Show simple item record

dc.contributor.authorDewailly, Jean-Michel
dc.date.accessioned2019-05-18T11:07:08Z
dc.date.available2019-05-18T11:07:08Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28284
dc.description.abstractThe author has observed that books and publications about tourism usually need to begin by defining the concept, and that each definition given is slightly different from the next. From this observation, the author assumes that although tourism is a fuzzy concept a definition is nevertheless necessary. The WTO definition actually seems the ‘least appropriate’, but can - even must - be adapted according to research circumstances. Recognizing the fuzzy nature of tourism seems firstly to correspond to a general trend in academic research, secondly to satisfy the need for professionals and scholars to have only a single common definition, thirdly to allow the inclusion of new practices and products which mix business and pleasure, and fourthly to allow consideration of the human dimension of tourism, which in turn implies a more humanistic approach.pl_PL
dc.description.abstractAutor zauważa, iż książki i publikacje dotyczące turyzmu zazwyczaj rozpoczynają się od jego definicji oraz że wszystkie definicje nieznacznie różnią się od siebie. Na podstawie tej obserwacji autor zakłada, że „turyzm” jest pojęciem wieloznacznym, jakkolwiek jego definicja jest niezbędna. Definicja podana przez WTO wydaje się być „najmniej odpowiednia”, ale może, a nawet musi być zaadaptowana do warunków badawczych. Uznanie niejasnej natury „turyzmu” wydaje się po pierwsze odpowiadać ogólnemu trendowi w świecie badań naukowych, po drugie - zadowalać osoby zawodowo związane z turyzmem i badaczy, którzy pragną pozbyć się jedynej wspólnej definicji, po trzecie - wprowadzać nowe praktyki i produkty łączące interesy i przyjemność, i wreszcie po czwarte - przyjęcie tego założenia pozwala rozważać „turyzm” w wymiarze ludzkim, co z kolei sugeruje bardziej humanistyczne podejście.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;2
dc.subjecttourismpl_PL
dc.subjecttourism definitionspl_PL
dc.subjectfuzzy conceptpl_PL
dc.subjecthumanistic approach to tourismpl_PL
dc.subjecttourism geographypl_PL
dc.subjectturyzmpl_PL
dc.subjectdefinicja turyzmupl_PL
dc.subjectniejednorodność pojęcia „turyzm”pl_PL
dc.subjecthumanistyczne podejście do turyzmupl_PL
dc.subjectgeografia turyzmupl_PL
dc.titleTourism: A Fuzzy Concept?pl_PL
dc.title.alternativeTuryzm - niejednoznaczne pojęcie?pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number25-32pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversité Lumièrepl_PL
dc.referencesAron C., 1999. Working at play. A history of vacations in the United States, Oxford University Press.pl_PL
dc.referencesBenthien B., 1997, Geographie der Erholung und des Tourismus, ed. Klett-Perthes, Gotha.pl_PL
dc.referencesBrunet R., Ferras R., Thery H., 1993, Les mots de la géographie. Dictionnaire cräique. Reclus - La Documentation Française, Paris.pl_PL
dc.referencesButtimer A., 1993, Geography and the human spirit, The Johns Hopkins University Press, Baltimore- London.pl_PL
dc.referencesCanastrelli E., COSTA P.. 1991. Tourist carrying capacity. A fuzzy approach, “Annals of Tourism Research", no 2, p. 295-311.pl_PL
dc.referencesDewailly J. M., Flament E., 2002, Tourisme, géographie et-flou», L’Espace géographique (in print).pl_PL
dc.referencesDuhamel P., Sacareau I., 1998, Le tourisme dans le monde, ed. Armand Colin, Coll. Prépas Géographie, Paris.pl_PL
dc.referencesHolz J. M., Houssel J. P., 2002, L'industie dans la nouvelle économie mondiale. Presses Universitaires de France, Paris.pl_PL
dc.referencesKnafou R., Bruston M., Deprest F., Duhamel P., Gay J. C., Sacareau ., 1997, Une approche géographique du tourisme, “L'Espace Géographique", no 3, p. 193-204.pl_PL
dc.referencesKnafou R., Violier P. (coord.), 2000, Tourismes en France: vivre de la diversité, "Historiens et Géographes", no 370. p. 367-384.pl_PL
dc.referencesMemento du tourisme, 2001, Secretariat d’Etat au Tourisme, Paris.pl_PL
dc.referencesMiddleton V. T. C., 1980, Trends and prospects in tourism, [in:] Countryside Recreation Research Advisory Group Conference, Lancaster, p. 40-44.pl_PL
dc.referencesRecommandations sur les statistiques du tourisme, 1994, O.M.T. (Organisation Mondiale du Tourisme), Natlons- -Unies, New York.pl_PL
dc.referencesRolland-May C., 1984, Les espaces géographiques flous, Thèse d'Etat, Université de Metz.pl_PL
dc.referencesThom R., 1975, La science malgré tout, [in:] Encyclopedia Universalis. Organum, Paris.pl_PL
dc.references"Tourism Management", 1999, no 1, no spécial «Research methods and conceptualisation».pl_PL
dc.relation.volume12pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record