Spis treści

  Artykuły - Articles - Papers

 1. Przestrzeń turystyczna łodzian
  Jolanta Latosińska
 2. Turystyczna baza noclegowa Łodzi i jej wykorzystanie w latach 1979 -1997
  Andrzej Matczak
 3. Wiedza o mieście przemysłowym Łodzi w świetle analizy przewodników turystycznych
  Robert Wiluś
 4. Notatki naukowe - Notes scientifiques - Scientific contributions

 5. Funkcja turystyczna ulicy Piotrkowskiej
  Anita Wolaniuk
 6. XlX-wieczne tereny przemysłowe Lodzi jako element potencjału turystycznego
  Sylwia Kaczmarek
 7. Walory turystyczne pałaców łódzkich fabrykantów
  Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz
 8. Najstarsze obiekty sakralne Łodzi i ich walory poznawcze
  Elżbieta Szkurlat
 9. Wystawa „Regiony turystyczne - Na styku kultur”. Najważniejsza impreza turystyczna Łodzi
  Jolanta Latosińska, Stanisław Liszewski
 10. Sprawozdania - Comptes rendus - Reports

 11. Specjalizacja z geografii turyzmu na kierunku geografia na Uniwersytecie Łódzkim (1982-1998)
  Stanisław Liszewski
 12. Łódź w pracach magisterskich studentów kierunku geograficznego specjalizacji geografia turyzmu na Uniwersytecie Łódzkim
  Elżbieta Paradowska
 13. Sprawozdanie z I Międzynarodowego Kongresu Naukowego pt. „Turystyka i kultura dla harmonijnego rozwoju” (Ateny, 19-21.05.1998)
  Jerzy Wyrzykowski
 14. Recenzje - Comptes-rendus critiques - Reviews

 15. Mirosław Jaskulski, Stare fabryki Łodzi, Widzewska Oficyna Wydawnicza „Zorza”, Łódź 1996, ss. 96
  Robert Wiluś
 16. Małgorzata Laurentowicz-Granas, Joanna Manżett-Kubiak, Pałace ziemi obiecanej, Widzewska Oficyna Wydawnicza „Zorza”, Łódź 1997, ss. 96
  Robert Wiluś
 17. Łódzka secesja, Widzewska Oficyna Wydawnicza „Zorza”, Łódź 1997, ss. 96
  Robert Wiluś
 18. Jurij A. Vedenin, Szkice z geografii sztuki (Oczerki po geografii izkustwa), Wyd. Ministerstwa Kultury Federacji Rosyjskiej, S. Petersburg 1997, ss. 224.
  Marin Baczwarow

Recent Submissions