Now showing items 1-1 of 1

    • Istota i właściwości przestrzeni rekreacyjno- -turystycznej 

      Liszewski, Stanisław; Baczwarow, Marin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998)
      Celem artykułu jest próba uporządkowania terminologii oraz analiza przestrzeni rekreacyjno-turystycznej na podstawie znanych autorom prac oraz własnych przemyśleń i badań.