Spis treści

 1. Przestrzeń urlopowo-wakacyjna jako obszar realizacji potrzeb wypoczynkowych mieszkańców dużego miasta na przykładzie grupy pracowników wyższych uczelni Łodzi
  Jolanta Latosińska
 2. Drugie domy w Beskidzie Śląskim
  Mirosław Mika
 3. Przemiany społeczno-demograficzne pod wpływem turystyki w strefie podmiejskiej Łodzi na przykładzie sołectwa Rosanów
  Krzysztof Grzelak
 4. Wykorzystanie turystyczne dziedzictwa kulturowego Kaszubów
  Małgorzata Rodacka
 5. Iwonicz Zdrój - przykład koegzystencji funkcji uzdrowiskowej i wypoczynkowej z innymi funkcjami miasta
  Piotr Rzeńca
 6. Charakterystyka kandydatów na specjalność geografia turyzmu i hotelarstwa Uniwersytetu Łódzkiego w 1996 r.
  Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk
 7. Irena Popławska (1924-1995)
  Elżbieta Dziegieć
 8. Międzynarodowa konferencja „Wczoraj, dziś i jutro muzealnictwa skansenowskiego”, Sierpc, 31 maja - 2 czerwca 1996 r.
  Andrzej Stasiak
 9. Sprawozdanie z konferencji: „Accelerating Leisure? Leisure, Time and Space in a Transitory Society”, Wageningen (Holandia), 12-14 września 1996 r.
  Robert Wiluś
 10. XIII seminarium terenowe „Warsztaty badawcze z geografii turyzmu”, Lódź, 26-28 września 1996 r.
  Jolanta Latosińska
 11. IV międzynarodowe seminarium nt. „Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie Środkowej i Wschodniej”, Szklarska Poręba, 22-24 października 1996 r.
  Elżbieta Dziegieć
 12. Antliea Rogers, Judy Slinn, Zarządzanie obiektami turystycznymi, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa, 1996, ss. 193
  Grażyna Broniewska
 13. Ann Thunhurst, Fachowa obsługa gości. Działalność biura recepcji, 1996, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa, ss. 124; Roy Apps, Fachowa obsługa gości. Jak zadowolić klienta, 1996, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa, ss. 82
  Bogdan Włodarczyk
 14. Christopher Holloway, Podstawy turystyki, Polska Agencja Promocji Turystyki, 1996, Warszawa, ss. 69
  Małgorzata Rodacka

Recent Submissions