Show simple item record

dc.contributor.authorSzymura-Tyc, Maja
dc.date.accessioned2018-02-28T11:45:00Z
dc.date.available2018-02-28T11:45:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24158
dc.description.abstractMany empirical studies confirm the relationship between internationalization and innovativeness of firms. There is also a rich research stream on the role of networks in creating innovations and networking as conducive for the innovativeness of firms. It is not clear whether the internationalization or the networking is more important for innovativeness of a firm. It is also not clear which type of innovation – product or process innovation is supported stronger by the internationalization and networking. The aim of the research is to explore the relationships between internationalization, networking and product versus process innovativeness of firms in Poland. The empirical data were collected from 274 firms by direct interviews. The key contribution of the research is that learning by internationalization and learning by networking may lead to the innovativeness of firms, but it is the internationalization which plays here the dominating role. For an emerging market, like the Polish one, the internationalization is more conducive for process innovativeness of firms then for their product innovativeness.en_GB
dc.description.abstractStudia teoretyczne i badania empiryczne wskazują na powiązania między internacjonalizacją i innowacyjnością przedsiębiorstw. Istnieje również bogaty dorobek teoretyczny i badawczy podkreślający znaczenie powiązań sieciowych w procesie tworzenia innowacji. Brakuje jednak badań empirycznych, będących próbą odpowiedzi na pytanie, który z tych dwóch czynników – internacjonalizacja czy usieciowienie – silniej wspiera innowacyjność przedsiębiorstw. Nie wiadomo także, który z dwóch podstawowych typów innowacyjności – innowacyjność produktowa czy innowacyjność procesowa – jest silniej powiązany z internacjonalizacją i usieciowieniem przedsiębiorstwa. Celem badań prezentowanych w tym artykule jest rozpoznanie charakteru i siły powiązań między internacjonalizacją i usieciowieniem a innowacyjnością produktową i procesową przedsiębiorstw w Polsce. Analiza statystyczna danych empirycznych z 274 przedsiębiorstw wskazuje, że internacjonalizacja oraz usieciowienie wspierają innowacyjność przedsiębiorstw, przy czym internacjonalizacja odgrywa tutaj rolę dominującą, sprzyjając zarówno innowacyjności procesowej, jak i produktowej.pl_PL
dc.description.sponsorshipProjekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki Nr N N112 303438; Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;334
dc.subjectinternationalizationen_GB
dc.subjectinnovativenessen_GB
dc.subjectnetworkingen_GB
dc.subjectproduct vs process innovativenessen_GB
dc.subjectPolish firmsen_GB
dc.subjectinternacjonalizacjapl_PL
dc.subjectusieciowieniepl_PL
dc.subjectinnowacyjnośćpl_PL
dc.subjectinnowacje produktowepl_PL
dc.subjectinnowacje procesowepl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwa polskiepl_PL
dc.titleInternacjonalizacja i usieciowienie jako czynniki wspierające innowacyjność produktową i procesową przedsiębiorstwpl_PL
dc.title.alternativeInternationalization and Networking as Drivers of Product and Process Innovativeness of Firmsen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number[147]-167
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Economics in Katowice, Faculty of Management
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAnand B.N., Khanna T. (2000), Do firms learn to create value? The case of alliances, „Strategic Management Journal”, vol. 21(3), s. 295–315.pl_PL
dc.referencesAñón Higón D., Driffield N. (2011), Exporting and innovation performance: Analysis of the annual Small Business Survey in the UK, „International Small Business Journal”, vol. 29(1), s. 4–24.pl_PL
dc.referencesBasile R. (2001), Export behaviour of Italian manufacturing firms over the nineties: the role of innovation, „Research Policy”, vol. 30(8), s. 1185–1201.pl_PL
