Show simple item record

dc.contributor.authorKowal, Jolanta
dc.contributor.authorGwiazda-Sawicka, Grażyna
dc.date.accessioned2019-04-03T08:57:00Z
dc.date.available2019-04-03T08:57:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1899-2226
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27299
dc.description.abstractA positive company image and its good reputation are usually results of ethical and honest behaviour towards employees and may improve competitiveness, increase profits, customer satisfaction, and create new job jobs. However, it often occurs in dynamically developing firms where ethical norms are not kept and this process can be seen in the lack of equal chances to get a job – people without connections remain without work. According to research, mobbing is a very serious problem. Psychological terror or mobbing in work life involves hostile and unethical communication that is conducted in a systematic manner by one or more individuals, mainly toward one individual, who, due to mobbing, is pushed into a helpless and defenceless position and held there by means of continuing mobbing activities. These actions occur on a very frequent basis (statistical definition: at least once a week) and over a long period (statistical definition: at least six months’ duration). Because of the high frequency and long duration of hostile behaviour, this maltreatment results in considerable mental, psychosomatic, and social misery.en_GB
dc.description.sponsorshipPublication of English-language versions of the volumes of the "Annales. Ethics in Economic Life" financed through contract no. 501/1/P-DUN/2017 from the funds of the Ministry of Science and Higher Education devoted to the promotion of scholarship.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesAnnales. Ethics in Economic Life; 5
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.en_GB
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0en_GB
dc.subjectmobbingen_GB
dc.subjectethicsen_GB
dc.subjectmanagementen_GB
dc.subjectmobbing victimen_GB
dc.titleMobbing as a problem in management ethicsen_GB
dc.typeArticleen_GB
dc.page.number131-145
dc.contributor.authorAffiliationJolanta Kowal, Grażyna Gwiazda-Sawicka - University of Wrocław, Institute of Psychology, College of Management “Edukacja” in Wrocław
dc.identifier.eissn2353-4869
dc.referencesBabik, M. (2003). Mobbing: prześladowanie psychiczne w miejscu pracy. In J. Kwaśniewski (Ed.), Badanie problemów społecznych (Vol. 6). Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.en_GB
dc.referencesCenin, M. (1997). W poszukiwaniu wzorca osobowego Szefa 2000. In S. Witkowski (Ed.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu (Vol. 4). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.en_GB
dc.referencesCenin, M. (2002). Mobbing i inne grzechy menedżerów. In J. Kowal, K. Węgłowska-Rzepa (Eds.), Etyczne i psychospołeczne aspekty badań rynkowych. Wrocław: Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA.en_GB
dc.referencesChomczyński, P. (2008). Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej. Proces stawania się ofiarą. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.en_GB
dc.referencesGrabowska, B. (2003). Psychoterror w pracy. Jak zapobiegać i jak sobie radzić z mobbingiem. Gdańsk: Studio Kreacji Wizualnej “Wielbłąd”.en_GB
dc.referencesGrzesiuk, L. (2008). Mobbing w miejscu pracy – czynniki ryzyka i konsekwencje. In J. M. Brzeziński, & L. Cierpiałkowska (Eds.), Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki (pp. 227–274). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.en_GB
dc.referencesHirigoyen, M. F. (2002). Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu codziennym (J. Cackowska-Demirian, Trans.). Poznań: Wydawnictwo “W Drodze”.en_GB
dc.referencesKaczyńska-Maciejowska, R. (2002). Koszmar w godzinach pracy. Charaktery, 3(62).en_GB
dc.referencesKalinowska, M. (2007). Mobbing – nie musisz być ofiarą. Claudia, 9(173).en_GB
dc.referencesKisiel-Dorohinicki, W. (2009). AntyMOBBING. Walcz o swoje prawa w miejscu pracy. Gliwice: One Press.en_GB
dc.referencesKmiecik-Baran, K., & Rybicki, J. M. (2003). Mobbing – zagrożenie współczesnego miejsca pracy. Gdańsk: Pomorski Instytut Demokratyczny.en_GB
dc.referencesKowal, J., & Pilarek, G. (2011). Mobbing jako problem etyki w zarządzaniu. Annales. Ethics in Economic Life, 14(1), 227–240.en_GB
dc.referencesKozak, S. (2009). Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie. Warszawa: Difin.en_GB
dc.referencesKwaśniewski, J. (2003). Badanie problemów społecznych. Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.en_GB
dc.referencesLabour Code [Kodeks Pracy]. (1974). Rozdział I – Obowiązki pracodawcy. Art. 943, § 2. Ustawa z 26 czerwca 1974 r.en_GB
dc.referencesLeymann, H. (1996). The Mobbing Encyclopaedia. Bullying, Whistleblowing. http://www.leymann.se/en_GB
dc.referencesLitzke, S. M., & Schuh, H. (2007). Stres, mobbing i wypalenie zawodowe (M. Wojdak-Piątkowska, Trans.). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.en_GB
dc.referencesŁuszczki, J. (2004). Mobbing wśród uczniów. Ergo, 2.en_GB
dc.referencesMaciejewska, B. (2002). Terroryści w biurze. Newsweek, 2.en_GB
dc.referencesMarciniak, J. (2004). Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu. Jak w praktyce zwalczać mobbing i inne formy dyskryminacji. Ostrołęka: Alpha Pro.en_GB
dc.referencesMatuszyński, W. (2004). O źródłach i sposobach przezwyciężania mobbingu w organizacji. Referat wygłoszony na VIII Ogólnopolskiej Konferencji “Etyka w życiu gospodarczym” zorganizowanej przez Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania, Łódź.en_GB
dc.referencesMazurowska, R. (2006). Lepszym źle. Charaktery, 10 (117), 28–30.en_GB
dc.referencesMiedzik, M. (2008). Mobbing – charakterystyka zjawiska w Polsce. Polityka Społeczna, 3(408), 31–34.en_GB
dc.referencesMilerski, B., & Śliwerski, B. (2000). Pedagogika. Leksykon. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.en_GB
dc.referencesMoszczyńska, U., Pałyska, M., & Raduj, J. (2002). Mobbing jako czynnik potęgujący przemoc w szkole. Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego, 1–2, 52–63.en_GB
dc.referencesPodgórecki, A. (Ed). (1976). Zagadnienia patologii społecznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.en_GB
dc.referencesPospiszyl, I. (2008). Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.en_GB
dc.referencesPublic Opinion Research Centre [Centrum Badania Opinii Społecznej]. (2002, June 26). Information no. 2731, office no BS/107/2002.en_GB
dc.referencesSidor-Rządkowska, M. (2003). Mobbing – zagrożenie dla firmy i pracowników. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 77–85.en_GB
dc.contributor.authorEmailjolakowal@gmail.com
dc.contributor.authorEmailgrazyna.gwiazda@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/1899-2226.21.5.11
dc.relation.volume21en_GB
dc.subject.jelJ00
dc.subject.jelJ30
dc.subject.jelJ31
dc.subject.jelJ32
dc.subject.jelJ40
dc.subject.jelM50


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.