Spis treści

 1. Wstęp
 2. Profesor Jadwiga Warszyńska - badacz i nauczyciel akademicki
  Antoni Jackowski
 3. Bibliografia prac Profesor Jadwigi Warszyńskiej
  Włodzimierz Kurek
 4. Artykuły - Articles - Papers

 5. Patrimoine, Patrimoine Mondial (U.N.E.S.C.O.) et tourisme
  Bernard Barbier
 6. Niektóre problemy zróżnicowania rozwoju funkcjonalnego uzdrowisk w Karpatach Polskich i Masywie Centralnym
  Jerzy Groch
 7. Pielgrzymki w polskim prawosławiu
  Antoni Jackowski,Izabela Soljan
 8. Z problematyki badawczej zachowań turystyczno-rekreacyjnych w środowisku przyrodniczym
  Alicja Krzymowska-Kostrowicka
 9. Gospodarstwa agroturystyczne w Karpatach
  Włodzimierz Kurek
 10. Przestrzeń turystyczna
  Stanisław Liszewski
 11. Graficzny model struktury przestrzennej Tatr Wysokich
  Peter Mariot
 12. Parki Narodowe w systemie obszarów turystycznych Białorusi
  Iwan Pirożnik
 13. Scientific Contributions — Notes scientifiques — Notatki naukowe

 14. Specyfika, problemy wykorzystania przez turystykę i ochrona dziedzictwa historyczno-kulturowego w Bułgarii
  Marin Bačwarow
 15. Turystyka na światowym rynku pracy (szkic zagadnienia)
  Władysław Gaworecki
 16. Miejsce Polski na rynku turystycznym Europy Środkowej i Wschodniej
  Jerzy Wyrzykowski
 17. Recenzje - Comptes-rendus critiques - Reviews

 18. Praca zbiorowa pod red. Jadwigi Warszyńskiej - Geografia turystyczna świata, część 1 ( 1994), s. 402, część 2 (1995), s. 439, PWN
  Stanisław Liszewski
 19. Praca zbiorowa pod red. Jadwigi Warszyńskiej - Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność, 1995, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 367
  Stanisław Liszewski

Recent Submissions