feministyczną.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesNauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne;1
dc.subjectdaughteren_GB
dc.subjectfatheren_GB
dc.subjectbiographical experienceen_GB
dc.subjectfeminist methodologyen_GB
dc.subjectreflexivityen_GB
dc.subjectcórkapl_PL
dc.subjectojciecpl_PL
dc.subjectdoświadczenie biograficznepl_PL
dc.subjectmetodologia feministycznapl_PL
dc.subjectrefleksyjnośćpl_PL
dc.titleDaughter–Father Relationships. Biographical Research from a Feminist Perspectiveen_GB
dc.title.alternativeRelacja córka – ojciec. Badania biograficzne w perspektywie feministycznejpl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by WNoW, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017en_GB
dc.page.number[204]-217
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Katedra Pedagogiki Społecznej
dc.identifier.eissn-
dc.referencesAlexander I. (1989) A Conversation On Studying And Writing About Women’s Lives Using Nontraditional Methodologies, “Women’s Studies Quarterly”, 17 (3–4): 99–114.pl_PL
dc.referencesAppelrouth S. Edles L. D. (2008) Classical and Contemporary Sociological Theory: Text and Readings, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Pine Forge Press.pl_PL
dc.referencesCollins Hill P. (1990) Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness and the Politics of Empowerment, Boston, Unwin Hyman.pl_PL
dc.referencesCollins Hill P. (2004) Learning from the Outsider With in: The Sociological Significance of Black Feminist Thought in: The Feminist Standpoint Theory Reader, S. Harding (ed.), New York, Routledge.pl_PL
dc.referencesCollins Hill P. (2005), Some Group Matters: Intersectionality, Situated Standpoints, and Black Feminist Thought in: A Companion to African-American Philosophy, T. L. Lott, J. P. Pittman (eds.), Blackwell Publishing.pl_PL
dc.referencesHaraway D. (1988) Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective, “Feminist Studies”, 14 (3): 575–599, http://www.staff.amu.edu.pl/~ewa/Haraway,%20Situated%20Knowledges.pdfpl_PL
dc.referencesHarding S. (1987) Conclusion. Epistemological Questions in: Feminism and Methodology. Social Science Issues, S. Harding (ed.), Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press: 181–189.pl_PL
dc.referencesHarding S. (1991) Whose Science? Whose Knowledge? Thinking from Women’s Lives, New York, Open University Press.pl_PL
dc.referencesIntermann K. (2010) 25 Years of Feminist Empiricism and Standpoint Theory: Where Are We Now? “Hypatia”, 25 (4): 778–796.pl_PL
dc.referencesMaynard M. (1995) Feminist Social Research, „Kwartalnik Pedagogiczny” [The Pedagogical Quarterly], 1–2 (155–156): 97–117.pl_PL
dc.referencesOlesen V. (2005) Early Millennial Feminist Qualitative Research: Challenges and Contours in: The Sage Handbook of Qualitative Research, N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (eds.), (3rd ed.): 235–278, Thousand Oaks, Sage Publications.pl_PL
dc.referencesSmith D. (1987), The Everyday World as Problematic: A Feminist Sociology, Boston, Northeastern University Press.pl_PL
dc.referencesSmith D. (1990) The Conceptual Practices of Power: A Feminist Sociology of Knowledge, Toronto, University of Toronto Press.pl_PL
dc.referencesSmith D. (2005) Institutional Ethnography: A Sociology for People, Toronto, AltaMira Press.pl_PL
dc.contributor.authorEmailA.Ostaszewska@uw.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/2450-4491.04.13
dc.relation.volume4en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record