Show simple item record

dc.contributor.authorKotlewski, Dariusz Cezary
dc.contributor.authorBłażej, Mirosław
dc.date.accessioned2018-02-28T11:44:59Z
dc.date.available2018-02-28T11:44:59Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24157
dc.description.abstractThe aim of the article is to demonstrate how the KLEMS economic productivity accounts for Poland have been performed. The main research problem was to find solutions to certain country‑specific data insufficiencies. On this basis, a hypothesis was put forward that by using some innovative but acceptable missing data assessment techniques, it is possible to supply sufficient data for Poland for the mentioned accounts. After an overview of KLEMS economic productivity accounts and the relevant fundamental methodology, the article presents further how specific data problems that have arisen have been solved.  en_GB
dc.description.abstractCelem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób zrealizowano rachunek produktywności gospodarki KLEMS dla Polski. Głównym problemem badawczym było znalezienie sposobu uporania się ze specyficznym dla kraju niedostatkiem danych. W związku z tym postawiono hipotezę, że dzięki pewnym innowacyjnym, ale akceptowalnym technikom oszacowania brakujących danych możliwe jest dostarczenie odpowiednich danych do tego rachunku dla Polski. Po zaprezentowaniu podstawowych informacji o rachunku produktywności gospodarki KLEMS oraz metodologii w artykule pokazano, jak zostały rozwiązane specyficzne problemy, które ujawniły się z danymi.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;334
dc.subjectproductivity accountingen_GB
dc.subjectKLEMSen_GB
dc.subjectproduction factoren_GB
dc.subjectprimary factorsen_GB
dc.subjectlabour factoren_GB
dc.subjectcapital factoren_GB
dc.subjectproductivity growthen_GB
dc.subjectdecompositionsen_GB
dc.subjectlabour compositionen_GB
dc.subjecthours workeden_GB
dc.subjectemployeesen_GB
dc.subjecthours per employeeen_GB
dc.subjectrachunek produktywnościpl_PL
dc.subjectKLEMSpl_PL
dc.subjectczynniki produkcjipl_PL
dc.subjectczynniki pierwotnepl_PL
dc.subjectczynnik pracapl_PL
dc.subjectczynnik kapitałpl_PL
dc.subjectprzyrost produktywnościpl_PL
dc.subjectdekompozycjapl_PL
dc.subjectkompozycja pracypl_PL
dc.subjectgodziny przepracowanepl_PL
dc.subjectpracownicypl_PL
dc.subjectgodziny na pracownikapl_PL
dc.titleImplementation of KLEMS Economic Productivity Accounts in Polanden_GB
dc.title.alternativeImplementacja rachunku produktywności gospodarki KLEMS w Polscepl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018en_GB
dc.page.number[7]-18
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies; Central Statistical Office of Poland
dc.contributor.authorAffiliationCentral Statistical Office of Poland
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesGouma R., Timmer M.P. (2013a), EU KLEMS Growth and Productivity Accounts – 2013 update, Groningen Growth and Development Centre, Groningen.pl_PL
dc.referencesGouma R., Timmer M.P. (2013b), WORLD KLEMS Growth and Productivity Accounts – 2013 update, Groningen Growth and Development Centre, Groningen.pl_PL
dc.referencesGradzewicz M., Growiec J., Kolasa M., Postek L., Strzelecki P. (2014). Poland’s Exceptional Growth Performance During the World Economic Crisis: New Growth Accounting Evidence, Working Paper, no. 186, NBP.pl_PL
dc.referencesHulten C.R. (2009), Growth Accounting, NBER Working Paper 15341.pl_PL
dc.referencesJorgenson D.W. (1963), Capital Theory and Investment Behavior, “American Economic Review”, vol. 53(2), pp. 247–259.pl_PL
dc.referencesJorgenson D.W. (1989), Productivity and Economic Growth, [in:] E.R. Berndt, J.E. Triplettt (eds.), Fifty Years of Economic Measurement, University of Chicago Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesJorgenson D.W. (ed.) (2009), The Economics of Productivity, Edward Elgar Publishing, Northampton.pl_PL
dc.referencesJorgenson D.W., Gollop F.M., Fraumeni B.M. (1987), Productivity and U.S. Economic Growth, Harvard University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesJorgenson D.W., Griliches Z. (1967), The Explanation of Productivity Change, “Review of Economic Studies”, no. 34, pp. 249–283.pl_PL
dc.referencesJorgenson D.W., Ho M.S., Stiroh K.J. (2005), Information Technology and the American Growth Resurgence, The MIT Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesKotlewski D., Błażej M. (2016), Metodologia rachunku produktywności KLEMS i jego implementacja w warunkach polskich, “Wiadomości Statystyczne”, vol. 9(664), pp. 86–108.pl_PL
dc.referencesMilana C. (2009), Solving the Index‑Number Problem in a Historical perspective, EU KLEMS Working Paper 43.pl_PL
dc.referencesO’Mahony M., Timmer M.P. (2009), Output, Input and Productivity Measures at the Industry Level: The EU KLEMS Database, “The Economic Journal”, vol. 119 (June), pp. F374–F403.pl_PL
dc.referencesOECD (2001), Measuring Productivity, OECD Manual.pl_PL
dc.referencesOECD (2009), Measuring Capital, OECD Manual.pl_PL
dc.referencesOECD (2013), OECD Compendium of Productivity Indicators 2013, OECD Publishing.pl_PL
dc.referencesSchreyer P. (2004), Chain Index Number Formulae in the National Accounts, 8th OECD – NBS Workshop on National Accounts.pl_PL
dc.referencesSolow R.M. (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, “The Quarterly Journal of Economics”, vol. 70, no. 1, pp. 65–70.pl_PL
dc.referencesSolow R.M. (1957), Technical Change and the Aggregate Production Function, “Review of Economics and Statistics”, vol. 39, no. 3, pp. 312–320.pl_PL
dc.referencesTimmer M.P., van Moergastel T., Stuivenwold E., Ypma G., O’Mahony M., Kangasniemi M. (2007a), EU KLEMS Growth and Productivity Accounts – Methodology, EU KLEMS Consortium, Groningen Growth and Development Centre, and National Institute of Economic and Social Research, London.pl_PL
dc.referencesTimmer M.P., van Moergastel T., Stuivenwold E., Ypma G., O’Mahony M., Kangasniemi M. (2007b), EU KLEMS Growth and Productivity Accounts – Sources by Country, EU KLEMS Consortium, Groningen Growth and Development Centre, and National Institute of Economic and Social Research, London.pl_PL
dc.referencesWölfl A., Hajkova D. (2007), Measuring Multifactor Productivity Growth, STI Working Paper 2007/5, OECD.pl_PL
dc.contributor.authorEmaild.kotlewski@stat.gov.pl
dc.contributor.authorEmailm.blazej@stat.gov.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.334.01
dc.relation.volume2en_GB
dc.subject.jelO47
dc.subject.jelE22
dc.subject.jelE23
dc.subject.jelE24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record