Rocznik „Logopaedica Lodziensia” powołano z myślą szerzenia najnowszych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii zaburzeń komunikacji o różnej etiologii. To pismo interdyscyplinarne, łączące logopedię z takimi dyscyplinami nauki, jak językoznawstwo, medycyna, pedagogika czy psychologia. Obok rozpraw i artykułów o charakterze teoretyczno-metodologicznym i pragmatycznym, w „Logopaedica…” zamieszczane są wypowiedzi polemiczne, a także recenzje polskich i zagranicznych publikacji poświęconych problematyce zaburzeń komunikacji językowej. Dzięki temu pismo promuje najnowszą wiedzę, stwarza warunki do wymiany myśli naukowej, jak również przedstawia wartościowe, innowacyjne rozwiązania praktyczne z zakresu logopedii i dziedzin pokrewnych.

Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2021)
Dyscyplina naukowa wg MNiSW: językoznawstwo

Redaktor naczelna – prof. dr hab. Irena Jaros
Sekretarz redakcji – dr Renata Gliwa
Sekretarz redakcji – dr Monika Kaźmierczak

Rada Naukowa
Prof. dr hab. Jacek Błeszyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Ph.D., Prof. Eliana Danilavichiutie (Borys Grinchenko Kyiv University)
Ph.D., Prof. Yulia Filatova (Moscow State Pedagogical University)
Prof. dr hab. Grażyna Gunia (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Ed.D., Prof. Henriette W. Langdon (San José State University)
Ph.D., Prof. Karel Neubauer (University of Hradec Králové)
Prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Prof. dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Ph.D., Prof. Shu-Lan Yang (National Pingtung University, Taiwan)
Prof. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Śmiech-Słomkowska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Dr hab. Renata Marciniak-Firadza (Uniwersytet Łódzki)
Dr hab. Katarzyna Sicińska (Uniwersytet Łódzki)

Collections in this community

Recent Submissions

View more