dc.referencesBecker S.O., Egger P.H. (2013), Endogenous product versus process innovation and a firm’s propensity to export, „Empirical Economics”, vol. 44(1), s. 329–354.pl_PL
dc.referencesCalantone R.J., Cavusgil S.T., Zhao Y. (2002), Learning orientation, firm innovation capability, and firm performance, „Industrial Marketing Management”, vol. 31(6), s. 515–524.pl_PL
dc.referencesCassiman B., Golovko E. (2011), Innovation and internationalization through exports, „Journal of International Business Studies”, vol. 42(1), s. 56–75.pl_PL
dc.referencesCassiman B., Golovko E., Martinez‑Ros E. (2010), Innovation, exports and productivity, „International Journal of Industrial Organization”, vol. 28(4), s. 372–376.pl_PL
dc.referencesChesbrough H. (2003), Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston.pl_PL
dc.referencesChetty S.K., Stangl L.M. (2010), Internationalization and innovation in a network relationship context, „European Journal of Marketing”, vol. 44(11/12), s. 1725–1743.pl_PL
dc.referencesCohen W.M., Levinthal D.A. (1990), Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation, „Administrative Science Quarterly”, vol. 35(1), s. 128–152.pl_PL
dc.referencesCowan R., Jonard N., Zimmermann J.B. (2007), Bilateral collaboration and the emergence of innovation networks, „Management Science”, vol. 53(7), s. 1051–1067.pl_PL
dc.referencesDamijan J.P., Kostevc Č., Polanec S. (2010), From innovation to exporting or vice versa?, „The World Economy”, vol. 33(3), s. 374–398.pl_PL
dc.referencesDhanaraj C., Beamish P.W. (2003), A resource‐based approach to the study of export performance, „Journal of Small Business Management”, vol. 41(3), s. 242–261.pl_PL
dc.referencesDhanaraj C., Parkhe A. (2006), Orchestrating innovation networks, „Academy of Management Review”, vol. 31(3), s. 659–669.pl_PL
dc.referencesFletcher R. (2001), A holistic approach to internationalization, „International Business Review”, vol. 10(1), s. 25–49.pl_PL
dc.referencesForay D., Lundvall B. (1998), The knowledge‑based economy: from the economics of knowledge to the learning economy, [w:] T. Siesfeld, J. Cefola, D. Neef (red.), The economic impact of knowledge, Butterworth and Heinemann, Boston–Oxford–Johannesburg–Melbourne–New Delhi–Singapore.pl_PL
dc.referencesForsgren M. (2002), The concept of learning in the Uppsala internationalization process model: a critical review, „International Business Review”, vol. 11(3), s. 257–277.pl_PL
dc.referencesGarcía F., Jin B., Salomon R. (2013), Does inward foreign direct investment improve the innovative performance of local firms, „Research Policy”, vol. 42(1), s. 231–244.pl_PL
dc.referencesGemünden H.G., Ritter T., Heydebreck P. (1996), Network configuration and innovation success: An empirical analysis in German high‑tech industries, „International Journal of Research in Marketing”, vol. 13(5), s. 449–462.pl_PL
dc.referencesGhoshal S., Bartlet C.A. (1988), Creation, adoption and diffusion of innovations by subsidiaries of multinational corporations, „Journal of International Business Studies”, vol. 19(3), s. 365–388.pl_PL
dc.referencesGrant R.M. (1996), Toward a knowledge‐based theory of the firm, „Strategic Management Journal”, vol. 17(S2), s. 109–122.pl_PL
dc.referencesGupta A.K., Govindarajan V. (2000), Knowledge flows within multinational corporations, „Strategic Management Journal”, vol. 21(4), s. 473–496.pl_PL
dc.referencesHagedoorn J., Cloodt M. (2003), Measuring innovative performance: is there an advantage in using multiple indicators?, „Research Policy”, vol. 32(8), s. 1365–1379.pl_PL
dc.referencesHåkansson H., Ford D., Gadde L.E., Snehota I., Waluszewski A. (2009), Business in networks, John Wiley Sons, Chichester.pl_PL
dc.referencesHåkansson H., Havila V., Pedersen A.C. (1999), Learning in networks, „Industrial Marketing Management”, vol. 28(5), s. 443–452.pl_PL
dc.referencesHåkansson H., Johanson J. (1992), A Model of Industrial Networks, [w:] B. Axelsson, G. Easton (red.), Industrial Networks: A New View of Reality, Rutledge, London.pl_PL
