Show simple item record

dc.contributor.authorKarkocha, Małgorzata
dc.date.accessioned2019-01-23T10:24:46Z
dc.date.available2019-01-23T10:24:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1644-857X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/26639
dc.description.abstractThe article presents a selected campaign of the Russo-Turkish War, which Turkey fought with Russia and its ally, Austria, in 1787–1792. The Author used the reports of „Gazeta Warszawska” – a leading information magazine, published in 1774–1793 under the editorial supervision of an ex-Jesuit, Father Stefan Łuskina, as the principal source of information. Throughout the entire conflict, Łuskin’s newspaper reported regularly (almost in every issue) on activities on the eastern front. The editor-in-chief was an advocate of pro-Russian position, which did affect the information provided by the publication. The news from the Eastern War published in „Gazeta Warszawska” was selected in such a way as to show the superiority of the Russian army over the Ottoman fleet and army and to prove that the opponents of the Tsaritsa opponents would be inevitably defeated.en_GB
dc.description.abstractArtykuł przybliża wybraną kampanię wielkiej wojny wschodniej, która toczyła się w latach 1787–1792 między Turcją a Rosją i sprzymierzoną z nią Austrią. Źródłem informacji wykorzystanych przez Autorkę są doniesienia „Gazety Warszawskiej” – czołowego pisma o charakterze informacyjnym, ukazującego się w latach 1774–1793 pod redakcją eks-jezuity, księdza Stefana Łuskiny. Przez cały okres trwania konfliktu łuskinowska gazeta regularnie (niemal w każdym numerze) relacjonowała działania na froncie wschodnim. Ksiądz redaktor był zwolennikiem orientacji prorosyjskiej, co nie pozostało bez wpływu na treść przekazywanych informacji. Publikowane w „Gazecie Warszawskiej” wiadomości z wojny wschodniej dobierał w taki sposób, aby wykazać wyższość oręża rosyjskiego nad flotą i armią osmańską oraz dowodzić nieuchronności klęski przeciwników carycy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesPrzegląd Nauk Historycznych;2
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subject„Gazeta Warszawska”en_GB
dc.subjectPolish information pressen_GB
dc.subjectStefan Łuskinaen_GB
dc.subjectRussian-Turkish war of 1789–1792en_GB
dc.subject1789 campaignen_GB
dc.subject18th centuryen_GB
dc.subject„Gazeta Warszawska”pl_PL
dc.subjectpolska prasa informacyjnapl_PL
dc.subjectStefan Łuskinapl_PL
dc.subjectwojna rosyjsko-turecka 1789–1792pl_PL
dc.subjectkampania 1789 rokupl_PL
dc.subjectXVIII wiekpl_PL
dc.title„Gazeta Warszawska” o wielkiej wojnie wschodniej (kampania 1789 roku)pl_PL
dc.title.alternative„Gazeta Warszawska” on the Russo-Turkish War (the 1789 campaign)en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[155]-178
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Nowożytnej
dc.identifier.eissn2450-7660
dc.referencesAnthing F., History of the campaigns of Count Alexander Suworow Rymnikski, field-marshal-general in the service of His Imperial Majesty, the Emperor of all the Russias: with a preliminary sketch of his private life and character, vol. II, London 1799.pl_PL
dc.referencesErläuterter Plan von der berühmten Schlacht bei Martinjestie in der Wallachey, in welcher unter den Befehlen sr. Durchlaucht des Herzogs Friedrich Josias von Sachsenkoburg, k.k. Generals der Kavallerie (nunmehrigen Feldmarschalls) und des militärischen Theresienordens Großkreuz, der Großvezier mit 100000 seiner besten Truppen am 22. Sept. 1789 entscheidend geschlagen wurde, Prag 1789.pl_PL
dc.referencesHirtenfeld J., Der Militär-Maria-Theresien-Orden und seine Mitglieder: Nach authentischen quellin bearbeitet, Wien 1857.pl_PL
dc.referencesOesterreichisches Militär-Konversations-Lexikon. Unter Mitwirkung mehrerer Offiziere der k.k. Armee, redigirt und hrsg. von J. Hirtenfeld, Bd. III (H–Kulm), Wien 1852.pl_PL
dc.referencesTaubmann F., Vita e fatti eroici del Barone Gedeone di Laudon, tradotta la prima volta dal tedesco, parte 1, Firenze 1790.pl_PL
dc.references„Gazeta Warszawska” 1788–1790.pl_PL
dc.referencesAndrusiewicz A., Katarzyna Wielka. Prawda i mit, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesBartoszewicz J., Gazeta księdza Łuskiny, [w:] J. Bartoszewicz, Znakomici mężowie Polscy w XVIII wieku. Wizerunki historycznych osób, t. I, Petersburg 1855, s. 261–330.pl_PL
