Spis treści

Artykuły - Articles - Papers

 1. Warunki rozwoju rekreacji w strefie podmiejskiej Bratysławy
  Peter Mariot
 2. Podmiejskie rezydencje burżuazji łódzkiej i ich funkcje wypoczynkowe dawniej i obecnie
  Jerzy Stejskał
 3. Ewolucja struktury przestrzenno-funkcjonalnej osiedla pod wpływem rozwoju rekreacji na przykładzie wsi Charzykowy koło Chojnic
  Jan Stachowski
 4. Turystyka w Załęczańskim Parku Krajobrazowym
  Chrostowska Dorota,Robert Wiluś
 5. Notatki Naukowe — Notes scientifiques I— Scientific contributions

 6. Wypoczynek weekendowy w strefie podmiejskiej Sofii
  Wasil Marinow
 7. Organizacja przestrzenna uzdrowiska Bankja
  Andrzej Matczak,Marin Baczwarow
 8. Sprawozdania — Comptes-rendus — Reports

 9. Sprawozdanie z ćwiczeń terenowych we Francji grupy pracowników i studentów specjalności geografia turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego
  Jolanta Kostrzewa,Anita Wolaniuk
 10. Sprawozdanie z II Konferencji turystycznej pt. „Turystyczne dni Saksonii", Drezno, 8—10 listopada 1991 r.
  Jolanta Wojciechowska
 11. Recenzje — Comptes-rendus critiques — Reviews

 12. W. Marinow, M. Baczwarow 1990, Antropogenni uslowija i resursy na otdicha i turizma, wyd.Uniwersytetu im. Klimenta Ochridskiego, Sofija, ss. 185
  Andrzej Matczak
 13. Von Dr. Daniel Fischer, Die Umsetzung von Tourismuskonzepten in die Praxis, Sofia, 30 Mai 1990, ss. 42, oraz Dr. D. Fischer, Leitbild und Marketing — Konzept für den Kurort Saas-Fee, Oktober 1987, ss. 45
  Jolanta Wojciechowska
 14. J. Brown, M. Sinclair — Dania „The Rough Guide” Praktyczny Przewodnik, 1991, wydawnictwo PASCAL, Bielsko-Biała, ss. 144
  Bogdan Włodarczyk
 15. Informacje bibliograficzne — Informations bibliographiques — Bibliographie Information

 16. Spis publikacji zawartych w serii wydawniczej „Acta Universitatis Lodziensis — Turyzm”
  Elżbieta Paradowska

Recent Submissions