dc.referencesHessels S.J.A. (2007), Innovation and international involvement of Dutch SMEs, „International Journal of Entrepreneurship and Small Business”, vol. 4(3), s. 234–255.pl_PL
dc.referencesHollenstein H. (1996), A composite indicator of a firm’s innovativeness. An empirical analysis based on survey data for Swiss manufacturing, „Research Policy”, vol. 25(4), s. 633–645.pl_PL
dc.referencesIetto‑Gillies G., London S.E. (2009), Conceptual issues behind the assessment of the degree of internationalization, „Transnational Corporations”, vol. 18(3), s. 59–83.pl_PL
dc.referencesInkpen A.C., Currall S.C. (2004), The coevolution of trust, control, and learning in joint ventures, „Organization Science”, vol. 15(5), s. 586–599.pl_PL
dc.referencesJohanson J., Vahlne J.E. (1977), The internationalization process of the firm‑a model of knowledge development and increasing foreign market commitments, „Journal of International Business Studies”, vol. 8(1), s. 23–32.pl_PL
dc.referencesJohanson J., Vahlne J.E. (2009), The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership, „Journal of International Business Studies”, vol. 40(9), s. 1411–1431.pl_PL
dc.referencesKafouros M.I., Buckley P.J., Sharp J.A., Wang C. (2008), The role of internationalization in explaining innovation performance, „Technovation”, vol. 28(1), s. 63–74.pl_PL
dc.referencesKale P., Singh H. (2007), Building firm capabilities through learning: the role of the alliance learning process in alliance capability and firm‐level alliance success, „Strategic Management Journal”, vol. 28(10), s. 981–1000.pl_PL
dc.referencesKarlsen T., Silseth P.R., Benito G.R., Welch L.S. (2003), Knowledge, internationalization of the firm, and inward–outward connections, „Industrial Marketing Management”, vol. 32(5), s. 385–396.pl_PL
dc.referencesKotabe M., Srinivasan S.S., Aulakh P.S. (2002), Multinationality and firm performance: The moderating role of RD and marketing capabilities, „Journal of International Business Studies”, vol. 33(1), s. 79–97.pl_PL
dc.referencesLeonidou L.C., Katsikeas C.S., Coudounaris D.N. (2010), Five decades of business research into exporting: A bibliographic analysis, „Journal of International Management”, vol. 16(1), s. 78–91.pl_PL
dc.referencesLewandowska M.S., Gołębiowski T. (2014), Innovation and international competitiveness of manufacturing firms. Evidence from Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Poland and Romania, [w:] A. Zhuplev, K. Liuhto (red.), Geo‑Regional Competitiveness in Central and Eastern Europe, the Baltic Countries, and Russia, IGI Global/Taylor Francis Group, Hershey.pl_PL
dc.referencesLewandowska M.S., Gołębiowski T., Szymura‑Tyc M., Rószkiewicz M. (2017), Komplementarność innowacji a eksport nowych produktów, „Gospodarka Narodowa”, nr 1, s. 96–117.pl_PL
dc.referencesLewandowska M., Szymura‑Tyc M., Gołębiowski T. (2016), Innovation complementarity, cooperation partner, and new product export: Evidence from Poland, „Journal of Business Research”, vol. 69(9), s. 3673–3681.pl_PL
dc.referencesLove J.H., Roper S. (2001), Location and network effects on innovation success: evidence for UK, German and Irish manufacturing plants, „Research Policy”, vol. 30(4), s. 643–661.pl_PL
dc.referencesMarch J.G. (1991), Exploration and exploitation in organizational learning, „Organization Science”, vol. 2(1), s. 71–87.pl_PL
dc.referencesMartínez‐Ros E., Labeaga J.M. (2009), Product and process innovation: Persistence and complementarities, „European Management Review”, vol. 6(1), s. 64–75.pl_PL
dc.referencesMińska‑Struzik E. (2014), Od eksportu do innowacji. Uczenie się przez eksport polskich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNieto M.J., Santamaría L. (2007), The importance of diverse collaborative networks for the novelty of product innovation, „Technovation”, vol. 27(6), s. 367–377.pl_PL
dc.referencesPenner‑Hahn J., Shaver J.M. (2005), Does international research and development increase patent output? An analysis of Japanese pharmaceutical firms, „Strategic Management Journal”, vol. 26(2), s. 121–140.pl_PL
