Show simple item record

dc.contributor.authorJadach-Sepioło, Aleksandra
dc.date.accessioned2018-04-24T07:56:13Z
dc.date.available2018-04-24T07:56:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2543-9421
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/24550
dc.description.abstractAccording to the National Urban Policy 2023, complex urban regeneration in Poland is the most advanced process of transformation, concentrated in degraded areas, resulting in permanent social and economic revitalization, improvement of quality of life and conditions for work and business. A large proportion of mayors and city presidents perceive revitalization as an opportunity to stop or at least reduce a depopulation, due to these changes. Does revitalization really give us this possibility? Is depopulation a phenomenon that can be affected by revitalization activities and is therefore methodologically correct in describing demographic analyzes as negative phenomena? The author tried to answer these questions and to reflect on the evolution of diagnostic methods in the development of revitalization programs.en_GB
dc.description.abstractZgodnie z Krajową Polityką Miejską 2023 kompleksowa rewitalizacja ma być najbardziej zaawansowanym procesem przemian, koncentrowanym na obszarach zdegradowanych, którego efektem będzie trwałe ożywienie społeczne i gospodarcze, poprawa jakości życia i warunków pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Duża część wójtów, burmistrzów i prezydentów miast postrzega rewitalizację jako szansę, aby dzięki tym zmianom zatrzymać (lub przynajmniej ograniczyć) proces depopulacji. Czy rewitalizacja naprawdę daje takie możliwości? Czy depopulacja jest zjawiskiem, na które można oddziaływać za pomocą działań rewitalizacyjnych i czy w związku z tym przedstawianie analiz demograficznych jako ilustracji negatywnych zjawisk jest poprawne metodologicznie? W artykule przedstawiono próbę odpowiedzi na powyższe pytania i sformułowano refleksję na temat ewolucji metodyki sporządzania diagnoz w trakcie opracowania programów rewitalizacji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesKonwersatorium Wiedzy o Mieście;2
dc.subjecturban regenerationen_GB
dc.subjectdepopulationen_GB
dc.subjecturban regeneration programsen_GB
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjectdepopulacjapl_PL
dc.subjectprogramy rewitalizacjipl_PL
dc.titleRewitalizacja miast w Polsce – niedoskonała odpowiedź na problem depopulacjipl_PL
dc.title.alternativeUrban regeneration in Poland – an imperfect response to the problem of depopulationen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017 ; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[37]-42
dc.contributor.authorAffiliationSzkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Miasta Innowacyjnego
dc.identifier.eissn-
dc.referencesGlock B., Häußermann H., 2004, New trends in urban development and public policy in eastern Germany: dealing with the vacant housing problem at the local level, „International Journal of Urban Regional Research”, 28, 4, s. 919–929.pl_PL
dc.referencesJadach-Sepioło A., Krystek-Kucewicz B., 2016, Dobór wskaźników zjawisk kryzysowych – stan zaawansowania procesu delimitacji obszarów rewitalizacji w polskich miastach, „Problemy rozwoju miast”, IV, s. 31–40.pl_PL
dc.referencesKrajowa Polityka Miejska 2023, 2015, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa. Dostępne na: https://www.mr.gov. pl/media/10252/Krajowa_Polityka_Miejska_20-10-2015.pdf; 24.08.2017.pl_PL
dc.referencesStrauss Ch., Warner B., Kübler A., 2011, Land-use management under depopulation tendencies in the Halle–Leipzig region: Challenges for regional and local instruments, „Journal of Town City Management”, 2, 1, s. 32–43.pl_PL
dc.referencesŚleszyński P., 2016, Współczesne i prognozowane uwarunkowania demograficzno-migracyjne w rozwoju miejskiego systemu osadniczego Polski, „Konwersatorium Wiedzy o Mieście”, 1(29), s. 97–106.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ). Dostępna na: http://isap.sejm.gov.pl; 24.08.2017.pl_PL
dc.referencesWytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa, 2008, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa. Dostępne na: https:// www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/Dokumenty/wyty cznepolskie/who/Documents/wytyczne/wytyczne%20-%20mie szkalnictwo%20-%20aktualizacja.pdf; 24.08.2017.pl_PL
dc.referencesWytyczne Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, 2015, 2016, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa. Dostępne na: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6107/Wytyczne_dot_rewitalizacji_zatwierdzone_3VII2015.pdf oraz https://www. funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wy tyczne-w-zakresie-rewitalizacji-w-programach-operacyjnych-na -lata-2014-2020/; 24.08.2017.pl_PL
dc.contributor.authorEmaila.jadachsepiolo@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/2543-9421.02.04
dc.relation.volume30pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record