Spis treści

  Artykuły - Articles - Papers

 1. Funkcja turystyczna Świętokrzyskiego Parku Narodowego w świetle badań ruchu turystycznego
  Bogdan Włodarczyk
 2. Lourdes. Przestrzeń miejska i funkcja turystyczna
  Christian Pihet, Philippe Violier
 3. Katolickie pielgrzymki mniejszości narodowych w Stanach Zjednoczonych na przykładzie Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Doylestown
  Izabela Czyrwik-Sołjan
 4. Dyskusja - Discussion

 5. Wprowadzenie
 6. Praktyki i system kształcenia
  Jacqueline Clais
 7. Praktyki specjalizacyjne z geografii turyzmu na Uniwersytecie Łódzkim
  Stanisław Liszewski
 8. Rola ćwiczeń terenowych w kształceniu specjalistów na Podyplomowym Studium Turystyki na Uniwersytecie Łódzkim
  Elżbieta Dziegieć
 9. Praktyki zawodowe na specjalizacji z geografii turyzmu na Uniwersytecie Łódzkim
  Andrzej Matczak
 10. Praktyki studenckie w kształceniu kadr turystycznych
  Anna Nowakowska
 11. Praktyki kursowe w ocenie studentów specjalizacji turystycznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
  Monika Unrug
 12. Zajęcia terenowe jako szczególna forma praktyki studentów ekonomiki turystyki
  Jerzy Kuczyński
 13. Ćwiczenia terenowe i praktyki w kształceniu kadry turystycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
  Zygmunt Kruczek
 14. Sprawozdania - Comptes-rendus - Reports

 15. Sprawozdanie z VIII seminarium terenowego z geografii turyzmu pt. „Spotkania warsztatowe”, Łódź, 20-21 września 1991 r.
  Sylwia Kaczmarek
 16. Sprawozdanie z sympozjum nt. „Turystyka ekologiczna w Brandenburgii”, Poczdam, 26-28 marca 1992 r.
  Jolanta Wojciechowska

Recent Submissions