Now showing items 7-8 of 8

  • Wielokulturowość wsi w wymiarze lokalnym na przykładzie gminy Dobroń 

   Figlus, Tomasz; Staniek, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
   This paper presents the results of research on the issue of multiculturalism in the aspect of historical spatial layouts and selected objects of material heritage on the example of Dobroń community. The authors focused ...
  • Wprowadzenie 

   Pielesiak, Iwona (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)