Show simple item record

dc.contributor.authorPietrzak, Jan
dc.date.accessioned2017-11-24T13:58:02Z
dc.date.available2017-11-24T13:58:02Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1643-0700
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23343
dc.description.abstractHieronim Wierzbowski, coat of arms Jastrzębiec, was the starost of Szadek in 1666–1665. Owing to the monarch’s support, he went up the rungs of political career, from higher standard-keeper in Łęczyca (1648–1652) to voivode of Sieradz(1661–1665). In 1660, after the death of his sister, Anna Nadolska de domo Wierzbowska, he inherited the city of Łask. In 1664 he was the leader of the Polish delegation in peace negotiations with Russia in Zwirowcze in Belarus. He died in Warsaw in 1665 and was buried in the family crypt in St. James’ Church in Szadek.en_GB
dc.description.abstractHieronim Wierzbowski herbu Jastrzębiec był starostą szadkowskim w latach 1655–1665. Dzięki monarszej protekcji piął się po szczeblach kariery urzędniczej, od chorążego większego łęczyckiego (1648–1652), do wojewody sieradzkiego (1661–1665). Po śmierci siostry Anny Nadolskiej z Wierzbowskich został w 1660 r. dziedzicem Łasku. W 1664 r. przewodniczył w Zwirowiczach na Białorusi polskiej delegacji na rokowania pokojowe z Rosją. Zmarł w Warszawie 1 maja 1665 r. Został pochowany w rodzinnej krypcie grobowej w kościele pw. św. Jakuba w Szadku.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Szadkowski;17
dc.subjectSieradz regionen_GB
dc.subjectHieronim Wierzbowskipl_PL
dc.subjectSzadekpl_PL
dc.subjectsieradzkiepl_PL
dc.titleHieronim Wierzbowski – wojewoda sieradzki, starosta szadkowski i dziedzic Łaskupl_PL
dc.title.alternativeHieronim Wierzbowski – voivode of Sieradz, starost of Szadek and Łask squireen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[65]-73
dc.identifier.eissn2449-8351
dc.referencesCorpus inscriptionum Poloniae, t. II: R. Rosin (red.) Województwo sieradzkie, wyd. A. Szymczakowa, J. Szymczak, Warszawa–Łódź 1981.pl_PL
dc.referencesKochowski W., Lata Potopu 1655–1657, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesLustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1659–1665, cz. II. Województwa sieradzkie, łęczyckie, brzesko-kujawskie, inowrocławskie i ziemia dobrzyńska, wyd. Górski Z., Pakulski J., Tomczak A., Toruń 1996.pl_PL
dc.referencesStanisława Temberskiego Roczniki 1647–1656, Kraków 1897.pl_PL
dc.referencesVolumina Legum, t. IV, Petersburg 1859.pl_PL
dc.referencesWierzbowski St., Konnotata wypadków w domu i w kraju zaszłych od 1634 do 1689, Lipsk 1858.pl_PL
dc.referencesAdamczewski M., Herby szlachty polskiej w kościele farnym św. Jakuba w Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2005, t. 5.pl_PL
dc.referencesGierowski J.A., Rzeczpospolita w dobie złotej wolności (1648–1763). Wielka Historia Polski, t. 5, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesGąsiorowski A. (red.), Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI–XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Opaliński, H. Żerek-Kleszcz, Kórnik 1993.pl_PL
dc.referencesHistoria dyplomacji polskiej 1572–1795, t. II, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesKobierzycki J., Przyczynki do dziejów ziemi sieradzkiej, cz. II, Warszawa 1915.pl_PL
dc.referencesKrasoń J., Z dziejów Łasku, Łódź 1965.pl_PL
dc.referencesMarszał T., Szadek. Monografia miasta, Szadek 1995.pl_PL
dc.referencesNiesiecki K., Herbarz polski, t. IX, Lipsk 1842.pl_PL
dc.referencesOlejnik T. (red.), Leksykon miasta Sieradza, Sieradz 2006.pl_PL
dc.referencesParczewski A.J., Monografia Szadku, Warszawa 1870.pl_PL
dc.referencesPietrzak J., Królewskie swaty w Łasku, „Nad Wartą” 2002, nr 5.pl_PL
dc.referencesPietrzak J., Ulubieniec królowej Ludwiki Marii. Poczet wojewodów sieradzkich, „Echo. Tygodnik sieradzki”, 2003, nr 6.pl_PL
dc.referencesPietrzak J., Wojewoda sieradzki z Szadku, „Nad Wartą. Weekend” 2016, nr 244.pl_PL
dc.referencesPolska encyklopedia szlachecka, t. XII, Warszawa 1938.pl_PL
dc.referencesSzaniawski J., O wojewodach sieradzkich, „Kaliszanin” 1876, nr 98.pl_PL
dc.referencesSzymczak J., Kwerenda historyczna do kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jakuba Apostoła w Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2015, t. 15.pl_PL
dc.referencesŚmiałowski J., (red.), Łask. Dzieje miasta, Łask 1998.pl_PL
dc.referencesWitaszczyk J., Poczet znanych postaci ziemi łaskiej, Łask 2010.pl_PL
dc.referencesWójcik Z., Jan Kazimierz Waza, Warszawa 2004.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjanek.pietrzak@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/1643-0700.17.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record