Show simple item record

dc.contributor.authorPawłowska, Aneta
dc.date.accessioned2017-12-12T11:36:36Z
dc.date.available2017-12-12T11:36:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23534
dc.description.abstractThe aim of this article is to present the situation of the Artistic Circles in the city of Lodz at the turn of the 19th and 20th century. In light of the research results published by various Lodz art historians and historians in different publications starting from the 1970s until the present times of the 21st century, one can say that the situation of the fine arts and the status of the artists themselves in the city of Lodz in the late 19th and early 20th century, contrary to popular belief, was not really bad but as a matter of fact quite satisfactory. The wealthy families of the capitalists and industrialists from the city of Lodz, which grew richer every day and which constantly strove to attain a higher and stronger position for their generation in the social hierarchy, emphasized their material status by means of building and constructing lavishly and expensively equipped villas and city palaces and by surrounding themselves with the works of art in these luxurious dwellings, especially in the last two decades of the 19th century. The representatives of the successive generations of factory-owners families (who were becoming increasingly well-educated) developed a strong passion for collecting works of art. Exhibition halls were being organized also at this time by such art dealers as: Z. Bartkiewicz, J. Pawłowski, K. Biedrzyński, J. Grodek and T. Kozanecki. Well-known and celebrated artists and architects who lived in the city of Lodz at the turn of the 19th and 20th century included such persons as: S. Hirszenberg, L. Pilichowski, M. Trębacz, H. Glicenstein, D. Landé and A. Zeligson.en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest prezentacja sytuacji środowisk artystycznych w Łodzi na przełomie XIX i XX w. W świetle prowadzonych przez łódzkich historyków i historyków sztuki badań, począwszy od lat siedemdziesiątych XX w. aż po XXI w., można stwierdzić, że sytuacja sztuk pięknych i samych artystów w Łodzi u schyłku XIX i na początku XX w., wbrew obiegowym opiniom, nie była zła. Rodziny łódzkich przemysłowców, bogacąc się i budując pokoleniowo coraz mocniejszą pozycję w hierarchii społecznej, podkreślały swój status, wznosząc luksusowo wyposażone wille i pałace miejskie i otaczając się dziełami sztuki zwłaszcza w ostatnim dwudziestoleciu XIX w. Przedstawiciele kolejnych pokoleń rodów fabrykanckich (coraz lepiej wykształceni) rozwijali pasje kolekcjonerskie. Działały też salony wystawiennicze, np. Z. Bartkiewicza, J. Pawłowskiego, K. Biedrzyńskiego, J. Grodka, T. Kozaneckiego. Do uznanych artystów i architektów mieszkających w Łodzi na przełomie XIX i XX w. należeli: S. Hirszenberg, L. Pilichowski, M. Trębacz, H. Glicenstein, D. Landé i A. Zeligson.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych;1
dc.subject„Evil City”en_GB
dc.subjectvisual arten_GB
dc.subjectcultureen_GB
dc.subject19th centuryen_GB
dc.subject20th centuryen_GB
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subject„miasto zła”pl_PL
dc.subjectsztuki wizualnepl_PL
dc.subjectkulturapl_PL
dc.subjectXIX wiekpl_PL
dc.subjectXX wiekpl_PL
dc.titlePlastyka łódzka u schyłku XIX i na początku XX wiekupl_PL
dc.title.alternativeFine arts in the city of Łódź at the end of the 19th and at beginning of the 20th centuriesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[167]-192
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Sztuki
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesRząd Gubernialny Piotrkowski, Wydział Budowlany [RzGP, WB], sygn. 3845.pl_PL
dc.referencesBartkiewicz Z., Złe miasto. Obrazy z 1907 r., Warszawa 1911.pl_PL
dc.referencesGorski S., Łódź spółczesna – obrazki i szkice publicystyczne, Łódź 1904.pl_PL
dc.referencesKamińska M., Ścieżkami wspomnień, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesReymont W., Ziemia obiecana, wolnelektury.pl (dostęp: 15 II 2017 r.).pl_PL
dc.referencesRocznik Artystyczno-Literacki, Teatralny na rok 1899, wyd. Z. Bartkiewicz, s. 37–39.pl_PL
