Spis treści

Artykuły - Articles - Papers

 1. Urbanizacja turystyczna terenów wiejskich w Polsce
  Elżbieta Dziegieć
 2. Notatki naukowe - Notes scientifiques - Scientific Contributions

 3. Województwa o funkcji turystycznej a obszary o skażonym środowisku geograficznym w Polsce
  Andrzej Matczak
 4. Wybrane aspekty rozwoju funkcji wypoczynkowej w strefach podmiejskich trzech największych miast Polski: Warszawy, Łodzi i Krakowa
  Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
 5. Sprawozdania — Comptes-rendus — Reports

 6. Sprawozdanie z seminarium terenowego pracowników Katedry Geografii Miast i Turyzmu UL w Środkowej Słowacji - maj 1994 r.
  Elżbieta Paradowska,Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
 7. Charakterystyka kandydatów na studia z geografii turyzmu i hotelarstwa w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 1994/1995. (Pierwszy nabór na studia z geografii turyzmu i hotelarstwa)
  Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz,Bogdan Włodarczyk
 8. Sprawozdanie z seminarium naukowego pt. „Przemiany w problematyce badań nad zagospodarowaniem turystycznym”, Bydgoszcz, 12 września 1994 r.
  Andrzej Matczak
 9. Sprawozdanie z seminarium pt. „Przyszłość dla Ujścia Odry. Zielony Okrągły Stół”, Wolgast (Niemcy), 17 września 1994 r.
  Jolanta Wojciechowska
 10. XI Seminarium terenowe „Warsztaty badawcze z geografii turyzmu”, Suszek, 22-25 września 1994 r.
  Robert Wiluś
 11. Recenzje — Critiques — Reviews

 12. Ĺudmila Husovská, Viera Dvořaková, Viera Floreková, JúliaTakátsová,ŠtefániaTóthová, Igor Skoček, 1994, Slovensko. Prechádzky staročiami miesi a mestečiek, Wyd. „Priroda”, a.s., Bratislava, s. 288
  Peter Čuka
 13. „Peregrinus Cracoviensis”, Instytut Geografii, Uniwersytet Jagielloński, nr 1/1995, Wydawnictwo i Drukarnia „Secesja”, Kraków, s. 192
  Stanisław Liszewski

Recent Submissions