dc.referencesBobrowskij P.O., Kubanskij jegierskij korpus 1786–1796 gg., Pietierburg 1893.pl_PL
dc.referencesGiełżyński W., Prasa warszawska 1661–1914, Warszawa 1962.pl_PL
dc.referencesGozdawa-Gołębiowski J., Wojny morskie 1775–1851, Warszawa 2001, s. 139.pl_PL
dc.referencesKalinka W., Sejm Czteroletni, t. I, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesKarkocha M., Początek wojny rosyjsko-tureckiej w świetle doniesień „Gazety Warszawskiej” księdza Łuskiny (1787–1788), [w:] Ab Occidente referunt… „Zachód” doby nowożytnej w badaniach historyków polskich, red. M. Markiewicz, K. Kuras, R. Niedziela, Kraków 2018, s. 87–109.pl_PL
dc.referencesKarkocha M., Wojna rosyjsko-turecka na łamach „Pamiętnika Historyczno-Politycznego” (1787–1788), [w:] Sic erat in votis. Europa i świat w czasach nowożytnych. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Zbigniewowi Anusikowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Karkocha, P. Robak, Łódź 2017, s. 311–342.pl_PL
dc.referencesŁojek J., „Gazeta Warszawska” księdza Łuskiny 1774–1793, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesŁojek J., Historia prasy polskiej, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesMadariaga I. de, Russia in the Age of Catherine the Great, London 1981.pl_PL
dc.referencesMalleson G.B., Loudon: A Sketch Of The Military Life Of Gideon Ernest, Freiherr Von Loudon, Sometimes Generalissimo Of The Austrian Forces, London 1884.pl_PL
dc.referencesMassie R.K., Katarzyna Wielka. Portret kobiety, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesMayer M.Z., The price for Austria’s security: part I – Joseph II, the Russian Alliance, and the Ottoman War, 1787–1789, „International History Review” 2004, vol. XXVI, issue 2, s. 257–299.pl_PL
dc.referencesMontefiore S.S., Katarzyna Wielka i Potiomkin, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesMontefiore S.S., Potiomkin, książę książąt, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesMorawski W., Szawłowska S., Wojny rosyjsko-tureckie od XVII do XX wieku, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesThe New Encyclopædia Britannica, vol. I (A-ak–Bayes), 15th ed., Chicago 1998; vol. X (Reti–Solovets), Chicago 1998.pl_PL
dc.referencesSkałkowski A., Przełom w dziejach Europy wschodniej (1788–1795), [w:] Wielka historia powszechna, t. VI (Od wielkiej rewolucji do wojny światowej), cz. 1 (1789–1848), red. J. Dąbrowski, O. Halecki, M. Kukiel, S. Lam, Warszawa 1936, s. 173–219.pl_PL
dc.referencesSzczepaniec J., Łuskina Stefan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XVIII, Wrocław 1973, s. 577–579.pl_PL
dc.referencesTopaktaş H., Osmańsko-polskie stosunki dyplomatyczne. Poselstwo Franciszka Piotra Potockiego do Stambułu (1788–1793), Kraków 2017.pl_PL
dc.referencesWieczorkiewicz P.P., Historia wojen morskich. Wiek żagla, t. I, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesWurzbach C. von, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Teil II (Bninski–Cordov), Wien 1857.pl_PL
dc.referencesWurzbach C. von, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Teil VII (Habsburg [Magdalena–Wilhelmine] – Hartlieb), Wien 1861.pl_PL
dc.referencesWurzbach C. von, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Teil IX–X (Hibler–Hysel und Zablonowski–Karolina), Wien 1863.pl_PL
dc.referencesWurzbach C. von, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Teil XI (Károlyi–Kiwisch und Nachträge), Wien 1864.pl_PL
dc.referencesWurzbach C. von, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Teil XII (Klácel–Korzistka), Wien 1864.pl_PL
dc.referencesWurzbach C. von, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Teil XIII (Kosarek–Lagkner), Wien 1865.pl_PL
dc.referencesWurzbach C. von, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Teil XVI (Londonia–Marlow), Wien 1867.pl_PL
dc.referencesWurzbach C. von, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Teil XXI (O’Donnell–Perényi), Wien 1870.pl_PL
dc.referencesWurzbach C. von, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Teil XXVII (Rosenberg–Rzikowsky), Wien 1874.pl_PL
dc.referencesWurzbach C. von, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, Teil L (Ullik–Vassimon und Vastag–Villani), Wien 1884.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmalgorzata.karkocha@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1644-857X.17.02.06
dc.relation.volume17pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.