dc.referencesAbnegat (J. Zlasnowska-Elzenbergowa), „Dziennik Łódzki” 1889, nr 139, s. 41.pl_PL
dc.references„Goniec Łódzki” 1903, nr 30, s. 2.pl_PL
dc.referencesKronika artystyczna, „Sztuki Piękne” 1926–1927, R. III, s. 240.pl_PL
dc.referencesPeiper T., Miasto, masa, maszyna, „Zwrotnica” 1922, nr 2, s. 23–31.pl_PL
dc.references„Rocznik Artystyczno-Literacki, Teatralny Ilustrowany” 1899, s. 41.pl_PL
dc.referencesStypendia dla malarzy, „Rozwój” 1914, nr 4, s. 2.pl_PL
dc.referencesWandurski W., Sensacja, matołek a cywilizacja, „Republika” 1923, nr 1, s. 4.pl_PL
dc.referencesWandurski W., Sztuka za nawiasem życia. Artyści to złem mieście, „Wiadomości Literackie” 1925, nr 32, s. 2.pl_PL
dc.referencesWandurski W., W dymach fabrycznych Łodzi. Bawełna, weksle i sztuka, „Wiadomości Literackie” 1924, nr 7, s. 2.pl_PL
dc.referencesAnders H., Z dziejów życia artystycznego w Łodzi. Materiały na sesję naukową „Wczoraj, dziś i jutro Łodzi”, poświeconą 550-leciu m. Łodzi. 27–28 maja 1974 r., Łódź 1974.pl_PL
dc.referencesBadziak K., Szkice do dziejów rodziny Poznańskich. U źródeł jej awansu ekonomicznego i społecznego, [w:] Imperium rodziny Poznańskich. Przywrócone dziedzictwo czasu i miejsca, red. M. Jakóbczyk, K. Kuropatwa-Pik, C. Pawlak, Łódź 2012, s. 15–45.pl_PL
dc.referencesBadziak K., Wielkość i upadek fortuny Poznańskich, [w:] Dzieje Żydów w Łodzi 1820–1944, red. W. Puś, S. Liszewski, Łódź 1991, s. 79–113.pl_PL
dc.referencesBojarska M., Mieczysława Ćwiklińska, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesDecorum łódzkiego fabrykanta. Katalog wystawy w Muzeum Sztuki w Łodzi 01–05.1986, oprac. W. Jordan, Łódź 1986.pl_PL
dc.referencesDelaperriere M., Polskie awangardy a poezja europejska, Katowice 2004.pl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz J., Ludność Łodzi – rozwój i przemiany strukturalne, Łódź 2014.pl_PL
dc.referencesDziedzictwo dwóch kultur. Kolekcja rodziny Poznańskich z Muzeum Polskiego w Rapperswilu października 2015 r. – 14 lutego 2016 r. Katalog wystawy, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesFiszbak J., Mity „ziemi obiecanej” w regionalnej literaturze Łodzi. Między grą wyobraźni fikcją literacką a historią, Łódź 2013.pl_PL
dc.referencesGadowska J., Żydowscy malarze w Łodzi w latach 1880–1919, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesGryglewski P., Przykłady wykorzystania schematów dekoracyjnych rezydencji nowożytnych w łódzkich wnętrzach fabrykanckich, [w:] Sztuka w Łodzi (5). W fabryce, salonie, teatrze i kawiarni – łódzkie wnętrza XIX i XX wieku, Materiały sesji naukowej, Łódź, 8–9 listopada 2007, Łódź 2008, s. 51–60.pl_PL
dc.referencesGryglewski P., Stefański K., Willa Leopolda Kindermanna. Galeria Willa Miejskiej Galerii Sztuki, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesKlimczak A., Leon (Léon, Leo) Hirszenberg, https://web.archive.org/web/20170314184102/http://www.artinfo.pl/artysta/leon-l%C3%A9on,-leo-hirszenberg (dostęp: 20 VII 2017 r.).pl_PL
dc.referencesJaworska J., Prasa, [w:] Łódź. Dzieje miasta, red. R. Rosin, t. I (Do roku 1918), red. B. Baranowski, J. Fijałek, wyd. 2, Warszawa–Łódź 1988, s. 546–555.pl_PL
dc.referencesJordan W., Łódzkie środowisko malarskie na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Sztuka w Łodzi 2. Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Łódzki Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniach 8–9 października 2001 roku, red. M. Wróblewska-Markiewicz, Łódź 2003, s. 143–156.pl_PL
dc.referencesKacprzak D., Kolekcje ziemi obiecanej. Zbiory artystyczne łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej w latach 1880–1939, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesKacprzak D., O smaku artystycznym łódzkich przemysłowców drugiej połowy XIX wieku, [w:] Rozważania o smaku artystycznym, red. J. Poklewski, T.F. de Rosset, Toruń 2002, s. 203–225.pl_PL
dc.referencesKacprzak D., Pamięć fabrykanckiej Atlantydy, „Herito” 2012, nr 8, s. 207.pl_PL
