CONTENT/SPIS TREŚCI

 1. Changes in the Morphology of a Recreational Garden Settlement: The Case Study of Sokolnik/Przemiany morfologii osiedla wypoczynkowego na przykładzie miasta-ogrodu Sokolniki
  Marzena Makowska-Iskierka
 2. The Tourist Behaviour of Finnish Students: A Case Study from the University of Joensuu/Turystyka i wypoczynek mlodzieży fińskiej (studium przypadku Uniwersytetu w Joensuu)
  Marta Płachta
 3. Creating a Tourist Image for Poland for the European Union/Kształtowanie wizerunku turystycznego Polski w świadomości mieszkańców Unii Europejskiej
  Monika Prylińska
 4. Ski Resorts in Poland and Europe - Selected Issues and Development Options/Ośrodki narciarskie w Polsce i Europie - wybrane dylematy i drogi rozwoju
  Michał Żemła
 5. Interpersonal Skills for Courier/Umiejętności interpersonalne pilotów wycieczek
  Maria Czajkowska
 6. Tourist Potential of the Sławskie Lake District/Potencjał turystyczny Pojezierza Sławskiego
  Jolanta Latosińska
 7. Issues Concerning Tourist Carrying Capacity in the English Language Literature/Problematyka pojemności turystycznej w świetle anglojęzycznej literatury naukowej
  Małgorzata Pstrocka
 8. Istoria Turisma - zazvitie i naućnoe izućenie [History of Tourism - Development and Research], Stanislav Erdavletov, Alma-Ata 2003, 215 pp./Istoria Turisma - zazuilie i naućnoe izućenie [Historia turystyki. Rozwój i badania naukowe], Stanislav Erdavletov, Ałma-Ata 2003, 215 ss.
  Marin Bachvarov
 9. Promocja i informacja turystyczna (Tourist Promotion and Information1, Zygmunt Kruczek & Bartłomiej Walas, Proksenia, Kraków 2004, 236 pp./Promocja i informacja turystyczna, Zygmunt Kruczek, Bartłomiej Walas, proksenia, Kraków 2004, 236 ss.
  Monika Prylińska
 10. Peter Mariot (1940-2004)
  Stanisław Liszewski
 11. Zlatko Pepeonik (1934-2004)
  Jerzy Wyrzykowski

Recent Submissions