Show simple item record

dc.contributor.authorSeretny, Anna
dc.date.accessioned2017-12-12T11:37:00Z
dc.date.available2017-12-12T11:37:00Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0860-6587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23542
dc.description.abstractChanges in education and the opening of international work markets result in the continuous growth of the group of people who want to study language for specific purposes. Potential learners fall into two categories. The first comprises of non-professionals, i.e. present and future students and future professionals; the second one includes present professionals. The priorities of the two groups are not the same, therefore, programs of teaching language for specific purposes must be offered in two variants: academic and occupational. Both groups, however, have to master a great number of terms (lucid and apparent) and their typical collocations, which is why in both cases a well thought out approach to teaching lexis should be implemented.en_GB
dc.description.abstractW wyniku zmian w edukacji i otwarcia się międzynarodowych rynków pracy rośnie liczba uczących się, którzy oczekują wyraźnego ukierunkowania procesu kształcenia językowego na określony profesjolekt. Zainteresowanych nauką języka specjalistycznego można podzielić na dwie kategorie. W pierwszej znajdują się ci, którzy zamierzają studiować lub uczyć się danego zawodu; w drugiej – już funkcjonujący na rynku pracy profesjonaliści, którzy chcą zdobyć kompetencje w nowym języku. Ze względu na odmienną specyfikę obu grup odbiorców programy kursów języka specjalistycznego powinny być oferowane w dwu zdecydowanie różnych wariantach: akademickim i zawodowym. W obu jednakże konieczne jest systemowe podejście do nauczania leksyki, umożliwiające uczącym się efektywne opanowanie dużej liczby terminów (jawnych i ukrytych) oraz charakterystycznych dla nich połączeń.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców;24
dc.subjectlanguage for specific purposesen_GB
dc.subjectteaching language for academic and occupational purposesen_GB
dc.subjectlexis in language for specific purposesen_GB
dc.subjectjęzyk specjalistycznypl_PL
dc.subjectdydaktyka języka specjalistycznego na potrzeby akademickie i zawodowepl_PL
dc.subjectsystem leksykalny języka specjalistycznegopl_PL
dc.titleLeksyka w nauczaniu języka specjalistycznego – potrzeby akademickie a potrzeby zawodowepl_PL
dc.title.alternativeLexis in Teaching Language for Specific Purposes – Academic and Occupational Requirementsen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[149]-166
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie
dc.identifier.eissn2449-6839
dc.referencesCholewa J., 2013, Nauczanie języków specjalistycznych wczoraj i dziś, „Języki Obce w Szkole”, nr 4.pl_PL
dc.referencesĆwiklińska J., Szadyko, S., 2005, Obszary wiedzy specjalistycznej w wybranych wariantach języka Business Communications, w: J. Lewandowski, M. Kornacka (red.), Teksty specjalistyczne w kontekstach zawodowych i tłumaczeniach”, „Języki specjalistyczne 5”, Warszawa s. 81–88.pl_PL
dc.referencesDudzik A., 2014, Co to dziś znaczy nauczanie języka medycznego? „Języki Obce w Szkole”, nr 1.pl_PL
dc.referencesDźwierzyńska E., 2012, Sposoby optymalizacji przyswajania materiału leksykalnego w procesie nauczania języka obcego, Rzeszów.pl_PL
dc.referencesGajewska E., 2014, Techniki nauczania języka obcego, Tarnów.pl_PL
dc.referencesGajewska E., Sowa M., 2014a, LPS, FOS, Fachsprache … Dydaktyka języków specjalistycznych, Lublin.pl_PL
dc.referencesGajewska E., Sowa M., 2014b, Refleksyjna praktyka w nauczaniu języka specjalistycznego, „Neofilolog”, nr 42/2.pl_PL
