CONTENT

1. Region w podejściach 'nowej' geografii regionalnej
M. Wójcik
2. Rozwój społeczny współczesnego świata - struktura i typologia przestrzenna
J. Dzieciuchowicz
3. Struktury kościoła rzymskokatolickiego w Polsce
E. Klima
4. Mniejszość religijna - mniejszość etniczna - wspólnota kulturowa. Uwagi na temat genezy, aktywności i tożsamości Karaimów w Polsce
A. Rykała
5. Ukraińcy na Podlasiu - geneza, kontrowersje, współczesność
M. Barwiński
6. Lokalne programy rewitalizacji jako instrument odnowy małych miast na wybranych przykładach z obszaru województwa łódzkiego
T. Figlus
7. Polityka przestrzenna a rozwój budownictwa mieszkaniowego po 1990 roku na przykładzie małych miast w województwie łódzkim
A. Ogrodowczyk
8. Kradzieże w przestrzeni Łodzi
St. Mordwa
9. Centra handlowe - miejsca spędzania czasu wolnego przez łodzian
A. Rochmińska
10. Dziedzictwo kulturowe przemysłu elektromaszynowego w Łodzi. Charakterystyka przestrzenna z wykorzystaniem narzędzi GIS
Ł. Lechowski
11. Obraz małego miasta w okresie transformacji systemowej na przykładzie Nowego Miasta nad Pilicą w województwie mazowieckim
M. Kulesza
12. Jastrzębie Zdrój. Od wsi uzdrowiskowej do miasta-blokowiska (Jastrzębie Zdrój
I. Kantor-Pietraga, R. Krzysztofik
13. Zmiany przestrzennego oddziaływania Gorlic na lokalnym rynku pracy i usług w okresie transformacji
P. Kretowicz
14. Recenzja: Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością. seria Metodologia, Wyd. Naukowe PWN, 2010
E. Klima

Recent Submissions