dc.referencesPercival J.C., Cozzarin B.P. (2008), Complementarities affecting the returns to innovation, „Industry and Innovation”, vol. 15(4), s. 371–392.pl_PL
dc.referencesPosner M.V. (1961), International trade and technical change, „Oxford Economic Papers”, vol. 13(3), s. 323–341.pl_PL
dc.referencesPowell W.W., Koput K.W., Smith‑Doerr L. (1996), Interorganizational collaboration and the locus of innovation: Networks of learning in biotechnology, „Administrative Science Quarterly”, vol. 41(1), s. 116–145.pl_PL
dc.referencesRitter T., Gemünden H.G. (2003), Network competence: Its impact on innovation success and its antecedents, „Journal of Business Research”, vol. 56(9), s. 745–755.pl_PL
dc.referencesRoper S., Love J.H. (2002), Innovation and export performance: evidence from the UK and German manufacturing plants, „Research Policy”, vol. 31(7), s. 1087–1102.pl_PL
dc.referencesRothwell R. (1992), Successful industrial innovation: critical factors for the 1990s, „RD Management”, vol. 22(3), s. 221–240.pl_PL
dc.referencesRycroft R.W., Kash D.E. (2004), Self‑organizing innovation networks: implications for globalization, „Technovation”, vol. 24(3), s. 187–197.pl_PL
dc.referencesSalomon R.M., Jin B. (2008), Does knowledge spill to leaders or laggards? Exploring industry heterogeneity in learning by exporting, „Journal of International Business Studies”, vol. 39(1), s. 132–150.pl_PL
dc.referencesSalomon R.M., Shaver J.M. (2005), Learning by exporting: new insights from examining firm innovation, „Journal of Economics Management Strategy”, vol. 14(2), s. 431–460.pl_PL
dc.referencesShapiro C., Varian H.R. (1998), Information rules: a strategic guide to the network economy, Harvard Business School Press, Boston.pl_PL
dc.referencesSharma D.D., Blomstermo A. (2003), The internationalization process of born globals: a network view, „International Business Review”, vol. 12(6), s. 739–753.pl_PL
dc.referencesSzymura‑Tyc M. (2011), Międzynarodowe sieci innowacyjne – geneza i funkcjonowanie, „Zeszyty Naukowe SGH w Warszawie”, nr 32, s. 420–438.pl_PL
dc.referencesSzymura‑Tyc M. (2015a), Innovativeness and Internationalisation of the Polish Economy – the Transition Process Perspective, „Journal of Economics and Management”, vol. 21(3), s. 5–20.pl_PL
dc.referencesSzymura‑Tyc M. (2015b), Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienia przedsiębiorstw. Podejście holistyczne, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzymura‑Tyc M., Rollins M. (2016), Explorative Study on Internationalization, Innovativeness and Networking in Polish Firm, 32nd Annual IMP Conference Proceedings, Poznań.pl_PL
dc.referencesTether B.S. (2002), Who co‑operates for innovation, and why: an empirical analysis, „Research Policy”, vol. 31(6), s. 947–967.pl_PL
dc.referencesVan Aken J.E., Weggeman M.P. (2000), Managing learning in informal innovation networks: overcoming the Daphne‐dilemma, „RD Management”, vol. 30(2), s. 139–150.pl_PL
dc.referencesVernon R. (1966), International investment and international trade in the product cycle, „The Quarterly Journal of Economics”, vol. 80(2), s. 190–207.pl_PL
dc.referencesWakelin K. (1998), Innovation and export behaviour at the firm level, „Research Policy”, vol. 26(7), s. 829–841.pl_PL
dc.referencesWelch L.S., Luostarinen R.K. (1993), Inward‑outward connections in internationalization, „Journal of International Marketing”, vol. 1(1), s. 44–56.pl_PL
dc.referencesZahra S.A., Ireland R.D., Hitt M.A. (2000), International expansion by new venture firms: International diversity, mode of market entry, technological learning, and performance, „Academy of Management Journal”, vol. 43(5), s. 925–950.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmaja.tyc@ue.katowice.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.334.10
dc.relation.volume2pl_PL
dc.subject.jelM16
dc.subject.jelO31
dc.subject.jelD22
dc.subject.jelL25


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record