dc.referencesGrucza F., 1994, O językach specjalistycznych (= technolektach) jako pewnych składnikach rzeczywistych języków ludzkich, w: F. Grucza, Z. Kozłowska (red.), Języki specjalistyczne. Materiały z XVII Ogólnopolskiego Sympozjum ILS UW, Warszawa, s. 7–27.pl_PL
dc.referencesGrucza S., 2006, Idiolekt specjalistyczny – idiokultura specjalistyczna – interkulturowość specjalistyczna, w: J. Lewandowski, M. Kornacka (red.), Teksty zawodowe w kontekstach kulturowych i tłumaczeniach, „Języki specjalistyczne 6”, Warszawa, s. 30–49.pl_PL
dc.referencesGrucza S., 2007, Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrucza S., 2008a, O konieczności tworzenia korpusów tekstów specjalistycznych, w: J. Lukszyn (red.), Podstawy technolingwistyki, Warszawa, s. 197–224.pl_PL
dc.referencesGrucza S., 2008b, Lingwistyka języków specjalistycznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJendrych E., 2009, Minimum terminologiczne angielskiego języka biznesu dla potrzebglottodydaktyki, w: M. Kornacka, M. Górnicz (red.), Tekst – wyraz – interpretacja, „Języki specjalistyczne 9”, Warszawa, s. 119–137.pl_PL
dc.referencesLesiak-Bielawska E., 2015, Potrzeby nauczycieli języków specjalistycznych a programy kształcenia i formy doskonalenia zawodowego, „Języki Obce w Szkole”, nr 3.pl_PL
dc.referencesLukszyn J., Zmarzer W., 2001, Teoretyczne podstawy terminologii, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁuczak A., 2012, O rozwoju zawodowym lektorów angielskiego języka prawniczego, „Języki Obce w Szkole”, nr 1.pl_PL
dc.referencesMalinowski A., 2006, Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesManiowska K., 2015, Zrozumieć niezrozumiałe – kilka uwag o włoskim języku specjalistycznym, w: M. Sowa, M. Mocarz-Kleindienst, U. Czyżewska (red.), Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy, Lublin, s. 98–108.pl_PL
dc.referencesMarkowski A., 1992, Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, Wrocław.pl_PL
dc.referencesOłdziejewska E., 2014, Zrównoważony rozwój językowy obcokrajowców uczących się języka polskiego dla celów bizsesowych, w: T. Jemczura, H. A. Kretek (red.), Zrównoważony rozwój. Debiuty naukowe 2013, Racibórz, s. 246–253.pl_PL
dc.referencesSeretny A., 2011, Nauczanie języka specjalistycznego – kolejne wyzwanie glottodydaktyki polonistycznej, w: S. Piotrowski (red.), O nauczaniu i uczeniu się języka obcego dla potrzeb zawodowych, „Seria 12/13, Lublin, s. 106–121.pl_PL
dc.referencesSeretny A., 2015, Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzerszeń P., 2014, Kilka uwag na temat optymalnego czasu rozpoczynania nauki języka specjalistycznego i możliwości jej realizacji, „Lingwistyka Stosowana” nr 9.pl_PL
dc.referencesŚliwiński W., 2007, O pewnym sposobie badania kolokacji w tekstach urzędowych, „LingVaria”, nr 2.pl_PL
dc.referencesWilkoń A., 1987, Typologia odmian językowych współczesnej polszczyzny, Katowice.pl_PL
dc.referencesZawadzka E., 2002, Kulturowe uwarunkowania wybranych zachowań językowych i pozajęzykowych w biznesie, w: G. Szpila (red.), Język a komunikacja 4, Zbiór referatów z konferencji: Język trzeciego tysiąclecia II, Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, Kraków, s. 211–218.pl_PL
dc.referencesZmarzer W., 2005, Onomazjologiczne klasy słownictwa specjalistycznego, w: J. Lewandowski, M. Kornacka (red.), Teksty specjalistyczne w kontekstach zawodowych i tłumaczeniach, „Języki specjalistyczne 5”, Warszawa, s. 15–22.pl_PL
dc.contributor.authorEmailaseretny@poczta.onet.pl
dc.identifier.doi10.18778/0860-6587.24.11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record