Now showing items 1-1 of 1

    • Badanie jakości biur podróży 

      Feczko, Janusz S. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994)
      W artykule zaprezentowano analizę jakości biur podróży przy zastosowaniu metody porównawczo-dostosowującej. W badaniach wyodrębniono sześć grup składowych jakości: badania marketingowe, planowanie i zarządzanie, produkty, ...