dc.referencesKacprzak D., Silbersteinowie i ich kolekcja dzieł sztuki. Z badań nad kolekcjonerstwem żydowskiej burżuazji wielkoprzemysłowej w Łodzi końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX w., [w:] Adlojada. Szczecińskie pasaże, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, B.M. Wolska, Szczecin 2012, s. 125–145.pl_PL
dc.referencesKołodziej K., Między „ziemią obiecaną” a „złym miastem” – cała (?) prawda o Łodzi w publicystyce i prasie warszawskiej, [cz. 1], „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Litteraria Polonica 10, 2008, s. 253–272.pl_PL
dc.referencesKołodziej K., Między „ziemią obiecaną” a „złym miastem” – cała (?) prawda o Łodzi w publicystyce i prasie warszawskiej, [cz. 2], „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Litteraria Polonica 13, 2010, s. 177–188.pl_PL
dc.referencesKowalczyński K., Łódź przełomu wieków XIX/XX, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesKrawczyk-Wasilewska V., Wprowadzenie, [w:] Kultura jako czynnik rozwoju miasta na przykładzie Łodzi, red. V. Krawczyk-Wasilewska, M. Kucner, E. Zimnica-Kuzioła, Łódź 2012, s. 5–16.pl_PL
dc.referencesŁódź: monografia miasta, red. S. Liszewski, K. Badziak, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesPawłowska A., Nie tylko muzeum. O początkach plastyki w Łodzi, [w:] Sztuka Polski Środkowej. Studia, red. K. Stefański, Łódź 2007, s. 139–150.pl_PL
dc.referencesPellowski A., Kultura muzyczna Łodzi do roku 1918, Łódź 1994.pl_PL
dc.referencesPietrzak J., Rewolucja 1905–1907 w Łodzi. W 100. rocznicę, „Przegląd Nauk Historycznych” 2005, R. IV, nr 1, s. 201–204.pl_PL
dc.referencesPłażewska M., Warszawski Salon Aleksandra Krywulta (1880–1906), „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” 1996, t. X, s. 297–422.pl_PL
dc.referencesPolacy – Niemcy – Żydzi w Łodzi w XIX–XX w. Sąsiedzi dalecy i bliscy, red. P. Samuś, Łódź 1997.pl_PL
dc.referencesPuś W., Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793–1914, Łódź 1998.pl_PL
dc.referencesPytlas S., Łódzka burżuazja przemysłowa 1864–1914, Łódź 1994.pl_PL
dc.referencesSamuś P., Ziemia obiecana, złe miasto czy mała ojczyzna Polaków, „Tygiel Kultury” 1996, nr 1, s. 79–83.pl_PL
dc.referencesSkawińska L., Skibiński Z. (oprac.), Rozmowy w „Tyglu”. Lodzermensch – historia i mit, „Tygiel Kultury” 1998, nr 3–4, s. 34.pl_PL
dc.referencesSkrzydło L., Rody fabrykanckie, Łódź 1999.pl_PL
dc.referencesStefański K., Inicjatywy budowlane Poznańskich, [w:] Imperium rodziny Poznańskich. Przywrócone dziedzictwo czasu i miejsca, red. M. Jakóbczyk, K. Kuropatwa-Pik, C. Pawlak, Łódź 2012, s. 109–147.pl_PL
dc.referencesStrzałkowski J., Artyści, obrazy i zbieracze w Łodzi do 1918 roku, Łódź 1991.pl_PL
dc.referencesStrzałkowski J., Słownik artystów łódzkich, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesSztuka łódzka obok awangardy, Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Oddział Łódzki Stowarzyszenia Historyków Sztuki w dniach 18–19 listopada 2004 roku, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesSztyma T., Henryk Gilcenstein jako „artysta żydowski”, [w:] Studia o artystach XVII–XX w., red. J. Malinowski, Toruń 2003, s. 121.pl_PL
dc.referencesUrbankiewicz J., Sezon w Łodzi nie zaszkodzi, Łódź 1978.pl_PL
dc.referencesWiercińska J., Towarzystwo Zachęty sztuk Pięknych w Warszawie. Zarys działalności, Wrocław 1968.pl_PL
dc.referencesWoźniak K., Przedsiębiorcy łódzcy jako mecenasi i kolekcjonerzy sztuki, [w:] Rola przedsiębiorców i bankowców w kształtowaniu kultury miejskiej w Polsce XIX–XX wieku, red. G. Grabowska, A. Stawarz, Rybnik–Warszawa 2003, s. 185–193.pl_PL
dc.referencesZawilska H., Plastyka, [w:] Łódź. Dzieje miasta do 1918 r., t. I, red. B. Baranowski, J. Fijałek, Warszawa–Łódź 1982, s. 606–607.pl_PL
dc.referencesZawilska H., Problemy plastyki i wystawiennictwa w Łodzi na przełomie XIX i XX w. (1884–1914), [w:] Sztuka łódzka. Materiały sesji naukowej Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa–Łódź 1977, s. 51–69.pl_PL
dc.referencesZłe miasto – dobre miasto. Sztuka w Łodzi (6), red. M. Wróblewska-Markiewicz et al., Łódź 2014.pl_PL
dc.contributor.authorEmailaneta.pawlowska@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.16.01.04
dc.relation.volume16pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record