Show simple item record

dc.contributor.authorPietraszewski, Piotr
dc.date.accessioned2018-02-28T11:45:03Z
dc.date.available2018-02-28T11:45:03Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24169
dc.description.abstractThe paper investigates the relationships between stock returns (represented by changes in the main stock index quoted on Warsaw Stock Exchange, WIG) and changes in Gross Domestic Product, as well as changes in long‑term and short‑term interest rates in Poland over the years 2001–2016. Quarterly data is examined applying time series econometric methods, allowing to take into account the existence of autocorrelation. The results suggest that stock returns lead and can forecast future economic growth. They also point to statistically significant but rather moderate inverse relationship between stock returns and current movements in interest rates, mainly long‑term. These results are consistent with the theoretical arguments in finance and economics.en_GB
dc.description.abstractW artykule przedstawiono wyniki badania współzależności między zmianami głównego indeksu warszawskiej giełdy (WIG) a zmianami produktu krajowego brutto oraz długo‑ i krótkookresowych stóp procentowych w Polsce w latach 2001–2016. Analizę przeprowadzono na danych o kwartalnej częstotliwości, z użyciem metod z zakresu ekonometrii szeregów czasowych, pozwalających na uwzględnienie istnienia autokorelacji w szeregach badanych zmiennych. Wyniki badania sugerują, że stopy zwrotu z akcji sygnalizują z wyprzedzeniem dwóch kwartałów zmiany poziomu aktywności gospodarczej. Jednoczenie wyniki te wskazują na statystycznie istotne, stosunkowo słabe, negatywne powiązanie stóp wzrostu WIG z równoczesnymi zmianami stóp procentowych, przede wszystkim długookresowych. Rezultaty te pozostają zgodne z przytaczanymi argumentami teoretycznymi z obszaru finansów i ekonomii.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;334
dc.subjectstock returnsen_GB
dc.subjectGross Domestic Producten_GB
dc.subjectinterest ratesen_GB
dc.subjectautoregressive modelsen_GB
dc.subjectstopy zwrotu z akcjipl_PL
dc.subjectprodukt krajowy bruttopl_PL
dc.subjectstopy procentowepl_PL
dc.subjectmodele autoregresyjnepl_PL
dc.titleCeny akcji, produkt krajowy brutto i stopy procentowe: analiza współzależności dla Polskipl_PL
dc.title.alternativeDynamic Interactions Between Stock Returns, Domestic Product and Interest Rates: Evidence from Polanden_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018pl_PL
dc.page.number[115]-133
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Economics of Industry and Capital Markets
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesAdamopoulos A. (2010), Stock Market and Economic Growth: An Empirical Analysis for Germany, „Business and Economics Journal”, vol. 1, s. 1–12, http://astonjournals.com/manuscripts/Vol2010/BEJ–1_Vol2010.pdf (dostęp: 14.12.2017).pl_PL
dc.referencesBarro R. (1990), The stock market and investment, „Review of Financial Studies”, vol. 3, no. 1, s. 115–131.pl_PL
dc.referencesBrainard W., Tobin J. (1968), Pitfalls in financial model‑building, „American Economic Review”, vol. 58, no. 2, s. 99–122.pl_PL
dc.referencesBrown R.L., Durbin J., Evans J.M. (1975), Techniques for testing the constancy of regression relationships over time, „Journal of the Royal Statistical Society: Series B”, vol. 37, no. 2, s. 149–192.pl_PL
dc.referencesBrzeszczyński J., Gajdka J., Schabek T. (2009), Koniunktura giełdowa a zmiany w realnej sferze gospodarki w Polsce, „Przegląd Organizacji”, nr 7–8, s. 3–9.pl_PL
dc.referencesCanova F., De Nicolo G. (1995), Stock returns and real activity: A structural approach, „European Economic Review”, vol. 39, s. 981–1015.pl_PL
dc.referencesCharemza W.W., Deadman D.F. (1997), Nowa ekonometria, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChen N.F. (1991), Financial investment opportunities and the macroeconomy, „Journal of Finance”, vol. 46, no. 2, s. 529–554.pl_PL
dc.referencesChoi J.J., Hauser S., Kopecky K. (1999), Does the stock market predict real activity? Time series evidence from the G–7 countries, „Journal of Banking Finance”, vol. 23, s. 1771–1792.pl_PL
dc.referencesDickey D.A., Fuller W.A. (1981), Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root, „Econometrica”, vol. 49, no. 4, s. 1057–1072.pl_PL
dc.referencesDomian D., Louton D. (1997), A threshold autoregresive analysis of stock returns and real economic activity, „International Review of Economics and Finance”, vol. 6, s. 167–179.pl_PL
dc.referencesFama E. (1981), Stock returns, real activity, inflation, and money, „American Economic Review”, vol. 71, no. 4, s. 545–565.pl_PL
