Now showing items 1-1 of 1

    • Metodyka obliczania wskaźników indywidualnej aktywności turystycznej 

      Kyfyak, Wasyl; Kyfyak, Aleksander (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
      Celem autorów artykułu jest prezentacja współczesnych metod określania występujących cech ruchu turystycznego oraz wartości towarzyszących mu usług turystycznych i dóbr nabywanych przez turystów, obliczania liczby turystów ...