Półrocznik TECHNE. Seria Nowa; jest wydawany przez Katedrę Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego.

W kolejnym tomach prezentowane będą rozprawy związane z trzema zasadniczymi zagadnieniami, do których należą: sztuka dawna w Rzeczypospolitej, teoria i estetyka sztuki nowoczesnej oraz sztuka obszarów pozaeuropejskich. Celem periodyku jest prezentacja głównych nurtów badań prowadzonych w Katedrze Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego oraz współpraca z wiodącymi ośrodkami naukowymi, pozwalająca na publikację tekstów polskich i zagranicznych badaczy dziejów sztuki.

ISSN: 2084-851X

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

RADA PROGRAMOWA I REDAKCJA

Redaktor naczelny:

prof. UŁ dr hab. Piotr Gryglewski

Kolegium redakcyjne:

prof. UŁ dr hab. Tadeusz Bernatowicz

prof. UŁ dr hab. Eleonora Jedlińska

prof. UŁ dr hab. Aneta Pawłowska

prof. dr hab. Krzysztof Stefański

Sekretarze redakcji:

mgr Alina Barczyk

dr Irmina Gadowska

Rada naukowa:

prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr Wioletta Kazimierska-Jerzyk (Uniwersytet Łódzki)

prof. UŁ dr hab. Anna Marciniak-Kajzer (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr. Birgit Mersmann (IFK Internationales Forschungszentrum für Kulturwissenschaften, Kunstunversität Linz/NFS Bildkritik Universität Basel)

dr hab. Jakub Sito (Instytut Sztuki PAN)

Beate Störtkruhl (Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen in östlichen Europa)

Phd Lukáš Novotný (Západočeská Univerzita v Plzni)

Prof. Juan Manuel Monterroso Montero (University of Santiago de Compostela)

Recenzenci współpracujący z czasopismem:

prof. dr hab. Waldemar Deluga (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

prof. UŁ dr hab. Marek Gensler (Uniwersytet Łódzki)

prof. UŁ dr hab. Witold Glinkowski (Uniwersytet Łódzki)

prof. UAM dr hab. Jarosław Jarzewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. UAM dr hab. Jacek Kowalski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. UMK dr hab. Ryszard Mączyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. UPJPII dr hab. Szmydki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

prof. UG dr hab. Tomasz Torbus (Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Andrzej Witko (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

dr hab. Chrudzimska-Uhera (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Collections in this community

Recent Submissions

View more