dc.referencesFama E. (1990), Stock returns, expected returns, and real activity, „Journal of Finance”, vol. 45, no. 4, s. 1089–1108.pl_PL
dc.referencesFundowicz J. (2003), Koniunktura giełdowa a koniunktura makroekonomiczna, [w:] K. Piech, S. Pangsy‑Kania (red.), Diagnozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFundowicz J., Wyżnikiewicz B. (2006), Fluktuacje koniunktury gospodarczej i giełdowej – perspektywa makroekonomiczna, [w:] M. Mocek (red.), Diagnozowanie i prognozowanie koniunktury gospodarczej w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesGalinger G. (1994), Causality tests of the Real Stock Returns‑Real Activity Hypothesis, „The Journal of Financial Research”, vol. 17, no. 2, s. 271–288.pl_PL
dc.referencesHanousek J., Filer R.K. (2000), The Relationship between Economic Factors and Equity Markets in Central Europe, „Economics in Transition”, vol. 8, no. 3, s. 623–638.pl_PL
dc.referencesHarvey A., Collier P. (1977), Testing for Functional Misspecification in Regression Analysis, „Journal of Econometrics”, vol. 6, no. 1, s. 103–119.pl_PL
dc.referencesHarvey C.R. (1989), Forecasts of economic growth from the bond and stock markets, „Financial Analysts Journal”, September–October, s. 38–45.pl_PL
dc.referencesHassapis C., Kalyvitis S. (2002), Investigation links between growth and real stock price changes with empirical evidence from the G–7 countries, „The Quarterly Review of Economics and Finance”, vol. 42, s. 543–575.pl_PL
dc.referencesKoop G. (2011), Wprowadzenie do ekonometrii, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski D.P., Phillips C.B., Schmidt P., Shin Y. (1992), Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root, „Journal of Econometrics”, vol. 54, no. 1–3, s. 159–178.pl_PL
dc.referencesLaopodis N., Sawhney B. (2002), Dynamic Interactions between Main Street and Wall Street, „The Quarterly Review of Economics and Finance”, vol. 42, no. 4, s. 803–815.pl_PL
dc.referencesLee B.S. (1992), Causal relations among stock returns, interest rates, real activity, and inflation, „Journal of Finance”, vol. 47, no. 4, s. 1591–1603.pl_PL
dc.referencesŁon E. (2005), Koniunktura na rynku akcji a przyszły poziom aktywności gospodarczej, „Gospodarka Narodowa”, nr 3, s. 11–34.pl_PL
dc.referencesMaddala G.S. (2006), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMalkiel B. (1999), A random walk down Wall Street, W.W. Norton Company, New York.pl_PL
dc.referencesMorck R., Shleifer A., Vishny R. (1990), The stock market and investment: is the market a sideshow?, „Brookings Papers on Economic Activity”, vol. 1990, no. 2, s. 157–202, doi: 10.2307/2534506.pl_PL
dc.referencesNasseh A., Strauss J. (2000), Stock prices and domestic and international macroeconomic activity: A cointegration approach, „The Quarterly Review of Economics and Finance”, vol. 40, s. 229–245.pl_PL
dc.referencesOsińska M. (red.) (2007), Ekonometria współczesna, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń.pl_PL
dc.referencesPark S. (1997), Rationality of negative stock‑price responses to strong economic activity, „Financial Analysts Journal”, vol. 53, no. 5, s. 52–56.pl_PL
dc.referencesPeiro A. (1996), Stock prices, production and interest rates: comparison of three European countries with the USA, „Empirical Economics”, vol. 21, s. 221–234.pl_PL
dc.referencesSawhney B., Annoruo E., Feridun M. (2006), Long‑run Relationship Between Economic Growth and Stock Returns: An Empirical Investigation on Canada and the United States, „Journal of Economics”, vol. 54, no. 6, s. 584–596.pl_PL
dc.referencesSchwert W. (1990), Stock returns and real activity: a century of evidence, „Journal of Finance”, vol. 45, no. 4, s. 1237–1257.pl_PL
dc.referencesStąpała J. (2012), Tempo zmian koniunktury gospodarczej i giełdowej w Polsce w latach 1998–2011, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 3, s. 371–392.pl_PL
dc.referencesStock J.H., Watson M.W. (2015), Introduction to econometrics, Pearson, Boston.pl_PL
dc.referencesVazakidis A, Adamopoulos A. (2009), Stock market development and economic growth, „American Journal of Applied Sciences”, vol. 6, no. 11, s. 1933–1941.pl_PL
dc.referencesWidz E. (2010), Wahania indeksów giełdowych a wahania koniunktury gospodarczej w Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, vol. 4, nr 323, s. 155–168.pl_PL
dc.referencesWyżnikiewicz B. (2000), Giełda i gospodarka. Analiza makroekonomiczna, „Przegląd Organizacji”, nr 7–8, s. 7–11.pl_PL
dc.contributor.authorEmailppietraszewski@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6018.334.08
dc.relation.volume2pl_PL
dc.subject.jelE44
dc.subject.jelG12
dc.subject.jelC31


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record