Rocznik Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców (KPC), wydawany przez Uniwersytet Łódzki w serii Acta Universitatis Lodziensis, ukazuje się od roku 1987 i jest najstarszym pismem, przedstawiającym problemy nauczania języka polskiego jako obcego (JPJO).
Czasopismo upowszechnia badania humanistyczne z zakresu glottodydaktyki polonistycznej – zamieszcza prace dotyczące różnorodnych zagadnień nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, także w porównaniu z nauczaniem innym języków. Prace, które są publikowane w Kształceniu Polonistycznym Cudzoziemców, przedstawiają problemy nauczania języka polskiego jako obcego z perspektywy lingwistyki, pedagogiki, nauk o komunikacji, kulturoznawstwa, psychologii, psycholingwistyki, socjologii i in.

Nazwa: Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców
ISSN: 0860-6587
e-ISSN: 2449-6839
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazuje się od: 1987 r.

Strona internetowa czasopisma

Collections in this community

Recent Submissions

View more