Show simple item record

dc.contributor.authorSzpara, Krzysztof
dc.contributor.editorKrakowiak, Beata
dc.contributor.editorLatosińska, Jolanta
dc.date.accessioned2017-10-25T08:59:20Z
dc.date.available2017-10-25T08:59:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSzpara K., Aktywność turystyczna seniorów – na przykładzie mieszkańców województwa podkarpackiego w 2012 roku, [w:] Krakowiak B., Latosińska J., (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s.197-209, doi: 10.18778/7969-262-0.13pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-262-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23059
dc.description.abstractThe main aim of this research was to define the activity level of senior citizens who visited the examined area during summer and autumn of 2012 as well as to learn their opinion about the Podkarpackie Province. The research was conducted within the international project TOURage - Developing Senior Tourism in Remote Regions, which included twelve partners from ten European countries. The results give a picture of senior citizens who are very active in tourism and have become an important segment of it. In most cases they decide to stay on vacation in Poland for 1-2 weeks, usually during autumn and summer (employees), accompanied by a spouse or friends. Journey and accommodation is organized by them individually, based on their own experiences or the opinions of relatives and friends. The main transport means are a car (employees) and a bus (pensioners). The greatest obstacles of tourist trips of senior citizens are money and health (pensioners) and lack of time (employees), and no traveling companion. They decide on going for trips mainly because they want to rest in a peaceful environment as well as spend some time with their families. Sometimes they also seek new friends. Their choice of place to stay depends among others on: natural and cultural values, safety, quality of services and possibilities of commuting. Things like: handicraft, dancing, or shopping, have no influence on the choice.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKrakowiak B., Latosińska J., (red.), Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, Warsztaty z Geografii Turyzmu, tom 5, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectPodkarpackie Provincepl_PL
dc.subjectsenior tourismpl_PL
dc.subjectremote regionspl_PL
dc.subjectTOURagepl_PL
dc.titleAktywność turystyczna seniorów – na przykładzie mieszkańców województwa podkarpackiego w 2012 rokupl_PL
dc.title.alternativeTourist activity of senior citizens in 2012 on the example of inhabitants of the podkarpackie provincepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number197-209pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowiepl_PL
dc.referencesBadanie przyjazdowego ruchu turystycznego w wybranych miejscach recepcji turystycznej województwa podkarpackiego w okresie V–IX 2009 roku, 2009, Raport końcowy, praca zbiorowa wykonana pod kier. K. Szpary, badanie wykonane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, ss. 93.pl_PL
dc.referencesKOWALCZYK-ANIOŁ J., 2011, Turystyka polskich seniorów – efekty projektu Calypso, [w:] B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Turystyka polska w latach 1989–2009, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 193–204.pl_PL
dc.referencesPrognoza ludności na lata 2008–2035, 2009, Główny Urząd Statystyczny, Departament badań Demograficznych, Warszawa, ss. 328; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_L_prog noza_ludnosci_na_lata2008_2035.pdf.pl_PL
dc.referencesRaport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2010 r., 2011, Departament Analiz i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa, ss. 365.pl_PL
dc.referencesRegional analysis, 2014, E-brochure, Edited by Szabolcs-Szatmár-Bereg County Regional Development and Environmental Management Agency/Észak-Alföld Regional Development Agency Nonprofit ltd., http://www.tourage.eu/uploads/REGIONAL%20ANALYSIS_FINAL13032 014.pdf.pl_PL
dc.referencesRocznik Demograficzny GUS 2012, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, ss. 538; http:// www.stat.gov.pl/gus/5840_rocznik_demograficzny_PLK_HTML.htm.pl_PL
dc.referencesSZPARA K., 2012, Badanie poziomu usług i produktów opartych o formy turystyki przyjaznej środowisku w Bieszczadach, Raport, badanie wykonane w ramach zadania publicznego „GoToCarpathia – certyfikat jakości usług i produktów ekoturystycznych w Karpatach Wschodnich” dofinansowanego ze środków województwa podkarpackiego, Fundacja Bieszczadzka, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, ss. 70.pl_PL
dc.referencesSZPARA K., 2013, Aktywność turystyczna lokalnych seniorów w województwie podkarpackim w 2012 r. Raport, badanie wykonane dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach projektu „TOURage – Wsparcie dla turystyki seniorów w regionach peryferyjnych”, Rzeszów, ss. 35.pl_PL
dc.referencesSZPARA K., SKAŁA M., 2010, Wybrane formy turystyki w województwie podkarpackim, [w:] J. R. Rak (red.), Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego, Wyd. Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Brzozów, s. 215–228.pl_PL
dc.referencesSZPARA K., SKAŁA M., 2011, Wybrane zagadnienia rozwoju turystyki w województwie podkarpackim w latach 1989-2010, [w:] B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Turystyka polska w latach 1989–2009, ser. „Warsztaty z Geografii Turyzmu”, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 67–80.pl_PL
dc.referencesŚNIADEK J., 2007, Konsumpcja turystyczna polskich seniorów na tle globalnych tendencji w turystyce (Tourism consumption of polish seniors in the light of global tendencies in tourism), „Gerontologia Polska” 15, 1–2, s. 21–30.pl_PL
dc.referenceshttp://www.tourage.eu.pl_PL
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.18778/7969-262-0.13


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska