Show simple item record

dc.contributor.authorStroynowski, Andrzej
dc.date.accessioned2017-12-12T11:36:30Z
dc.date.available2017-12-12T11:36:30Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23526
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych;1
dc.titlePoszukiwanie łagodnej rewolucji Sejmu Wielkiego. Wokół książki Wojciecha Szczygielskiego (Rec.: W. Szczygielski, Sejm Wielki [1788–1792]. Studium z dziejów łagodnej rewolucji, Wydawnictwo Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2015, ss. 198)pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPrzegląd Nauk Historycznychpl_PL
dc.page.number[429]-443
dc.contributor.authorAffiliationAkademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Historii, Zakład Historii Nowożytnej
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesLeśnodorski B., Wstęp, [do:] H. Kołłątaj, Listy Anonima i Prawo polityczne narodu polskiego, oprac. B. Leśnodorski, H. Wereszycka, t. I, Kraków 1954, s. 5–168.pl_PL
dc.referencesBardach J., Konstytucja 3 Maja i Zaręczenie Wzajemne Obojga Narodów 1791 roku, [w:] idem, Konstytucja 3 Maja 1791, Warszawa 2001, s. 5–56.pl_PL
dc.referencesEmigracyjne listy generała Jana Komarzewskiego do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, wstęp i oprac. K. Bucholc-Srogosz, Poznań 2010.pl_PL
dc.referencesKalinka W., Sejm Czteroletni, t. II, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesKamiński A.S., Imponderabilia społeczeństwa obywatelskiego Rzeczypospolitej Wielu Narodów, [w:] Rzeczpospolita wielu narodów i jej tradycje. Materiały konferencji „Trzysta lat od początku unii polsko-saskiej. Rzeczpospolita wielu narodów i jej tradycje”, Kraków 15–17 IX 1997 r., red. A.K. Link-Lenczowski i M. Markiewicz, Kraków 1999, s. 33–58.pl_PL
dc.referencesLeśnodorski B., „Łagodna rewolucja” w starciu z despotyzmem, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1975, t. XXVII, s. 187–195.pl_PL
dc.referencesLeśnodorski B., Państwo polskie na przełomie dwu stuleci, [w:] Polska w epoce Oświecenia. Państwo społeczeństwo kultura, red. idem, Warszawa 1971.pl_PL
dc.referencesŁojek J., Ku naprawie Rzeczypospolitej. Konstytucja 3 Maja, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesMaciejewski J., Geneza i charakter ideologii republikanów 1767–1775, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. XVII, 1971, s. 45–82.pl_PL
dc.referencesRostworowski E., Ostatni król Rzeczypospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 maja, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesStroynowski A., Błędy w wychowaniu magnatów polskich w XVIII w., [w:] Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości, t. II, red. U. Szuścik, B. Oelszlaeger-Kosturek, L. Wollman, Katowice 2014, s. 23–34.pl_PL
dc.referencesStroynowski A., Problem odrębności litewskiej w obradach sejmów lat 1778–1786, [w:] Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań XVI–XVIII wiek, red. T. Ciesielski, A. Filipczak-Kocur, Warszawa‑Opole 2008, s. 125–141.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., Cele lewicy polskiej u schyłku XVIII wieku, Łódź 1975.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., Debata parlamentarna nad wyłonieniem składu Komisji Wojskowej w grudniu 1788 r., „Przegląd Nauk Historycznych” 2011, R. X, nr 1, s. 71–115.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., Debata podatkowa w początkach obrad Sejmu Wielkiego (1789 r.), [w:] Historia. Społeczeństwo. Gospodarka, red. S. Pytlas, J. Kita, Łódź 2006, s. 44–66.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., Krytyka parlamentarna Rady nieustającej w początkach obrad Sejmu Wielkiego a problem konstytucyjnej reformy władz wykonawczych państwa, „Przegląd Nauk Historycznych” 2003, R. II, nr 2 (4), s. 67–110.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., O nową formację władz wykonawczych państwa w dobie Sejmu Wielkiego (1788–1792), „Przegląd Humanistyczny” 2002, R. XLVI, nr 5, s. 33–48.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., Obrońcy chłopów na forum obrad Sejmu Wielkiego w początkach 1789 r., „Zeszyty Wiejskie” 2002, z. VI (Pamięci Juliana K. Janczaka), s. 120–150.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., Początki łagodnej rewolucji, [w:] Pamiętnik XIV Powszechnego Zjazdu historyków Polskich. Łódź 7 września 1789 roku. Referaty – komunikaty – sekcje, Toruń 1993, s. 143–153.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., Polska kultura republikańska XVI–XVIII wieku, „Rocznik Łódzki” 1982, t. XXXII, s. 9–38.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., Polski model rewolucji u schyłku XVIII w., „Przegląd Humanistyczny” 1976, R. XX, nr 3, s. 29–41.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., Polskie priorytety sejmowe w reformie ustroju państwa w okresie Oświecenia (1764–1792), „Przegląd Nauk Historycznych” 2006, R. V, nr 2 (10), s. 29–72.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., Referendum trzeciomajowe. Sejmiki lutowe 1792 roku, Łódź 1994.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., Rola sesji prowincjonalnych w początkach obrad Sejmu Wielkiego, [w:] Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki – reminiscencje w 220 rocznicę uchwalenia, 1787–2007, red. J. Daszyńska, Łódź 2009, s. 159–182.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., Rozważania na temat Sejmu Wielkiego (w 220 rocznicę inauguracji obrad), „Przegląd Nauk Historycznych” 2008, R. VII, nr 2, s. 5–60.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., Sejm a sejmiki. Studium z dziejów łagodnej rewolucji, „Przegląd Nauk Historycznych” 2005, R. IV, nr 2 (8), s. 39–75.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., Sejm gotowy i władza typu Straży (z badań nad percepcją społeczną reform ustroju państwa w czasach Sejmu Wielkiego), „Przegląd Nauk Historycznych” 2003, R. II, nr 1 (3), s. 65–112.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., Sejm Wielki (1788–1792). Studium z dziejów łagodnej rewolucji, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., U progu przełomu politycznego w obradach Sejmu Wielkiego w początkach drugiej połowy roku 1790, „Przegląd Nauk Historycznych” 2014, R. XIII, nr 1, s. 63–99.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., Z badań nad początkami obrad Sejmu Wielkiego, „Przegląd Nauk Historycznych” 2008, R. VII, nr 1, s. 21–85.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., Z badań nad świadomością polityczną prowincjonalnej szlachty w dobie Sejmu Wielkiego (1790 r.), [w:] W kręgu historii, historiografii i polityki. Andrzejowi Feliksowi Grabskiemu w uznaniu zasług dla humanistyki polskiej przyjaciele, koledzy, uczniowie, Łódź 1997, s. 245–265.pl_PL
dc.referencesSzczygielski W., Ze studiów nad postawami politycznymi posłów drugiej kadencji Sejmu Wielkiego w początkach 1791 roku, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, ks. I, Białystok 2010, s. 535–553.pl_PL
dc.referencesZielińska Z., Potocki Roman Ignacy Franciszek, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVIII, Wrocław 1984, s. 1–9.pl_PL
dc.contributor.authorEmailandrzej.stroynowski@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.16.01.15
dc.relation.volume16pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record