Show simple item record

dc.contributor.authorHamerla, Ewa
dc.date.accessioned2019-01-15T10:40:37Z
dc.date.available2019-01-15T10:40:37Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1899-2226
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26447
dc.description.abstractThe ethicality of building wind farms, especially near homes, has long been questioned. There are people who consider building turbines near households unethical due to their negative impact on the environment. The noise and vibrations associated with the operation of wind turbines are seen so negatively that one should consider whether it is socially irresponsible to put wind farms near buildings. The article presents both a description of the basic types of wind turbines as well as their impact on the natural environment and human environment. Information on the development of electricity obtained from wind as well as the total share of electricity obtained from renewable sources in total primary energy in Poland was also presented. The need to educate the public about the responsibility of actions for the benefit of the environment and sustainable development is also indicated. The aim of the article is to try to answer the question: do wind power plants bring more benefits to people and the environment around them, or just the opposite? And also, is it ethical to build turbines in close proximity to households?en_GB
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesAnnales. Etyka w Życiu Gospodarczym;3
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectethicsen_GB
dc.subjectwind power stationsen_GB
dc.subjectrenewable energy sourcesen_GB
dc.titleEtyczne aspekty budowy siłowni wiatrowychpl_PL
dc.title.alternativeThe Ethical Aspects of Building Wind Turbinesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[77]-86
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Economics and Sociology
dc.identifier.eissn2353-4896
dc.referencesBalicka, A. (2014). Sprawozdawczość środowiskowa – światowe trendy ujawniania informacji środowiskowych. W: D. Dziawgo, & G. Borys (red.), Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – etyka – środowisko (s. 30–38). Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.en_GB
dc.referencesBoczar, T. (2007). Energetyka wiatrowa. Aktualne możliwości wykorzystania. Warszawa: Wydawnictwo PAK.en_GB
dc.referencesDobro wolne. (b.d.). W: Encyklopedia PWN (wersja online). https://encyklopedia.pwn.pl/ haslo/dobro‑wolne; 3893271.htmlen_GB
dc.referencesEuropa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europejskiej (2010, 3 marca). Bruksela.en_GB
dc.referencesFlaga, A. (2008). Inżynieria wiatrowa. Podstawy i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Arkady.en_GB
dc.referencesGUS. (2011). Energia ze źródeł odnawialnych w 2010 r. Warszawa: GUS.en_GB
dc.referencesGUS. (2014). Energia ze źródeł odnawialnych w 2013 r. Warszawa: GUS.en_GB
dc.referencesGUS. (2016a). Energia ze źródeł odnawialnych w 2015 r. Warszawa: GUS.en_GB
dc.referencesGUS. (2016b). Zasady metodyczne badań statystycznych z zakresu energii ze źródeł odnawialnych. Warszawa: GUS.en_GB
dc.referencesGUS. (2017a). Energia 2017. GUS: Warszawa.en_GB
dc.referencesGUS. (2017b). Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 r. Warszawa: GUS.en_GB
dc.referencesIngielewicz, R., & Zagubień, A. (2004). Uciążliwości hałasowe elektrowni wiatrowych. Zielona Planeta, 1(52), 17–21.en_GB
dc.referencesJastrzębska, G. (2007). Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo‑Techniczne.en_GB
dc.referencesLewandowski, W. M. (2007). Proekologiczne odnawialne źródła energii. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo‑Techniczne.en_GB
dc.referencesLisowski, J. L. (2004). Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.en_GB
dc.referencesMacKay, D. J. C. (2011). Zrównoważona energia – bez pary w gwizdek (M. Popkiewicz tłum.). Wrocław: Fundacja EkoRozwoju. http://eko.org.pl/energia/book1.phpen_GB
dc.referencesMarchwiński, J., & Zielonko‑Jung, K. (2012). Współczesna architektura proekologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.en_GB
dc.referencesMiciuła, I., & Miciuła, K. (2014). Energia odnawialna i jej aspekty finansowe jako element zrównoważonego rozwoju Polski. W: L. Dziawgo, & L. Patrzałek (red.), Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka – etyka – środowisko (s. 239–247). Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.en_GB
dc.referencesPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. (2015). Odpowiedzialność się opłaca, czyli CSR w MŚP: prezentacja dobrych praktyk powstałych w ramach projektu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”. Warszawa: PARP.en_GB
dc.referencesPolskie Sieci Elektroenergetyczne (2018). Zestawienie danych ilościowych dotyczących funkcjonowania RB w 2017 roku. https://www.pse.pl/dane‑systemowe/funkcjonowanie‑rb/raporty‑roczne‑z‑funkcjonowania‑rb‑za‑rok/raporty‑za‑rok–2017en_GB
dc.referencesSolarz, J. K. (2004). Dobra publiczne w usługach finansowych. Ekonomia, 13, 58–72.en_GB
dc.referencesStryjecki, M., & Mielniczuk, K. (2011). Wytyczne w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych. Warszawa: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.en_GB
dc.referencesUstawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2018 r., poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648.en_GB
dc.referencesWiatr. (b.d.). W: Encyklopedia PWN (wersja online). https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/wiatr;3995323.htmlen_GB
dc.referencesWolańczyk, F. (2009). Elektrownie wiatrowe. Krosno: Wydawnictwo KaBe.en_GB
dc.contributor.authorEmailh.ewa@poczta.fm
dc.identifier.doi10.18778/1899-2226.21.3.05
dc.relation.volume21pl_PL
dc.subject.jelA 13
dc.subject.jelQ 29
dc.subject.jelQ 32
dc.subject.jelQ 57


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.