Show simple item record

dc.contributor.authorAnusik, Zbigniew
dc.date.accessioned2017-12-12T11:36:39Z
dc.date.available2017-12-12T11:36:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23539
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych;1
dc.titleZapomniana panna Lanckorońska. Przyczynek do genealogii kilku rodów kresowychpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPrzegląd Nauk Historycznychpl_PL
dc.page.number[301]-324
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Nowożytnej
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD): Metryka Koronna (MK) 11, 12, 14, 25, 30, 45, 58, 80, 82, 83, 84, 86, 89, 93, 95, 96, 99, 109, 111, 118, 127, 133, 137, 140, 147, 150.pl_PL
dc.referencesArtomiusz P., Kazania Pogrzebne Nad zacnemi ciały Jego Mści Pana Jana Grabi z Ostroroga Podczaszego Koronnego i starosty stężyckiego, y Jej Mości Pani Helszki z Olchowca Świerszczówney Podczaszyny Koronney, którzy roku 1582 dnia 27 Aprilis w Panu zasnęły, [Kryłów] 1582.pl_PL
dc.referencesBiblioteka Kórnicka PAN, Teki Dworzaczkapl_PL
dc.referencesMatricularum Regni Poloniae summaria, excussis codicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensi asservantur [MRPS], t. I, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1905; t. IV, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1917; t. V, cz. 1, wyd. T. Wierzbowski, Warszawa 1919; t. V, cz. 2, wyd. J. Płocha, A. Rybarski, I. Sułkowska, red. J. Sawicki, Warszawa 1961; t. VI, wyd. M. Woźniakowa, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesPaprocki B., Gniazdo cnoty. Zkąd Herby Rycerstwa sławnego Krolestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Zmudzkiego, y inszych Państw do tego Krolestwa należących Książąt, y Panów, początek swoy maią, Kraków 1578.pl_PL
dc.referencesŹródła dziejowe, t. XIX (Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. VIII (Ziemie ruskie. Wołyń i Podole), wyd. A. Jabłonowski, Warszawa 1889.pl_PL
dc.referencesBibliografia polska Karola Estreichera, wyd. S. Estreicher, t. XXVI, Kraków 1915.pl_PL
dc.referencesBirlkowski L., Podole w XVI wieku. Rysy społeczne i gospodarcze, Warszawa 1920.pl_PL
dc.referencesBoniecki A., Herbarz polski, t. VII, Warszawa 1904; t. XIII, Warszawa 1909.pl_PL
dc.referencesByliński J., Przerębski (Przerembski) Maksymilian, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVIII, Wrocław 1984–1985, s. 758–762.pl_PL
dc.referencesChłapowski K., Stanisławski Baltazar (Balcer), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XLII, Warszawa–Kraków 2003–2004, s. 110–111.pl_PL
dc.referencesCynarski S., Dzieje rodu Lanckorońskich z Brzezia od XIV do XVIII wieku. Sprawy kariery urzędniczej i awansu majątkowego, Warszawa–Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesCynarski S., Herburt Jan z Fulsztyna, [w:] Polski słownik biograficzny, t. IX, Wrocław–Warszawa–Kraków 1960–1961, s. 445–446.pl_PL
dc.referencesCzamańska I., Wiśniowieccy. Monografia rodu, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesCzapliński W., Opaliński Łukasz z Bnina, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXIV, Wrocław 1979, s. 90–93.pl_PL
dc.referencesDworzaczek W., Genealogia, t. II (Tablice), Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesDworzaczek W., Paprocki Bartłomiej (Bartosz), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXV, Wrocław 1980, s. 177–180.pl_PL
dc.referencesKaniewska I., Lanckoroński Mikołaj, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XVI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, s. 446–448.pl_PL
dc.referencesKonarski S., Pułaski Kazimierz Ferdynand, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXIX, Wrocław 1986, s. 395–396.pl_PL
dc.referencesKotarski H., Lanckoroński Mikołaj, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XVI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, s. 448.pl_PL
dc.referencesKotarski H., Lanckoroński Stanisław, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XVI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1971, s. 452–453.pl_PL
dc.referencesKowalska H., Potocki Jakub, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVIII, Wrocław 1984–1985, s. 17–18.pl_PL
dc.referencesKuczyński S.M., Fedor Koriatowicz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. VI, Kraków 1948, s. 383–384.pl_PL
dc.referencesNiesiecki K., Herbarz polski, wyd. J.N. Bobrowicz, t. IV, Lipsk 1839; t. VI, Lipsk 1841; t. IX, Lipsk 1842.pl_PL
dc.referencesPlewczyński M., Potocki Mikołaj, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXVIII, Wrocław 1984–1985, s. 103–105.pl_PL
dc.referencesPułaski K., Stare osady w ziemi kamienieckiej i dziedziczące w nich rodziny podolskiej szlachty historycznej, [w:] idem, Szkice i poszukiwania historyczne, t. III, Kraków 1906, s. 5–120.pl_PL
dc.referencesSłownik historyczno-geograficzny województwa krakowskiego w średniowieczu, cz. 3, z. 1, oprac. W. Bukowski, J. Kurtyka, J. Laberschek, Z. Leszczyńska-Skrętowa, F. Sikora, red. F. Sikora, Kraków 1994.pl_PL
dc.referencesSwieżawski A., Kościelecki (z Kościelca) Jan (Janusz), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XIV, Wrocław–Warszawa–Kraków 1968–1969, s. 404–405.pl_PL
dc.referencesTopolska M.B., Ostroróg Jan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXIV, Wrocław 1979, s. 505–506.pl_PL
dc.referencesUruski S., Kosiński A.A., Włodarski A., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. V, Warszawa 1908; t. VIII, Warszawa 1911.pl_PL
dc.referencesWolff J., Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku, Warszawa 1895.pl_PL
dc.referencesŻelewski R., Herburt Mikołaj z Dziedziłowa, [w:] Polski słownik biograficzny, t. IX, Wrocław–Warszawa–Kraków 1960–1961, s. 449–450.pl_PL
dc.referencesŻelewski R., Jazłowiecki Jerzy, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964–1965, s. 121–123.pl_PL
dc.contributor.authorEmailzanusik@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.16.01.09
dc.relation.volume16pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record