Show simple item record

dc.contributor.authorDziegieć, Elżbieta
dc.contributor.authorLiszewski, Stanisław
dc.date.accessioned2018-01-02T07:46:39Z
dc.date.available2018-01-02T07:46:39Z
dc.date.issued1990
dc.identifier.issn0860-1119
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23829
dc.description.abstractCelem artykułu jest odpowiedź na pytanie, na ile teoretyczne założenia i idee kształcenia kadr na potrzeby turystyki znajdują potwierdzenie w praktyce życia codziennego. Miarą przydatności wykształcenia uniwersyteckiego są, zdaniem autorów, kariery zawodowe absolwentów tych studiów. W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród absolwentów, zarówno Podyplomowego Studium Turystyki, jak i studiów magisterskich z geografii turyzmu. Na ankietę dotyczącą studiów podyplomowych odpowiedziały 83 osoby, co stanowi 42% wszystkich absolwentów, a wśród absolwentów studiów magisterskich — 22 osoby, czyli dokładnie 60% promowanych. Analiza statystyczna oraz rzeczowa nadesłanych na ankietę odpowiedzi pozwala na wyciągnięcie kilku uogólniających wniosków.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of this article is to answer the question to what degree theoretical assumptions and ideas of the training of students for the tourism sector find their confirmation in practical life. According to the authors, an index of usefulness of university education in this field are professional careers of students completing these courses. The authors present the findings of questionnaire studies conducted among the graduates both of the Postdiploma Centre of Tourism and of the M.A. courses in the geography of tourism. The questionnaire concerning the postdiploma courses w as filled by 83 persons, i.e. by 42 per cent of all the graduates and that concerning the M.A. courses — by 22 persons or exactly 60 per cent of the graduates. The statistical and substantive analysis of the questionnaires submitted by the respondents allows to draw several more general conclusions.pl_PL
dc.language.isofrpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Turyzm;7
dc.titleLe carrières professionnelles des diplômés de l'Ecole de Tourisme à l'Université de Łódźpl_PL
dc.title.alternativeKariery zawodowe absolwentów studiów turyzmu na Uniwersytecie Łódzkimpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.page.number103-118pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record